پاک کردن خاطرات تلخ و دلهره‌آور از ذهن انسان‌


آیا علم قادر است که  در آینده‌ای نزدیک در یک چشم به هم زدن اثر ضربه‌های روحی و خاطرات تلخ و دلهره‌آور را از ذهن انسان‌ها پاک کند؟این رویا نیست !!  تجربه‌ ی علمی انجام شده بر روی حلزون‌ها این رؤیا را به واقعیت نزدیک کرده است !! خیلی  دور از دسترسنمی باشد!! بله .در آینده ای نه چندان دور با خوردن یک قرص کابوس خاطرات تلخ از بین می رود. (سیارک
همه انسان ها از خاطراتی تلخ که همیشه باعث آزارشان می شود گریزانند در مواردی این خاطرات تلخ باعث تاثیر زیاد بر روان شخص شده و او را تا بیماریهای روحی و روانی پیچیده می کشانند.همه بصورتی آرزو داریم این خاطرات تلخ را از ذهن خود پاک کنیم . حال پژوهشگران دانشگاه مک‌گیل و کلمبیا موفق شده اند با تحقیقاتی که انجام داده اند ،خاطراتی معین را از حافظه حلزون‌ها پاک کنند. این تجربه  امید به اینکه روزی بتوان درد و رنج خاطراتی که برای انسان کابوس ساز شده اند را زدود پر رنگ تر کرده است.
 ضبط خاطرات درازمدت از طریق سیناپس‌ها یا ارتباط بین سلول‌های عصبی (نورون‌ها) بوجود می آید. این ارتباط سیناپسی یا گفت‌وگوی سلول‌های عصبی از طریق سیناپس‌ها می‌توانند قوی یا ضعیف باشند. ارتباط سیناپسی قوی  مسئول نگهداری خاطرات در بلندمدت می باشد.
نوشته ساموئل شاخر، از نویسندگان گزارشی که در مجله تخصصی "کارنت بایولوجی"  در ایمیلی به "مادربورد" : «پژوهشگران اینک توانسته اند شدت سیناپس‌ها را تغییرداده و از این طریق خاطراتی مشخص را بلوکه نمایند.»(سیارک
 خاطره به 2 صورت در حافظه انسان ضبط می‌گردد: خاطرات فعال و خاطرات تصادفی. خاطرات فعال مربوط به رویدادی معین‌ می باشند و خاطرات تصادفی با رشته‌ای از تداعی‌ها مرتبط می شوند. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که این دو نوع خاطره حاصل فعالیت دو نوع مختلف از مولکول PKM می باشد. با غیرفعال کردن یکی از این دو نوع مولکول می‌توانند نوع خاصی از خاطرات را از مغز بزدایند.
شاخرگفته است، بسیار سخت می باشد تا معین نماییم که کدام سلول‌ها مسئول کدگذاری خاطراتی معین‌ می باشند. از این سخت تر ، بررسی تغییرات در شدت این خاطرات می باشد. با این حال در این تحقیق و تجربه علمی دانشمندان قادر شده اند که  شدت ارتباط سیناپسی که مخصوص حفظ خاطرات بلندمدت می باشد را تغییر داده و به موفقیتی برسند.
پژوهشگران مطمئن هستند که این تجربه علمی  راه را برای پژوهش‌های دیگر بازمی کند و امیدوارند روزی دارویی تولید کنند که اثر ضربه‌های روحی و خاطرات تلخ و دلهره‌آور را از ذهن انسان‌ها پاک کنند.(سیارک

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید