جستجوی "صورت-زخمی"

دیالوگ:صورت زخمی

نویسندگان: الیــور استون، هاوارد هاکس کارگردان: برایـــان دی پالما محصول:۱۹۸۳ تونی مونتانـــا (آل پاچینو): هی ! با من درباره اعتماد حرف نزن، ازش خوشم نمیاد … !

نویسندگان: الیــور استون، هاوارد هاکس کارگردان: برایـــان دی پالما محصول:۱۹۸۳ تونی مونتانـــا (آل پاچینو): هی ! با من درباره اعتماد حرف نزن، ازش خوشم نمیاد … !