هواپیمای ای تی آر

این هواپیما حامل 60 مسافر، 2 مهماندار، 2 نفر امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان بوده است

هواپیمای ATR تهران یاسوج سقوط کرد / ایران در شوک

این هواپیما حامل 60 مسافر، 2 مهماندار، 2 نفر امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان بوده است

حوادث سانحه هوایی هواپیمای ای تی آر سقوط هواپیما