کلاس چیست؟

کلاس بناء یا ساختمانی است که به شما امکان ایجاد نوع های سفارشی را می دهد. کلاس یک مفهوم انتزاعی است و نقشه ای برای ساختن یک شی است.

public class Customer
{
// Fields, properties, methods, ...
}

برای مثال در کلاس بالا مشتری بدون هیچ فیلد یا ویژگی تعریف شده است. 

Customer customer = new Customer();

در مثال بالا یک شی از کلاس مشتری تعریف شده است. بعد از تعریف می توانید از customer به عنوان شی استفاده کنید.

Customer customer1;
customer1 = new Customer();

در مثال بالا شی دیگری از کلاس مشتری تعریف شده است. در این مثال روش دیگری برای تعریف شی استفاده شده است. هر 2 روش با توجه به نیازی برنامه نویس قابل استفاده و صحیح است. در مثال قبل شی بلافاصله بعد از تعریف ایجاد شده است ولی در مثال دوم شی تعریف ولی ساخته نشده است. برنامه نویس بعدا در زمان لزوم با استفاده از دستور new شی را ایجاد می کند.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید