12 اردیبهشت 1398

تحقیقات حاکی از این است که رضایت شغلی در نفوذ عدالت سازمانی برای قصد ترک شغل....
استخدام

رضایت شغلی بخش دوم

این فاکتورها می تواند در جاهای دیگر با حقوق بالاتر، محیط کاری پرنشاط تر، کسب و کار ساده تر و بهتر سروکار داشته باشد. یا اینکه آن نیز می تواند با برخوردهای درونی که منجر به عدم تمایل شخص به ماندن در سازمان خود گردد، از قبیل نفرت شخصی نسبت به رفتار مدیر یا همکاران، ایجاد شود.

25 اسفند 1397

 شغل هایی وجود دارند که فرد همیشه از یک ربات بهره وری بالاتری خواهد داشت.
استخدام

10 شغل که ربات و فناوری نمی تواند جایگزین آن شود

ساکنان کشورهای در حال توسعه به طور جدی ترس از دست دادن کسب و کار خود و جایگزینی ربات ها را دارند، فناوری های بالا به تدریج با نفوذ در بسیاری از صنایع، که در آن کامپیوتر ها سریع تر از مردم عمل می کنند، اما برای بعضی از حرفه ها فناوری و ربات ها ، تهدید به حساب نمی آیند.

22 اسفند 1397

مدیران کسب و کار در زمان مصاحبه استخدام این را بهتر از هر کسی می دانند.
استخدام

در مصاحبه استخدامی این حرکات را انجام ندهید

sayarak.com در این مقاله به 8 حرکت و نماد از زبان بدن، که به دلیل آن ها، حتی با داشتن یک رزومه عالی استخدام نمی شویم را به شما می گوید و این که از چه حرکات و موقعیت هایی باید اجتناب کنید تا  رویای استخدام را از دست ندهید.

15 آذر 1397

8 آبان 1397

برای برنده شدن در یک  مصاحبه استخدامی  به هیچ عنوان نباید بیان کنید.
استخدام

ترفند برنده شدن در مصاحبه استخدامی بخش دوم

شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که اساس و مبنای انتخاب این جواب ها چه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که تحقیقات کامل و جامعی از مسئولان استخدامی در شرکت های بزرگ صورت گرفته شده است و از میان آن ها پر تکرارترین پاسخ های نامناسب به هنگام انجام مصاحبه شغلی را انتخاب کرده ایم.

7 آبان 1397