والت دیزنی

پسر جنگل، سیندرلا، و زیبای خفته و دیو و دلبر

بالاخره کدام هنرپیشه برای نقش علاالدین انتخاب می شود؟

پسر جنگل، سیندرلا، و زیبای خفته و دیو و دلبر

هنرمندان علاالدین والت دیزنی هنرپیشه نقش علاالدین
شرکت‌های Saleforce.com و آفلافبت گوگل نیز از خرید توئیتر انصراف دادند.

دیزنی به خاطر خدشه دار نشدن تصویر شرکت از تصاحب توئیتر منصرف شد

شرکت‌های Saleforce.com و آفلافبت گوگل نیز از خرید توئیتر انصراف دادند.

جهان والت دیزنی خرید توئیتر