هنرپیشه نقش علاالدین

پسر جنگل، سیندرلا، و زیبای خفته و دیو و دلبر

بالاخره کدام هنرپیشه برای نقش علاالدین انتخاب می شود؟

پسر جنگل، سیندرلا، و زیبای خفته و دیو و دلبر

هنرمندان علاالدین والت دیزنی هنرپیشه نقش علاالدین