کشف سیاره ای شبیه زمین در منظومه ای دیگر به نام پروکسیما بی

(سیارک): دانشمندان علم نجوم توانستند این سیاره که دارای حالتی صخره ای و شبیه به کره زمین می باشد  را پیرامون خورشیدی به نام ' پروکسیما قنطوروس' (Proxima Centaur) که نزدیک ترین خورشید به خورشید منظومه شمسی درکیهان به شمار می آید، رصد نمایند.


 نام این سیاره جدید  'پروکسیما بی' (Proxima B) گذاشته شد، در فاصله و مداری از ستاره پروکسیما قنطوروس قرار دارد و احتمال وجود آب بصورت مایع در آن می باشد.
با توجه به فاصله اش از پروکسیما قنطوروس ، امکان وجود آب به شکل مایع روی این سیاره ممکن است.سیاره پروکسیما بی به فاصله 4.2 سال نوری و یا 40 تریلیون کیلومتری از زمین می باشد.


درهمین حال ستاره پروکسیما قنطوروس که جزئی از سامانه ستاره ای آلفا قنطورس به حساب می آید، ستاره ای سرخ رنگ استکه در فاصله 4.2 سال نوری از زمین و نزدیک ترین ستاره به خورشید و در صورت فلکی قنطورس واقع شده ،  این ستاره در سال 1915و توسط 'رابرت اینز'، رئیس رصدخانه ملی آفریقای جنوبی کشف شده است.

 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام