4.74

جدیدترین آپدیت برای PS4 منتشر شده است.

نسخه 4.74 اپدیت PS4 توسط سونی منتشر شد

جدیدترین آپدیت برای PS4 منتشر شده است.

بازی آپدیت جدید PS4 4.74