اهداف آموزش


هدف نهایی تمام آموزش و تعلیم، با استناد به سوامی ویوکانادا، انسان سازی است و او همچنین پیروی از اهداف اصلی آموزش را توصیه می کند.

1. خلق اعتماد به نفس و خودشکوفایی

انسان روحی نامیرا دارد که گنجینۀ قدرت نامحدود است. بنابراین انسان باید به خود اعتماد کامل داشته باشد و بکوشد تا به عالی ترین هدف زندگی خود برسد، اعتماد به نفس به خودشکوفایی ختم می شود. از قول سوامی : "ایمان در ما و ایمان به خدا که این راز بزرگی است." هدف آموزش از نوع صحیح باید برداشتن نقاب جهالت از ذهن ما باشد و ما را وادار به درک آن چه ما واقعا هستیم کند.(سیارک

2. شکل گیری کاراکتر

کاراکتر مجموع گرایشات انسان است، مجموع خمیدگی ذهن او. ما همان چیزی هستیم که افکار ما از ما ساخته اند. بنابراین هدف آموزش باید تزکیۀ تمایلات شریرانۀ ذهن ما باشد. سوامی می گوید:

 ما آموزشی را می خواهیم که کاراکتر توسط آن شکل می گیرد، قدرت ذهن افزایش می یابد، اندیشه گسترش می یابد، و با آن فرد می تواند بر روی پای خود بایستد. "آموزش باید کاراکتر را بنا کند و سرشت واقعی ما را متجلی کند.

"اگر واقعا بخواهید کاراکتر انسان را قضاوت کنید، به عملکرد عالی او نگاه نکند، او را در حال انجام عادی ترین کارها تماشا کند. آن ها واقعا چیزهایی هستند که به شما کاراکتر آن مرد بزرگ را خواهند گفت ." "معنویت" بالاترین فضیلت نیست. "اخلاق" و "معنویت" چیزهایی هستند که ما برای آن ها تلاش می کنیم. "زنان ما چندان تحصیلکرده نیستند، اما آن ها خالص تر هستند." اگر کسی صرفا بتواند برخی آزمون ها را پشت سر بگذارد و سخنران های خوبی ارائه دهد، وی این فرد را یک انسان تحصیلکرده قلمداد نمی کند. اساس تمام این سیستم، اجتماعی و سیاسی، به خوب بون انسان بستگی دارد. هیچ ملتی به این دلیل عالی یا خوب نیست که پارلمان آن این قانون یا آن قانون را تصویب می کند، بلکه به این دلیل که مردمانی عالی یا خوب دارد.

3. رشد و توسعۀ شخصیت

شخصیت تاثیر و برداشتی است که فرد در دیگران ایجاد می کند. این شخصیت یک انسان است که به شمار می آید. "با استناد به ویوکانادا، در خلق انسان واقعی سهم شخصیت دو سوم و اندیشه و سخن تنها یک سوم است." ایده آل تمام آموزش و تعلیمات باید انسان سازی باشد.

4. خدمت ذهن

یک هدف مهم دیگر آموزش خدمت به خداوند در قالب انسان است. این خداوند است که در بیماران، فقرا، ضعفا، و مظلومین است که آن چیزی است که ما باید پرستش کنیم. از زبان خود سوامی "اگر می خواهید خدا را پیدا کنید به انسان خدمت کنید." او از مشاهدۀ فقر شدید هم وطنان خود درد می کشید. بنابراین، او می خواست که آموزش به همه امکان ایستادن بر روی پای خود و تامین نیازها اولیۀ خود را بدهد.(سیارک

5. ارتقاء برادری جهانی

عشق سوامی ویوکانادا نسبت به نوع بشر هیچ مرز جغرافیایی نمی شناخت. او همواره در طلب هماهنگی و روابط خوب بین تمام کشورها بود. او می گوید: "از طریق آموزش، ما باید با فرو ریختن دیوارهای جدایی و نابرابری به تدریج به ایدۀ برادری جهانی دست بیابیم. در هر انسان، هر حیوان، هرچند ضعیف و بیچاره، بزرگ یا کوچک، همان روح حی و حاضر و عالم ساکن است. تفاوت در روح نیست، بلکه در تجلی است." وی اصرار داشت که آموزش باید این قدرت را در همۀ افراد به پیش ببرد و چنان آن را گسترش دهد که همۀ جهان را فرا بگیرد.

6. هدف حفظ دیدگاه جنبه های عملی حیات

از نظر سوامی ویوکانادا، جنبه های عملی زندگی نباید در هیچ برنامۀ آموزشی نادیده گرفته شود. تنها در این صورت است که می توان فرد را مستقل و کشور را موفق نمود: "تنها با گوش فرا دادن به اصول عالی این مهم محقق نمی شود. شما باید آن ها را در زمنۀ عملی به کار برده، آن ها را به اقدامات مداوم تبدیل کنید." بنابراین او بر اهمیت آموزش در زمینۀ کشاورزی و سایر هنرهای عملی تاکید نموده است.

7. هدف از رشد و تکامل فیزیکی و ذهنی

هدف دوم آموزش این است که کودک باید بتواند رشد و پیشرفت ملی را به عنوان یک شهروند آتی بی باک و با رشد فیزکی خوب ارتقا دهد. با تاکید بر رشد کودک، سوامی آرزو داشت که آموزش به کودک امکان دهد بر روی پاهای خود بایستد تا انگلی برای دیگران نباشد.

8. رشد و تکامل اخلاقی و معنوی

با استناد به سوامی ویوکانادا، بزرگی یک ملت تنها با نهادها و فعالت های پارلمانی آن اندازه گیر نمی شود، بلکه با بزرگی شهروندان آن سنجیده می شود. البته بزرگی شهروندان تنها از طریق رشد اخلاق و معنوی آن ها میسر است که آموزش باید آن را پرورش دهد.

9. هدف از جستجوی وحدت در کثرت

هدف حقیقی آموزش ایجاد بینشی در افراد است تا آن ها بتوانند وحدت را در کثرت جستجو کرده و آن را محقق کنند. سوامی ویوکانادا بیشتر ابراز داشته است که جهان های فیزیکی و معنوی یکی هستند: تمایز آن ها یک توهم است (مایا). آموزش باید این حس را که وحدت را در کثرت می یابد، ایجاد کند.

10. هدف از رشد و توسعۀ مذهبی

از نظر سوامی، هر فرد باید بتواند دانۀ مذهبی درون خویش را جستجو کرده و رشد دهد و در نتیجه حقیقت یا وافعیت مطلق را بیابد. بنابراین او مدافع احساسات و عواطف بود تا کل زندگی تصفیه و تزکیه شود. تنها در این صورت، ظرفیت های اطاعت، خدمت اجتماع، و پذیرش آموزه ها و موعظه های قدیسین و منجیان بزرگ در فرد ایجاد می شوند. آموزش باید این رشد را پرورش دهد.ترجمه  itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید