جستجوی "آپدیت جدید PS4"

نسخه 4.74 اپدیت PS4 توسط سونی منتشر شد

جدیدترین آپدیت برای PS4 منتشر شده است.
جدیدترین آپدیت برای PS4 منتشر شده است. به گفته سونی این آپدیت برای افزایش کارایی سیستم و ارتباط با شبکه PSN لازم است.