جستجوی "پردازش-موازی"

عصر پردازش موازی

در سال های اخیر، اقدامات زیادی در جهت انتقال گسترده صنعت محاسبات به سمت محاسبات موازی انجام گرفته است.

وقتی به دنبال ایجاد قدرت پردازش بیشتر برای کامپیوترهای شخصی هستیم، در پیشرفت ابر کامپیوترها سؤال بسیار خوبی مطرح می شود، به جای اینکه صرفا به دنبال افزایش عملکرد یک هسته ی پردازش یکتا باشیم، چرا نباید بیشتر از یک هسته در یک کامپیوتر شخصی داشته باشیم؟