نگاه افراد مسن به اینترنت

تجربه و آموزش

صرفنظر از افزایش سن، محققان، سایر موانع تاثیر گذار بر افراد مسن از جمله تجربه استفاده از اینترنت و سطح آموزش را شناسایی نموده اند. آنها این موانع را اولویت بندی کرده تا ترتیب اهمیت آنها از اول به آخر مشخص شود. به عنوان مثال می توان به زبان تخصصی تکنیکی یا مشکلات استفاده از موس اشاره کرد. در بسیاری از مطالعات صورت گرفته، ابزارهای کاربردی مورد آزمایش قرار گرفته اند. به عنوان مثال یک درگاه اینترنتی منحصرا برای استفاده توسط افراد مسن طراحی شده است.محققان گروهی از افراد مسن را که از نظر سطح تجربه به گروه های مختلفی تقسیم شده بودند مورد بررسی قرار داده تا دیدگاه آنها در مورد استفاده از اینترنت و اینکه چگونه این دیدگاه بر کاربرد آنها تاثیر می گذارد را ارزیابی کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که تجربه کاربر و اهداف او در استفاده از تکنولوژی بیشترین تاثیر را بر افراد مسن می گذارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رویکرد مبتنی بر هدف میتواند تاثیر بیشتری به همراه داشته باشد. (سیارک)

افراد مسن و شکاف دیجیتالی/ بخش اول

 محققان عنوان داشته اند که مهارت و تجربه عوامل اصلی موفقیت در کار با اینترنت هستند.آنها به این موضوع پی بردند که افراد مسنی که مهارت بیشتری در استفاده از تکنولوژی دارند، تمایل بیشتری به عضویت در FaceBook و استفاده از آن نشان می دهند. همچنین به باور محققان ، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر استفاده افراد مسن از تکنولوژی، تجربه حداقلی آنها در این زمینه است.

نسل جدید بسیار بیشتر از نسل گذشته در معرض استفاده از تکنولوژی و کامپیوتر قرار گرفته است. در زمان انجام این بررسی، بیش از 78% از جوانان قادر به استفاده از کامپیوتر بوده، در حالی که تنها 27% از افراد بالای 60 سال توانایی کار با کامپیوتر را داشتند. با گذشت زمان و با بررسی های بیشتر، مشخص شد که کاربرد اینترنت در میان افراد مسن افزایش یافته است، اما شکاف میان کاربرد اینترنت توسط نسل جدید و نسل قدیم همچنان باقی است.
این کمبود تجربه و وجود ترس در استفاده از اینترنت میان افراد مسن، نشان می دهد که چرا در بیشتر مطالعات انجام شده تاکید زیادی بر افزایش سطح حمایت و آموزش گسترده جهت افزایش انگیزه افراد مسن در استفاده از اینترنت وجود داشته است.

افراد مسن از مهارت کافی برای استفاده از این تکنولوژی برخوردار نیستند و برخی از محققان راه حلی را پیشنهاد می دهند که نه تنها بر تغییر نگرش ها تاکید دارد، که شامل حضور افراد مسن در طراحی فرایند نیز می شود تا بدین شکل تغییرات حاصل به درستی جایگزین شوند.

کمبود مهارت های کامپیوتری و نگرانی های ناشی از آن، موضوعی مشترک در تحلیل و بررسی کاربرد تکنولوژی توسط افراد میانسال است. برخی از پیشنهادات نیز در خصوص راهکارهای آموزشی بوده تا بدین شکل کمبود تجربه و آموزش این افراد به شکل موثری جبران شده و همچنین از رابطه بالقوه رسانه های اجتماعی در زندگی خود آگاه شوند. ادامه دارد.........

ترجمه  itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید