جستجوی "آپدیت 4.73"

نسخه 4.73 اپدیت PS4 توسط سونی منتشر شد

نسخه 4.73 اپدیت PS4 توسط سونی منتشر شد
به گفته سونی، این آپدیت باعث افزایش کارایی سیستم خواهد شد.