نگاه افراد مسن به تکنولوژی


نباید تنها به موانع پیش روی افراد مسن بسنده کرد و نگرش های آنان نیز باید در نظر گرفته شود.محققان به بررسی و تحلیل این نگرش ها و نگرانی های مرتبط با رسانه اجتماعی پرداخته اند.بدون درک سودمندی نسبی و سطح معینی از علاقه، افراد مسن انگیزه کافی برای غلبه بر سایر موانع از جمله عدم پشتیبانی، آموزش ناکافی و کمبودهای فیزیکی و شناختی را ندارند. این کمبودها شامل انحطاط هوش بصری، مشکلات شنوایی و همچنین مهارت های حرکتی می شود. به همین دلیل استفاده از موس و تشخیص اطلاعات بر روی صفحه مانیتور کامپیوتر می تواند برای برخی از افراد مسن دشوار و چالش برانگیز باشد.(سیارک)

شکاف دیجیتالی نقره ای

شکاف دیجیتالی که تمرکز اصلی آن بر دسترسی افراد مسن به اینترنت بود، اکنون شکلی چند بعدی یافته است.محققان به تفسیر این ابعاد چندگانه پرداخته اند که شامل میزان استفاده، کثرت استفاده، راهکارهای جستجوی کارآمد و کیفیت اطلاعات می باشد. به باور محققان شکاف "نقره ای" به معنی تفاوت موجود بین افراد مسن و جوان و روش استفاده آنان از اینترنت است.آنها همچنین با تحقیق بر روی افراد مسن نوع تکنولوژی استفاده شده توسط آنها را مشخص نموده و میزان توانایی آنان را ارزیابی می کنند. با وجود دسترسی این گروه سنی به درآمد قابل توجه و نیاز شدید به مراقبت های درمانی و آموزش صحیح، بسیاری از تکنولوژی ها برای جوانان طراحی شده و مطالعات مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS) کمی درمورد این گروه و نیازهای آنان صورت گرفته است.

افراد مسن و شکاف دیجیتالی

نگاه افراد مسن به اینترنت
این شکاف از تقسیم بندی دقیق تری نسبت به شکاف دیجیتالی که در ابتدا بر اساس دسترسی به تکنولوژی به وجود آمده بود، شکل گرفته است و دلایل این نوع تقسیم بندی جدید پیچیده تر و دقیق تر از دلایل تقسیم بندی پیشین است. به نظر می رسد که تا حدودی دلایل آن به ترکیبی از محدودیت های فیزیکی و شناختی مرتبط باشد که با افزایش سن و عدم تجربه کافی در زمینه تکنولوژی به وجود می آید که در نتیجه باعث نگرانی درمورد کار با تکنولوژی شده و نیاز به آموزش و حمایت بیشتر را ضروری می سازد. به باور محققان  نگاه افراد مسن به اینترنت به عنوان منبع اطلاعاتی یک جانبه بوده که در مرحله اول برای ارتباط با خانواده از آن استفاده می شود. برای این افراد تکنولوژی همانند یک بازی جوان پسندانه است که کمترین ارزش را دارا می باشد. کمبود اطلاعات افراد مسن در رابطه با نکات مثبت استفاده از اینترنت و تصور غلطی که در این زمینه دارند موجب عدم انگیزه کافی برای غلبه بر موانع سد راه می شود.(سیارک)

مفاهیم اجتماعی پایه در ارتباط با اینترنت

در اواخر دهه 1990 و با رواج کامپیوتر، تاثیر اجتماعی اینترنت به عنوان یک منبع تحقیقاتی محسوب شده است. با انجام دو نمونه تحقیق علمی_ اجتماعی در سال 2001، تلاش شده است تا مفاهیم اجتماعی اینترنت مورد ارزیابی قرار گیرد. امروزه هر دو این تحقیقات یک مدرک در رابطه با سرمایه های انفرادی و اجتماعی به شمار می رود.

آیا کاربرد اینترنت باعث افزایش یا کاهش سرمایه های اجتماعی می شود؟

منظور از سرمایه اجتماعی مجموعه روابط با سایر افرادی است که باعث ایجاد حمایت، دوستی و اطلاعات می شود. از دیگر سرمایه های اجتماعی می توان به سازمان های داوطلبانه و مشارکت های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. مطالعه DiMaggio، Hargittai، Neuman و Robinson بر روی تحقیقات علمی، اجتماعی موجود بوده و مطالعه Wellman، Witte و Hampton با استفاده از داده های گسترده حاصل از انجام شده در سال 1998 بوده است،

هر دو این مطالعات یک نقطه نظر مشترک دارند: به طور کلی کاربرداینترنت می تواند مکمل رفتار اجتماعی باشد. کاربران اینترنتی دارای ارتباطات و تعاملات حضوری و رو در رو نیز هستند، اما در عوض ارتباطات اینترنتی موجب افزایش ارتباطات و سرمایه های اجتماعی افرادمی شود.

گروه های اجتماعی اینترنتی در ابتدا به شکل چت روم، تابلوی اعلانات و گروه های آنلاین بودند. به گزارش محققان  ، 84% از کاربران اینترنتی برای کسب اطلاعات از هر یک از این گروه ها، از اینترنت استفاده می کنند، آنها این گروه از کاربران را "گروه های سایبری" نامیده اند که 48% از اعضای آن هفته ای یک بار با گروه ارتباط بر قرار می کنند. از سایر گروه های سایبری می توان به گروه های تجاری، گروه های سرگرمی، طرفداران گروه های ورزشی، گروه های محلی و افراد مختلف با روش زندگی، موقعیت سلامتی، سیاسی و باورهای مذهبی مشابه اشاره نمود. ادامه دارد....

ترجمه  itrans.ir 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید