فراصنعتی

در شروع دوره صنعتی، کارخانجات اساسا برای تولید محصولات از ماشینها استفاده میکردند

تاثیرات تکنولوژی و در دسترس بودن اطلاعات

در شروع دوره صنعتی، کارخانجات اساسا برای تولید محصولات از ماشینها استفاده میکردند

تازه ها نیروی کار ماشین آلات تکنولوژی اختلافهای فرهنگی فراصنعتی