جستجوی "احسان علیخانی"

اینستاگرام احسان علیخانی هک شد

پیج اینستاگرام احسان علیخانی دقایقی قبل هک شد
پیج اینستاگرام احسان علیخانی دقایقی قبل هک شد

شایعه در گذشت احسان علیخانی

من بعد از این 10 دقیقه فریاد می زدم و می گفتم مادر من هستم اما او می گفت در تلویزیون هم این خبر را شنیده است.
خدا بر سر دشمن آدم هم چنین اتفاقی را نیاورد. مشکل و معضل من این است و من باید خانواده و مادرم و خواهر و ... را آرام می کردم.