عکس زیر خاکی

عکس زیر خاکی از محمدرضا شریفی‌نیا در بیست سالگی

محمدرضا شریفی‌نیا وقتی جوان و لاغر بود

عکس زیر خاکی از محمدرضا شریفی‌نیا در بیست سالگی

هنرمندان محمدرضا شریفی‌نیا عکس زیر خاکی