فرانسه و اروگوئه

فردا دو دیدار بین تیم های فرانسه و اروگوئه در ساعت 18:30 و برزیل و بلژیک در ساعت 22:30 انجام خواهد شد.

بازی های فردا جام جهانی 2018 روسیه

فردا دو دیدار بین تیم های فرانسه و اروگوئه در ساعت 18:30 و برزیل و بلژیک در ساعت 22:30 انجام خواهد شد.

ورزش فرانسه و اروگوئه برزیل و بلژیک