جستجوی "ماشین-ظرف-شویی"

دوازده اشتباه رایج در استفاده از ماشین ظرف شویی

ممکن است شنیده باشید که قرار دادن ظروفی که هنوز تکه های غذا به آن ها چسبیده است در ماشین ظرفشویی کار درستی نیست

اگر چند روزی طول کشیده است تا ماشین ظرفشویی شما پر شود، بهتر است ظروف قدیمی تر را پیش از شروع شستشو با ماشین، خیلی سریع آبکشی کنید تا از بو گرفتن ماشین ظرف شویی و ظروف جلوگیری کنید.