جستجوی "دروغگویی"

راه‌های مقابله با دروغگویی کودکان (بخش اول)

 به طور حتم هیچ پدر و مادری هرگز نمی‌خواهد کودکشان به آنها و یا دیگران دروغ بگوید

دروغ گفتن می‌تواند در پی عوامل مختلفی به وقوع بپیوندد. عواملی از قبیل ترس از عواقب گفتن واقعیت، ترس از نحوه‌ی واکنش دیگران در صورت مواجه شدن با واقعیت و یا دردسرهایی که ممکن است راستگویی برای ما به وجود آورد.

نشانه های زبان بدن برای شناسایی دروغ ها

برخی از نشانه های زبان بدن مربوط به اضطراب یا استرس می باشند

حرکات بدن یک فرد معمولاً نشان دهنده‌ی احساساتی هستند که او از طریق رابط ها یا نشانه ها، تجربه می کند. در کل، فرد در آن زمان آگاه نیست که دارد از خودش زبان بدن نشان می دهد. رفتارهای بدن می توانند حرکات خاص، پیچش صدا، سرعت در صحبت کردن، گذاشتن پاها یا دست ها روی همدیگر، یا دیگر حرکات بدن باشد.