جستجوی "نمایشگاه-E3"

بررسی کنفرانس Microsoft در نمایشگاه E3 2017

سه هدف اصلی برای این کنسول:سه هدف اصلی برای این کنسول شروع کرد:  قدرت ، سازگاری  ، ساختار

نمایشگاه E3 2017 هرساله یکی از مهم ترین رویدادهای سال در زمینه بازی ها و فناوری های حدید مرتبط به این زمینه به شمار می رود. و غالب شرکت های بزرگ جدیدترین عناوین و ...