جستجوی "فال-حافظ"

فال حافظ

 ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی

فال حافظ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

روزگاریست که سودای بتان دین من است
روز اول رفت دینم در سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز

فال حافظ چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

نبايد دوست را به دشمن فروخت و در هر کاری تدبر لازم است.
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

فال حافظ یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

ای نسيم سحر آرامگه يار کجاست
ای نسيم سحر آرامگه يار کجاست منزل آن مه عاشق کش عيار کجاست

فال حافظ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

گفت کو زنجير تا تدبير اين مجنون کنم
هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچيد در رهگذار باد نگهبان لاله بود

فال حافظ سه‌شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶

سرو چمان من چرا میل چمن نمی​کند
گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

فال حافظ پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶

حسادت ورزیدن ،غصه خوردن و نشستن چاره کار نیست.
هر کسی که شما را برای اولین بار می بیند پی به خوش قلبی و ساده دلی شما می برد. چون باطنی خوب دارید فکر می کنید همه مثل شما می باشند. پس مواظب باشید

فال حافظ شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

گوهر مخزن اسرار همان است که بود  حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود
معنویت شما بسیار عالی است و دنیای فانی را جز قفسی تنگ برای خود چیز دیگری نمی بینید. خودتان را لایق چیزهایی می دانید که..........

فال حافظ 13 تیر

شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم