جستجوی "محصولات-ارگانیک"

انگیزه مصرف کنندگان در خرید محصولات ارگانیک

خرده فروشی مواد غذایی موجب افزایش فروش مواد غذایی ارگانیک شده است.

مسائل زیست محیطی و اخلاقی بیش از پیش در انتخاب محصول توسط مصرف کنندگان با اهمیت می شود. اثبات شده است که مسائل اخلاقی، سلامتی و زیست محیطی انگیزه هایی قدرتمند برای مصرف کنندگان سوئد در خرید محصولات ارگانیک می باشند.