11 اسفند 1397

بزهکاران سایبری می توانند مستقیما ، از شما پول سرقت کنند.
نرم افزار word

10 ترفند امنیتی جدید

بزهکاران سایبری می توانند مستقیما ، از شما پول سرقت کنند. این مورد با تروجان های بانکی صورت می گیرد، که بسیار موثر هستند(فقط یک باند،در یک هفته بیش از 500,000 یورو به سرقت برد)و گاها برای دور زدن دو عامل هویت و دیگر اقدامات حفاظتی بانک ها مدیریت می شوند.