جستجوی "جک-نیکلسون"

جنگ بر سر گرفتن نقش جوکر در هالیوود، ویلیام دفو قبل از جک نیکلسون

بتمن، جوکر، ویلیام دفو ، تیم برتون ، بازیگر

در دنیای سینما تعداد کمی بازیگر وجود دارند که مثل ویلیام دفو کامل و بی نقص از پس نقشهای منفی و شرور برآیند.