جستجوی "محمدرضا شریفی‌نیا"

محمدرضا شریفی‌نیا وقتی جوان و لاغر بود

عکس زیر خاکی از محمدرضا شریفی‌نیا در بیست سالگی
تصویری از محمدرضا شریفی‌نیا در بیست سالگی وقتی جوان و لاغر بود!