خدمات ارتباطی ثابت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه تخفیف به پیمانکاران تلفن اینترنتی (VOIP) شرکت ارتباطات زیرساخت، برای دریافت مجوز اپراتوری خدمات ارتباطی ثابت (ServCo) موافقت کرد.

پیمانکاران تلفن اینترنتی برای ارائه خدمات اینترنت تخفیف می‌ گیرند

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه تخفیف به پیمانکاران تلفن اینترنتی (VOIP) شرکت ارتباطات زیرساخت، برای دریافت مجوز اپراتوری خدمات ارتباطی ثابت (ServCo) موافقت کرد.

اینترنت VoIP ترافیک تلفن اینترنتی خدمات ارتباطی ثابت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات شرکت ارتباطات زیرساخت پیمانکاران تلفن اینترنتی
رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی اعلام کرد که به زودی انحصار شرکت مخابرات در زیرساخت های فیبر نوری شکسته شده و امکان انتخاب برای مشترکان فراهم می شود.

انحصار مخابرات ایران در زیرساخت های فیبر نوری شکسته می شود

رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی اعلام کرد که به زودی انحصار شرکت مخابرات در زیرساخت های فیبر نوری شکسته شده و امکان انتخاب برای مشترکان فراهم می شود.

جهان FCP ServCo اپراتور غالب ایجاد زیرساخت ها بیت‌ استریم خدمات ارتباطی ثابت سروکو رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شبکه ارتباطات ثابت فیبر نوری مخابرات ایران