امیر قادری

جشنواره فجر 96 ، اختتامیه ، حاتمی کیا ، امیر قادری، رشیدپور، به وقت شام

تمام کاسه کوزه ها سر رشیدپور و تلوزیون شکست، ضلع سوم انتقادات ابراهیم حاتمی کیا که بود؟

جشنواره فجر 96 ، اختتامیه ، حاتمی کیا ، امیر قادری، رشیدپور، به وقت شام

سینمای ایران بچه لوس سینمای ایران امیر قادری ابراهیم حاتمی کیا به وقت شام جشنواره فجر 96 اختتامیه
امیر قادری در ایام جشنواره در سینما ملت به نقد و بررسی فیلم های روز جشنواره در برنامه کافه تماشا می پردازد.

امیر قادری منتقد برنامه «کافه تماشا»

امیر قادری در ایام جشنواره در سینما ملت به نقد و بررسی فیلم های روز جشنواره در برنامه کافه تماشا می پردازد.

سینمای ایران کافه تماشا فیلم جشنواره برنامه امیر قادری