سرویس ابر ترکیبی چیست؟


ابر ترکیبی یک سرویس ابری جامع (تلفیقی) است که هر دو ابر عمومی و خصوصی را به منظور انجام عملکرهادی مشخص در همان سازمان به کار می برد. تمام خدمات رایانشی ابری باید، به منظور ایجاد تفاوت بین درجات مختلف، کارآمدی خاصی از خود نشان دهند. اما احتمالا خدمات ابری عمومی سودمندتر و مقیاس پذیرتر از ابرهای خصوصی باشند.
بنابراین ، یک سازمان می تواند با به کاربردن خدماتِ ابریِ عمومی در تمام فعالیتهای غیرحساساس، بازده خود را بیشینه سازد. البته با تکیه بر یک ابر خصوصی در جایی که به آن نیاز است و با اطمینان از اینکه همه ی پایگاه-هایشان به طور یکپارچه تلفیق شده اند ( مجتمع شده اند).
مدلهای ابریِ ترکیبی می توانند به چند طریق به کار برده شوند :
• منابع ابری جدا به منظور فراهم کردن هر دو خدمات عمومی و خصوصی به عنوان یک خدمت جامع (یکپارچه)، گِرد هم آیند.
• منابع (فراهم کننده ها) ابری منفرد یک بسته ی ترکیبی کامل را ارائه می کنند.
• سازمانهایی که خودشان ابرهای خصوصی شان را مدیریت می کنند،ابتدا در یک خدمت (سرویس) ابری عمومی عضو می شوند ، سپس به زیرساخت آنها ملحق می شوند.
در عمل، یک موسسه می تواند برای میزبانی (قرار دادن) وب سایت بازرگانی الکترونیکی اش در یک ابر خصوصی، میزبانی ابری ترکیبی را استفاده کند. این محیط امن و مقیاس پذیر است . اما بروشورشان (کاتالوگ) در یک ابر عمومی قرار می گیرد، زیرا مقرون به صرفه تر است ( والبته از لحاظ امنیت پایین تر).(سیارک)
از طرف دیگر، یک ارائه زیرساخت به مثابه خدمات (IaaS) ، برای مثال، می تواند از مدل ابری ترکیبی پیروی کند و یک کسب و کار تجاری با امکان ذخیره داده ی مشتری درون یک ابر خصوصی را راه بیاندازد، اما از سوی دیگر همکاری بر روی اسناد برنامه ریزی پروژه را نیز در یک ابر عمومی ممکن سازد (در آنجا اینها برای کاربران گوناگون از هر نقطه ممکن قابل دسترس هستند).
یک پیکربندی ابری ترکیبی، از قبیل میزبانی ترکیبی، می تواند کیفیتهای زیر را به کاربرانش عرضه کند:
• مقیاس پذیری؛ در حالی که ابرهای خصوصی بسته به پیکربندیشان ( خواه به صورت داخلی و یا خارجی میزبانی شده باشند) سطح خاصی از مقیاس پذیری را ارائه می دهند، خدمات ابری عمومی با حدود کمتری مقیاس پذیری را ارائه می دهد ، زیرا منبع از یک زیرساخت ابری بزرگتر استخراج شده است. با انتقال هر چه بیشتر فعالیتهای غیر حساس به یک ابر عمومی، این امکان به سازمان داده می شود تا همزمان با کاهش نیاز به یک ابر خصوصی ، بتواند از مقیاس پذیری ابر عمومی نیز بهره جوید .
• مقرون به صرفه بودن (سودآوری) ؛ علاوه بر اینها، ابرهای عمومی برای دستیابی به صرفه جویی های بیشتر در تولید انبود و سودآوریهای هنگفت، مناسبتر از ابرهای خصوصی هستند. بنابراین ابرهای ترکیبی سازمانها را قادر می سازند تا همزمان با حفظ امنیت عملیاتهای حساس، صرفه جویی هایی را برای حداکثر فعالیتهای تجاری ممکن انجام دهند.
• امنیت؛ جزءِ (بخش) ابرِ خصوصیِ مدل ابر ترکیبی نه تنها امنیت لازم برای عملیاتهای حساس را فراهم می-کند بلکه نیازهای مدیریتی (نظم دهنده) برای اداره و ذخیره داده ها را در جایی که قابل اجرا باشد، برآورده می کند.
• انعطاف پذیری ؛ در دسترس بودن منبع ایمن و همچنین منبع عمومی سودآور مقیاس پذیر، می تواند فرصتهای بسیاری را به منظور جستجوی دیگر راههای عملی ، پیش پای سازمانها بگذارد.

ترجمه  itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام