جستجوی "روغن-گل-مغربی"

خواص و مضرات روغن گل مغربی گل پامچال

روغن گل مغربی کاربردهای محبوب متعددی پیدا کرده است

مصرف روغن گل مغربی به عنوان یک دارو گیاهی، سابقه درخشانی نداشته است و تحقیق زیادی برای مضرات گل مغربی نشده است اما به عنوان مثال، زمانی برای درمان اگزما و درد پستان به صورت داروی تجویزی کپسول گل مغربی در بریتانیا اجازه ی فروش داشت