جستجوی "خوشبختی"

رازهای رسیدن به خوشبختی هشت مورد بخش دوم

بسیاری بر این باورند، زمانی که صاحب فرزند شوند، سراسر روزهایشان از خوشحالی لبریز خواهد شد.
حقیقت این است که روندی از دو دهه اخیر آغاز شده است و به واسطه آن، خانواده ها دچار تغییراتی اساسی در فرهنگ و سبک زندگی شده اند و به همین خاطر برای سپری کردن زمان با فرزندان خود (زمانی که هم برای والدین و هم برای فرزند، سرشار از انرژی مثبت باشد) کمی با مشکل مواجه شده اند.

رازهای رسیدن به خوشبختی هشت مورد بخش اول

آیا شما هم همانند اکثر انسان ها فکر می‌کنید راه رسیدن به خوشبختی داشتن شغلی بهتر، خانه ای بزرگتر و یا یک همسر ایده آل است؟
برای دهه های متوالی تحقیقات گسترده ای در رابطه با این موضوع صورت گرفته است و نتایج این تحقیقات این ادعا را ثابت می کند که خوشبختی متفاوت است از چیزی که ما فکر می کنیم.

نکات کلیدی در زندگی 45 مورد

 دور زندگی روبان نیست ولی باز یک هدیه است.
شمع ها را روشن کنید، کاغذهای زیبا را استفاده کنید؛ لباس پلوخوریتان را بپوشید. آن ها را برای روز خاص نگه ندارید امروز همان روز خاص است

دیالوگ: در جستجوی خوشبختی

 نویسنــــــــده: استیون کانراد کارگردان: گابریـــل موچینو محصول: ۲۰۰۶
کریس گاردنر(ویل اسمیت): هیچ وقت نذار کسی بهت بگه… تو نمی تونی کاری بکنی. حتی من باشم ؟

راه های رسیدن به خوشبختی

راه های رسیدن به خوشبختی، کافیست برای رسیدن به خوشبختی دائمی این رفتار های مخرب را از خود دور کنید و راه آرامش و سعادت را پله پله فرا بگیرید.
راه های رسیدن به خوشبختی، کافیست برای رسیدن به خوشبختی دائمی این رفتار های مخرب را از خود دور کنید و راه آرامش و سعادت را پله پله فرا بگیرید.

با ترک این رفتارهای مخرب به آرامش و خوشبختی نزدیک می شوید

رفتارهای مخرب مثل مقایسه و کینه می توانند کشنده باشند. برای رسیدن به آرامش و خوشبختی آن ها را بشناسید و تلاش کنید از شرشان خلاص شوید.
رفتارهای مخرب مثل مقایسه و کینه می توانند کشنده باشند. برای رسیدن به آرامش و خوشبختی آن ها را بشناسید و تلاش کنید از شرشان خلاص شوید.