جستجوی "Shodan"

شاهکارهای دنیای گیمینگ بخش دوم

به نظر می رسد هیچ موجود زنده ای به جز شما زنده نمانده است و تک و تنها هستید.

این بازی برخی ایده های خود را از فیلم هایی چون «صورت زخمی» می گیرد و به زیبایی و با مهارت تمام خشونت موجود در شهر وایس را به تصویر می کشد. شخصیت اصلی داستان بازی با ریختن خون و زحمت بسیار قصد دارد تا امپراطوری خود در این شهر را بر پا کند