آیا فناوری درکشاورزی پایدار اصلی جهانی است

انتقاد از مدل توسعه برتر باعث بوجود آمدن یک بررسی از نقش ها و استراتژی های اتخاذ شده توسط دانشمندان و موسساتی که با توسعه سروکار دارند شده است. همانطور که کلوپنبرگدر١۹۹١اشاره می کند، موسساتی که به طور سنتی از روش مرسوم در کشاورزی حمایت کرده اند،از قبیل مرکز تحقیقات ملی ایالات متحده، در حال حاضر به سوی ایده پایداری در حال حرکت هستند.
ماهیت پیچیده روابط بین طبیعت و جوامع نشان می دهد که ما دور از آنیم که بدانیم چه روشها و سیستم هایی در مکانهای مختلف به طور واقعی منجر به پایداری می شوند . طبق نظر ریگ بای و کاسرس در١۹۹٧ یک اجماع در حال رشد وجود دارد مبنی بر اینکه پایداری معانی ، مفاهیم، و عواقب مختلفی بسته به شرایط غالب طبیعی و اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی دارد. این بدین معنی است که پایداری باید به عنوان یک مفهوم «واقع شده» مشاهده شود. این امر نیازمند دوری از تعاریفی است که با مفاهیم انتزاعی سروکار دارند، و به جای آن تمرکز بر رویکردهایی است که بر موقعیت های تاریخی و جغرافیایی خاص تاکید دارند.
اما، تشخیص شیوه ها و یا فناوری کشاورزی "پایدار" یا "ناپایدار" اندکی حساس است. پایداری بسیاری از فن آوری ها بستگی به خصوصیات بوم شناختی، اقتصادی اجتماعی ، و زمینه های تاریخی که در آن اجرا می شوند دارد.
کاسرس و ریگ بای بیان می دارند که پایداری یک مفهوم واقع شده است. که دارای دو مفهوم است:

(الف) پایداری برای یک منطقه خاص یا سیستم کشاورزی چیست و یا نوع فعالیت تولیدی ممکن است برای دیگری پایدار نباشد و

(ب) آن چیزی که امروز برای یک سیستم تولیدی خاص پایدار است ممکن است فردا پایدار نباشد.
نویسندگان بر بعد زمانی این مفهوم تاکید دارند، زیرا تنها با نگاه به گذشته است که کشاورزی پایدار می تواند بدرستی شناخته شود. این یک امر مهم است، زیرا هیچکس نمی تواند تضمین نماید که یک عمل خاص برای همیشه "پایدار" باقی می مانند. برای بحث در این مورد باید به موقعیتی اشاره کرد که در آن تولیدات کشاورزی در طول زمان پایدار و بدون تغییر باقی می مانند. برای این مورد می توان نیروی الکتریسیته بادی در انگلستان را نام برد.

یک دهه پیش این منبع تولید نیروی متناوب به طور گسترده به عنوان منبع دوستارمحیط زیست و بی خطر تایید شد. اما، هارپر در سال ١۹۹۶اظهار می دارد که این اجماع در حال حاضر از بین رفته است و با گروه های مختلف زیست محیطی ادعا می کند که مزارع بادی تولید آلودگی صوتی بیش از حد کرده وباعث از بین بردن مناظر زیبا می شود.

این استدلالها علیه تولید نیروی باد در یک دهه گذشته برای پیش بینی بسیار مشکل بود، و یک شخص ممکن است این گونه استنتاج کند که احتمالا ما ممکن است اکنون جنبه حیاتی پایداری که در سالهای بعد آشکار می شود را نادیده بگیریم. بنابراین، نه تنها انجام معیارهای مربوط به پایداری شیوه های خاص کشاورزی تغییر می یابد، بلکه همان مفهوم پایداری می بایست به عنوان یک مفهوم تاریخی، پویا، و درگیر در یک فرایند دائمی درک مجدد فهمیده شود.برخی از مفاهیم بوم شناختی، که به طور عمده در دو دهه گذشته توسعه یافته، را می توان به طور مفیدی برای پروژه های توسعه به کار برد. که اینها شامل روابط بین عملکردهای اکوسیستم، خدمات اکوسیستم، پایداری، مفهوم اتصال سست، مفاهیم متمایز و مکمل مقاومت و انعطاف پذیری اکوسیستم، و ارتباط بین تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستم می باشند.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.