کروز کنترل

استفاده از اصطلاح " پیشخور" در کار دکتر دی ام مککی و در سال 1956 برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت.

سیستم کنترل پیشخور

استفاده از اصطلاح " پیشخور" در کار دکتر دی ام مککی و در سال 1956 برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت.

سیارک سیستم پیشخور بالیستیک کروز کنترل
مدل پایه این خودرو Allure است که با قیمت 42990 دلار شروع می شود.

قیمت پژو 5008 مدل 2018

مدل پایه این خودرو Allure است که با قیمت 42990 دلار شروع می شود.

خودرو خودرو Allure پژو 5008 رینگ های آلیاژی ترمز اضطراری خودکار کروز کنترل