خودرو - صفحه 9

خودرو های روز بازار ایران و جهان، معرفی و مقایسه امکانات خودرو های تولید داخل و خارج

17 آذر 1397

خودرو
منظور از خودرو اتومات، خودرو دارای گیربکس اتومات است

آموزش رانندگی: خودرو اتوماتیک

منظور از خودرو اتوماتیک، خودرو دارای گیربکس اتومات است، راننده در این خودرو نیازی به تعویض دائم دنده ندارد و خودرو متناسب با سرعت دنده مناسبی را انتخاب می کند.

16 آذر 1397

خودرو
در این مقاله به مقدمه آموزش رانندگی می پردازیم

آموزش رانندگی: مقدمه

در این مقاله به مقدمه آموزش رانندگی می پردازیم، در این مقاله فرض بر این است که شما گواهینامه ندارید و می خواهید با رانندگی خودرو و مراحل گرفتن گواهینامه آشنا شوید.

11 آذر 1397