فیلد چیست؟

فیلد یک متغیر از هر نوعی است و در کلاس یا ساختار به صورت مستقیم تعریف می شود. فیلدها عضو نوع خود هستند.

معمولا، فیلد ها به صورت خصوصی (private) تعریف می شوند. دسترسی به داده ها از طریق متدها یا ویژگی امکان پذیر است. درصورتی که فیلد صورت عمومی (public) تعریف شود امکان اعتبارسنجی ورودی وجود نخواهد داشت.

public class CalendarDate
{
public string day = "دوشنبه";
}

درمثال بالا، کلاس CalendarDate با فیلد day با مقداراولیه "دوشنبه" تعریف شده است. فیلد به صورت عمومی (public) تعریف شده است.

CalendarDate birthday = new CalendarDate(); 

birthday.day = "شنبه";

درمثال بالا، یک شی از کلاس CalendarDate ساخته شده و سپس در خط بعدی مقدار day به "شنبه" تغییر داده شده است.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید