راه شیری

در این مقاله قصد داریم شما را با چند حقیقت عجیب و جالب توجه در خصوص فضا آشنا کنیم

حقایقی باور نکردنی در رابطه با فضا

در این مقاله قصد داریم شما را با چند حقیقت عجیب و جالب توجه در خصوص فضا آشنا کنیم

سیارک کهکشان راه شیری خورشید زهره کره زمین مریخ SpaceX سپتیلیون
راز و رمز کره زمین در این مقاله توضیح داده می شود

راز و رمز کره زمین بخش اول

راز و رمز کره زمین در این مقاله توضیح داده می شود

رخداد زمین سیاره زمین کهکشان راه شیری
 کهکشان راه شیری ستارگان کهکشان های دیگر را به سمت خود جذب می کند.

ستارگانی که به کهکشان راه شیری تعلق ندارند

 کهکشان راه شیری ستارگان کهکشان های دیگر را به سمت خود جذب می کند.

معنی کهکشان راه شیری ساجیتاریوس کهکشان های کوتوله
یک سوم جمعیت کره زمین دیگر قادر به رویت کهکشان راه شیری نیستند

یک سوم جمعیت کره زمین دیگر قادر به رویت کهکشان راه شیری نیستند

یک سوم جمعیت کره زمین دیگر قادر به رویت کهکشان راه شیری نیستند

جهان آلودگی نوری رویت کهکشان راه شیری نورهای مصنوعی