بانک

بانک، وام، نرخ سود، حساب های سپرده

10 بهمن 1396

24 دی 1396

بانک
 بیشتر حسابهای دریافتنی ظرف مدت 30 روز نقد میشوند.

حساب و اسناد دریافتنی چیست؟

بسیاری از مردم یکباره تصمیم به خرید میگیرند و اگر بخواهند منتظر بمانند اشتیاق آنها برای خرید کاهش می یابد جهت استفاده از مزیت این خریداران بیشتر شرکت ها به مشتریان خود فروش اعتباری را پیشنهاد میکنند

24 آبان 1396

بانک
اگر خارج از شبکه بانک خود، پول نقد از حساب برداشت کنید، ممکن است 2 کارمزد به شما تحمیل شود.

قبل از این که به خارج از کشور مسافرت کنید

قبل از این که به خارج از کشور مسافرت کنید،بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که برای تراکنش‌های خارجی کارمزد دریافت می‌کنند را برای یافتن میزان هزینه تمام شده کارت نقدی در کشور مقصدتان مقایسه کنید .

13 شهریور 1396

بانک
موسسه به‌طور خودکار و در نیمه شب از حساب وی برداشت

برداشت از حساب مشتری بدون مجوز

این اتفاق بدون هیچ پیامکی که حاوی توضیحی از سوی موسسه مربوطه باشد رخ داده و تنها پیامک‌های برداشت است که صاحب حساب را از جریان تغییرات آگاه می‌کند.

31 مرداد 1396

23 خرداد 1396

بانک
نظام بانکی نشان داده که دستور و بخشنامه و دستورالعمل را چندان تاب نمی‌آورد.

سناریوی کاهش نرخ سود بانکی تغییر کرد ؛ بانک‌ها هم نرخ را افزایش دادند

زنگ خطری که مدتها است به صدا درآمده و اتفاقا، صدایش کم کم دارد برای نظام بانکی ایران عادی می‌شود؛ اما به همان اندازه که این زنگ خطر با صدای بلندتری به صدا درمی‌آید، شورای پول و اعتبار انگار در خوابی عمیق‌تر فرو می‌رود.

9 خرداد 1396

10 آبان 1395

1 خرداد 1395