17 بهمن 1397

بن کینگزلی بازیگر مطرح سینما و برنده جایزه اسکار برای بازی در نقش گاندی است.
هنرمندان

بن کینگزلی، مرد تمامی ملیت ها

بن کینگزلی بازیگر انگلیسی مطرح سینما و برنده جایزه اسکار برای بازی در نقش گاندی است. در سال 1967 به تئاتر سلطنتی شکسپیر پیوست و 15 سال بعد در آنجا مشغول بازی در نقش های مختلف بود. در کنار تئاتر در تلویزیون مشغول بازی در سریال شد.