مدیریت دانش چیست


مدیریت دانش (KM) در واقع جمع اوری فرایند هایی است که بر خلق، انتشار و کاربرد دانش حاکم می باشند. مدیریت دانش همانطور که از نام ان پیداست شامل قدرتی برای بکارگیری دانش و آگاهی مناسبی است که در اختیار افراد مناسب قرار دارد. این مقوله مربوط به اطمینان از این نکته است که یک سازمان می تواند چیزی را یاد بگیرد و این که این سازمان قادر به بازیابی و بکارگیری دانش تحصیل شده در کاربرد های جاری در هنگام لزوم می باشد.  مدیریت دانش (KM) را به عنوان هماهنگی و بهره گیری از منابع دانش سازمانی برای خلق منفعت و ایجاد مزیت رقابتی تعریف می نمایند.
مدیریت دانش همواره مربوط به تکنولوژی نمی باشد، بلکه با درک نحوه کار مردم، هجوم افکار به ذهن، شناسایی گروه هایی از مردم که با یکدیگر کار می کنند و نحوه تشریک و یادگیری آن ها از یکدیگر و در نهایت یادگیری سازمانی در مورد تجربیات کارکنان و در مورد رهبری سازمان نیز در ارتباط است.
محققاناظهار می دارند که مدیریت دانش روشی است برای ایجاد ارزش عملکردی به اطلاعات از دانش ضمنی به دانش آشکار از طریق ذخیره سازی، فیلترینگ، بازیابی و انتشار دانش آشکار و همچنین از طریق تست کردن و خلق دانش جدید.

"مدیریت دانش منجر به ایجاد همکاری خارق العاده و مشارکت در کار می گردد. مدیریت دانش باعث می شود تا ارزش اطلاعات و دانش به حداکثر رسیده و به ساکنان آن منطقه کمک می کند تا از خلاقیت و مهارت های خود بهتر استفاده نمایند، که این نیز به نوبه خود منجر به ارتقا اثربخشی و افزایش نوآوری می گردد. ترجمه  itrans.ir

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.