راز و رمز کره زمین بخش دوم

همان گونه که در بخش اول اشاره شد زمین سومین سیاره منظومه شمسی نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات داخلی است. ساختار داخلی زمین مثل سایر سیارات داخلی از یک هسته داخلی جامد به همراه هسته خارجی مذاب و لایه های مذاب و خمیری و سنگی و جامد تشکیل شده است. هسته داخلی از جنس فلزهای آهن و نیکل به حالت جامد است و هسته خارجی فلز مذاب می باشد. شرایط جالب و تکامل زمین در طی حدود چهار و نیم میلیارد سال به طول انجامیده است که این تکامل به طور طبیعی و اخیرا به طور مصنوعی و با دخالت انسان همراه است. نسبت جرم زمین به حجم آن یعنی چگالی زمین از سایر سیارات بیشتر است که این خود نشان دهنده ی تراکم بیشتر ذرات در واحد حجم نسبت به سایر سیارات است. پس از سرد شدن سطح زمین پوسته جامد به دور زمین تشکیل شد و گاز های داغ و مواد مذاب از لایه های زیرین و از طریق دهانه های آتشفشانی بیرون زده و جو ضخیم زمین را به وجود آوردند. در طی گذشت مدت زمان بسیار طولانی جو زمین سرد شد و بخار آب موجود در هوا متراکم شد در نتیجه قطرات آب پدید آمد. قطرات آب به شکل باران شدید بر زمین بارید و اقیانوس ها و دریا ها به وجود آمد. پوسته زمین بر اثر فوران آتشفشان ها و زلزله ها چه در اقیانوس ها و چه در خشکی همیشه در حال دگرگونی است. نسبت گازهای اتمسفر هم به وسیله انسان تغییر داده شده است که تاثیرات زیان باری بر محیط زیست داشته است. همه ی آبهای زمین اعم از آب های زیر زمینی، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و اقیانوس ها هیدروسفر یا آب کره نامیده می شود. همان طور که قبلا هم گفته شد عمیق ترین جایی که می توان در آن آب پیدا کرد گودال ماریانا در اقیانوس آرام است. حدود دو و نیم درصد از آب های موجود در زمین شیرین و نود و هفت و نیم درصد از این آب ها شور است. آب دریا ها تاثیر بسیار زیادی بر آب و هوای جهان دارد. در این قسمت جا دارد به پیدایش اتمسفر و هیدروسفر نگاهی بیاندازیم.(سیارک)

راز و رمز کره زمین بخش اول

هنگامی که زمین از غباری از ابر خورشیدی شکل گرفت دارای یک اتمسفر بود که در ابتدا خالی از اکسیژن بود. احتمال قوی وجود دارد که این اتمسفر از کربن دی اکسید و ازت تشکیل شده باشد یا شامل بخار آب، ازت، آمونیاک و متان بوده باشد. دانشمندان باور دارند که سیر تکامل اتمسفری که امروزه در جو زمین قرار دارد از این اتمسفر اولیه بوده است. به این صورت که اشعه های خورشیدی بخار آب را دچار واکنش شیمیایی کرده است و به وسیله آن اکسیژن آزاد تولید شده است. همچنین گاز های هیدروژن و هلیم نیز به مرور زمان در فضای بیرونی زمین پخش شده اند. در نهایت اکسیژن آزاد در حضور اشعه های خورشیدی دچار واکنش های فتو شیمیایی شده اند و از مواد معدنی اولین مواد آلی مورد نیاز برای به وجود آمدن تک سلولی های ابتدایی به وجود آمده اند. این تک سلولی ها جهش یافته  و به تک سلولی های پیچیده ترتکامل پیدا کرده اند.

پس از این تغییرات تک سلولی هایی به وجود آمده اند که توانایی بقا و تولید مثل داشته اند که دو شرط اساسی برای ادامه حیات موجودات زنده است و از این تک سلولی های پیشرفته موجودات پر سلولی شکل گرفته اند.

تحقیقات زمین شناسی نشان می دهد که قدیمی ترین سنگ های رسوبی بیشتر از ماسه سنگ ها و کنگلومراها تشکیل شده است که این موضوع خود نشان دهنده ی متفاوت بودن شرایط هیدروسفر و اتمسفر زمین در زمان گذشته است. ترجمه  itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید