میمون های قاتل

در

چند روز پیش طی حادثه ای در هندوستان، چند میمون اقدام به پرتاب کردن آجر از روی درخت بر روی پیرمردی کردند و مسبب مرگ او شدند. دهارامپال سینگ هفتاد و دو ساله، روز پنج شنبه هفته گذشته در حال جمع آوری تکه های چوب خشک بود که این اتفاق ناگهانی برای او رخ داد. به نقل از روزنامه تایمز هندوستان، در گزارشی که پلیس از این حادثه در دسترس عموم قرار داده است، این میمون ها ابتدا به خانه در حال ساختی در همان حوالی رفته و آجرها را از آن جا برداشته بودند، سپس، در حالی که بر روی نوک درختی قرار گرفته بودند، اقدام به پرتاب کردن آجرها بر روی پیرمرد هندی کردند. مدتی پس از حادثه، دهارامپال را که به شدت از نواحی سر و سینه مورد آسیب دیدگی قرار گرفته بود، به بیمارستان منتقل کردند، اما متأسفانه اقدامات پزشکی برای نجات جان او کافی نبود و در همان بیمارستان جان سپرد.

پیش از این حادثه نیز، مردم روستایی آن منطقه در هند که محل شکل گیری این حادثه بود، بارها به مقامات شکایاتی مبنی بر رفتار پرخاشگرانه میمون ها در این منطقه داده بودند، با این حال، گونه میمون آن منطقه منحصر به فرد و جزء گونه های در حال مراقبت بوده است و به همین خاطر، اتخاذ تدبیر عملی درباره آن ها با مشکلاتی رو به رو می شده است. در حال حاضر، خانواده آقای سینگ که در این حادثه جان خود را از دست داد شکایتی تنظیم کرده و آن را در اختیار مقامات امنیتی قرار داده اند. برادر آقای سینگ در گفتگویی با خبرنگاران روزنامه تایمز هند عنوان کرده بود: «میمون ها حداقل چیزی حدود بیست آجر بر روی برادرم انداخته بودند. سر، سینه و پاهای آقای سینگ به شدت آسیب دیده بود و به خاطر این که آجرها از ارتفاع نسبتا زیادی به سمت او پرتاب شده بودند، برای کشتن اش قدرت کافی را داشتند. برادر آقای سینگ در ادامه صحبت های خود افزود: «این میمون هایقاتل مطمئنا مظنونین اصلی این حادثه هستند و باید برای این کارشان حساب پس بدهند.

در سوی دیگر اما چیتواه سینگ، رئیس پلیس منطقه ای که این حادثه در آن رخ داده است در گفتگویی عنوان کرد: «آخر چطور ممکن است یک پرونده تشکیل دهیم و مظنونین حادثه را تعدادی میمون عنوان کنیم؟ این کار باعث می شود که خنده زار عالم و آدم شویم. طی چند ساله اخیر، حملات مرگبار میمون ها به انسان، به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و فعالان محیط زیست و جانور شناسان هندی، بیش از هر چیز دیگری، گونه میمون ریزوس ماکائو که در آن نواحی زندگی می کنند را علت این گونه حادثه ها می دانند. البته نا گفته نماند که هنوز به طور دقیق مشخص نشده است که کدام یک از گونه های میمون هندی این آجرها را بر سر آقای سینگ پرتاب کرده اند.

متأسفانه خبر ناخوشایند دیگری هم در ماه مارچ گذشته در روزنامه های هندی منتشر شد که باز هم خبر از رفتار خشونت آمیز میمون ها می داد: متن آن خبر از این قرار بود که در روستای تالاباستا، در ناحیه اوریسای هند، میمونی وارد خانه ای در آن روستا شده و اقدام به دزدیدن یک کودک کرده بود؛ مدتی پس از گم شدن کودک هم جسد بی جان او را در ته چاهی یافتند. در حادثه ای دیگر نیز در سال 2007 جانشین شهردارد پایتخت هندوستان، دهلی، آقای اس اس بجوا، توسط تعدادی میمون وحشی مورد حمله قرار گرفت و در نهایت این اتفاق منجر به آن شد که آقای بجوا از بالکن طبقه اول ساختمانی که در آن قرار داشت پایین افتاده و جان خود را از دست داد.

نظرات

در ادامه بخوانید...