ترویج کاربرد بالینی بالقوه CDها در درمان سرطان


سرطان علت اصلی مرگ و میر است و با توجه به پیش بینی که توسط سازمان ملل متحد انجام شده است در سال 2030 به 13.2 میلیون نفر خواهد رسید. در دهه گذشته، برای مثال ترانوستیک (Theranostics ) علم کاربرد نانوسیستم ها با ترکیب تشخیص بیو تصویربرداری و درمان سرطان، زمینه ای در حال ظهور برای سرطان انفرادی و به نفع بیماران می باشد. به لطف توسعه سریع فناوری نانو، نانوذرات مختلف بر پایه عوامل ترانوستیک بدست آمده اند برای مثال کوانتوم دات ها، اکسید آهن، نانوذرات سیلیکا و نانوذرات بالادگرگون. این عوامل ترانوستیک، تکنیک های تصویربرداری گوناگون از جمله بیوتصویربرداری فلورسانس، رزونانس مغناطیسی (MRI)، توموگرافی کامپیوتری X-Ray (CT)، و توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) را با روش های مختلف درمانی از جمله شیمی درمانی، فتودینامیک درمانی (PDT)، فتوترمال درمانی (PTT) و پرتو درمانی ادغام می کند. با این حال نانوذرات درمانی اغلب مشکلات حلالیت کم در آب، زیست سازگاری ضعیف یا عدم تجزیه بیولوژیکی دارند. اخیرا، کربن داتها (CDها) که نوع جدیدی از عوامل تصویربرداری فلورسنت می باشند، بخاطر ویژگی های امیدوار کننده شان توجه زیادی را به خود جلب کرده اند از جمله انتشار وابسته به تحریک، حلالیت بالا در آب، پایداری نوری، عاملداری آسان سطحی، سازگاری خوب زیستی و سمیت کم می باشد. با در نظر گرفتن مزیت هایی که CDها در شاخه های خوب، کنتراست عالی و حساسیت بسیار خوب تصویر برداری فلورسنتی دارند، بعنوان نانوحامل های هدایت تصویر جهت رهایش داروهای شیمی درمانی، فتوسنتز و ژن استفاده می گردند.براي ده ها سال محققان تلاش کرده اند روش هایی با مکانیزم هاي غیر تخریبی (noninvasive )براي بررسی وضعیت بیماري درون بدن بیمار ابداع نمایند. ظهور نانوتکنولوژي این امکان را فراهم نمود. مقیاس نانو توانایی کشف اولیه بیماري را درمراحل سلولی و قبل از این که بافت بیمار یا تومور به وجود آید، فراهم آورده است که می تواند کمک بزرگی براي درمان بیماريها باشد. در چند سال اخیر، ترانوستیک (Theranostics ) به عنوان یکی از جدیدترین نگرش ها در نانو مطرح شده است که عمل شناسایی و درمان و ردیابی پس از درمان همزمان صورت می پذیرد. بنابراین ترانوستیک را می توان نوعی راهبرد درمانی مناسبی براي پزشکی شخصی   ،فارماکوژنومیکس و تصویربرداري مولکولی دانست تا بدین وسیله بتوان راهی در جهت توسعه درمانهاينوین پدید آورد و با بهره از درك مولکولی بهتر، در انتخاب داروهاي مؤثرتري عمل کرد. درنهایت، محققان بر این باورند که ترانوستیک می تواند در پاسخ به درمانها نظارت داشته و ایمنی و درجه تأثیر دارو را افزایش دهد و از درمانهاي نابجاي بیماران جلوگیري کند و درنهایت منجر به کاهش بخش زیادي از هزینه هاي درمان در تمام نظام سلامت گردد. ترجمه  itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید