جستجوی "مثلث برمودا"

مثلث برمودا

اخیرا تعدادی محقق بریتانیایی تحقیقات تازه ای در خصوص ناپدید شدن چند قایق و کشتی در مثلث برمودا و چون و چرای این ماجرا انجام داده اند و شاید نتایج تحقیقات آن ها کمک حال این
از زمانی که نخستین حادثه ها در این منطقه آبی اتفاق افتاد و نام آن بر سر زبان ها افتاد، نظریه های بی شماری در خصوص چند و چون حادثه ها و علت اصلی آن مطرح شده است؛ این نظریه ها بسیار گسترده هستند

مثلث برمودای جدید

مثلث برمودای جدیدی در دریای چین وجود دارد که تاکنون 33 کشتی را غرق کرده است.
مثلث برمودای جدیدی در دریای چین وجود دارد که تاکنون 33 کشتی را غرق کرده است.