جستجوی "Omni"

زمان عرضه دوربین ۳۶۰ درجه به نام Omni

عرضه دوربین ۳۶۰ درجه واقعیت مجازی جدید به نام Omni

شرکت Gopro امروز به طور رسمی زمان عرضه دوربین ۳۶۰ درجه واقعیت مجازی جدید به نام Omni را اعلام نمود.