جستجوی "دروغ-گفتن"

فواید دروغ گفتن به خودمان!

با استفاده از ترفندهای روانشناسی موجود شما می‌توانید خودتان را گول بزنید و احساسی را در خود نهادینه کنید که درد کمتری در زندگی داشته باشید. همه ما در مورد

با استفاده از ترفندهای روانشناسی موجود شما می‌توانید خودتان را گول بزنید و احساسی را در خود نهادینه کنید که درد کمتری در زندگی داشته باشید. همه ما در مورد

چرا دروغ گفتن یک شیب لغزنده (خطر بزرگ) است

وقتی شرکت کنندگان برای اولین بار دروغ گفتند، محققان واکنشی قوی در آمیگدال مشاهده کردند، اما با هر فریب جدید، این واکنش کمتر شد.

دانشمندان در یک مطالعه جدید، می گویند که دروغ هایی که ما می گوییم به تدریج حساسیت مغز به عدم صداقت را کاهش می دهد، که باعث می شود به سادگی فریبکاری های دیگری را انجام دهیم. این همان چیزی است که ما همیشه تصور کرده ایم