صادرات هر کشور چیست؟

در

هر کشور بیشترین درامد صادراتی خود را از چه محصولی کسب می کند،

باعث ناامیدی است، بیشتر دنیا روی نفت می چرخد، تمام خاورمیانه، آسیا و آمریکا. اروپا بزرگترین کارگاه جهان است و بیشتر کارخانه های صنعتی را داراست. آمریکای لاتین منبع غذا و روغن، آسیا منبع لباس و محصولات چوب، آفریقا منبع اصلی فلزات و نفت است. بعضی کشورها طلا و الماس صادر می کنند.

نقشه صادرات هر کشور

بیشترین صادرات از خاورمیانه، نفت است.

آفریقا، صادرکننده طلا، الماس، قهوه، نفت، الومینیوم و حتی ماهی است.

آسیا، صادر کننده مس، چوب، نفت و گاز، تجهیزات الکترونیک

اروپا بزرگترین کارخانه دنیا است، خودرو، فلزات، غذا

امریکای جنوبی، صادر کننده اصلی سویا، گوشت، مس، شکر

نظرات

در ادامه بخوانید...