مفهوم "زمان" در فرهنگ های مختلف

در

رفتارهای مربوط به زمان: فرهنگ های چند عادته در قیاس با فرهنگ های تک عادته
 زمان، مفهوم دیگرِ مهمِ تاثیرگرفته از فرهنگ است. در فرهنگ های چند عادته ( چند عادته در لغت به معنی دفعات بسیار است) مردم می توانند چندین کار را به طور همزمان انجام دهند. در فرهنگ های تک عادت(فرهنگ های تک زمانه) مردم در هر زمان یک کار را انجام می دهند.
این امر به این معنی نیست که افراد در فرهنگ های چند عادته در وظایف چندگانه بهترند. بلکه به این معنی است که در فرهنگ های تک عادته مانند اروپای شمالی و آمریکای شمالی، مردم مایلند که در هر زمان یک کار را برنامه ریزی کنند. برای آن ها قرار ملاقاتی که قرار است ساعت هشت آغاز شود، قرار ملاقاتی است که در ساعت هشت و یا در دیرترین حالت، در ساعت هشت و پنج دقیقه شروع می شود. از افراد انتظار می رود که سر موقع برسند، چه در یک ملاقات خارجی و چه در یک پیک نیک خانوادگی. زمان به معنی تحمیل کارها است. اغلب قرار ها قطعی و سر موقع است، اگر یک دستور کار به پایان نرسیده باشد، غیر معمول نیست که جلسه به پایان برسد و یا دستور کار در جلسه بعدی به پایان برسد.(سیارک)
در فرهنگ های چند عادته ، زمان مهم است، اما روابط و افراد مهمتر هستند. انجام یک کار مهم تر است. اگر شما یک فرد لاتین، یا مدیترانه ای یا آسیای میانه باشید، همه چیز را راجع به کارِ در زمان بندی، غیر جدی می دانید. مردم ممکن است در یک جلسه به سه مساله توجه کنند و هیچ فکری راجع به هیچکدام نکنند. آنها ممکن است به جای صف ایستادن ، به صورت نا منظم جمع شوند. در فرهنگ های چند عادته، راه رفتن در قرار ها یا دیر رفتن به سر قرار توهین محسوب نمی شود.
در فرهنگ های چند عادته، افراد کار را بخشی از تعاملات بزرگتر با جامعه می بینند. اگر یک دستور کار به پایان نرسد، مردم این فرهنگ ها دوست دارند که جلسه را تا اتمام کارِ در دست، ادامه دهند.
کسانی که در فرهنگ یک عادته قرار دارند، افراد چند عادته را بی فایده می دانند و مدیریت موثر بر آن ها را سخت می دانند. از طرف دیگر افراد چند عادته از بنده زمان شدن متنفرند و ترجیح می دهند که کارهای در دست را به اتمام برسانند.ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...

فرهنگ: پذیرش یا تبعیت از قانون ؟

در


هارولد گافینکل (جامعه شناس) بیان می کند که متداول ترین جنبه های (مسلم) اصالت اجتماعی یک اجرای ماهرانه است. شکستن هنجارها اصالت اجتماعی منظم را درهم می شکند. به یک معنا، ماهیت فرهنگ در رسوم و هنجارهای اجتماعی یافت می شود و اگر یک نفربه این قوانین وفادار باشد، پس آنها در ساخت یک اصالت اجتماعی مناسب موفق خواهند بود. هرچند در اینجا منظور فرهنگ است تا تبعیت از آن قانون. هنجارها و قوانین بایستی در پرتو درک ما از زمینه تعریف شوند. کارل ویک فرایند چگونگی شکل دهی و ساخت اصالتهای ما را به عنوان فرایندی از پذیرش توصیف می کند. همچون منظور گارفینکل از اجرا، ویک نیز بر نقشی که ما به طور ناآگاهانه در خلق دنیای اطرافمان بازی می کنیم تاکید می نماید.
سازمانها به مثابه ساخت های اجتماعی تاکید می کنند که ما بایستی درکمان از سازمان را در فرایندهایی که سیستمهای مفهوم مشترک را ایجاد می کنند ریشه دار نماییم. مفاهیم مشترک، به طور سازمانی، از طریق رویکردها و قوانین درونی گزینه هایی را برای کنترل تهیه می کنند. همانطور که که ارزشها، اعتقادات، و سنتهای جامعه ی قبیله ای ممکن است در خویشاوندی و دیگر ساختارهای اجتماعی قرار بگیرند، همانطور هم فرهنگ سازمانی در جنبه های جاری اعمال روزمره جاگرفته است. امور جاری در درک اینکه چرا سازمانها کار می کنند وقتی که هیچ کس به واقع نظارت نمی کند و نیز چرا سازمانها در برابر تغییر مقاومت می کنند، مهم هستند.
بینش های جدید در مورد عملکرد گروه عبارتند از:
1. تکوین فرایند تبدیل شدن به بازوهای رهبری بر اساس توانایی خلق حس مشترکی از اصالت در یک گروه.
2. ما گروههای منسجمی را یافتیم که از درک مشترک برخاستند، در حالیکه گروههای از هم پاشیده تمایل دارند با اصالتهای چندگانه شناخته شوند.

نقاط قوت و ضعف استعاره ی فرهنگ
نقاط قوت:
1. این استعاره بر معنی نمادین تقریبا هرکاری که به عنوان انسان انجام می دهیم تاکید می نماید.
2. ما می آموزیم که سازمان و مفهوم مشترک یکی و مشابه هم هستند.
3. رهبران و مدیران می بینند که چطور بازوهای رهبری موفق به خلق مفاهیم مشترک می شوند
4. رهبران و مدیران به درک جدیدی از تاثیر و نقششان می رسند
5. ما سازمانها و محیط اطراف آنها را به عنوان حوزه های پذیرفته شده می بینیم
6. مدیریت استراتژیک به عنوان یک فرایند مصوب درک می شود
7. این استعاره چشم اندازی تازه از تغییر سازمانی را پیشنهاد می نماید
نقاط ضعف:
1. این استعاره می تواند برای پشتیبانی از کنترل و دغلکاری ایدئولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد
2. فرهنگ، هولوگرافی (دست نویس) است و نمی تواند به واقع مدیریت شود
3. همچون یک کوه در یخ شناور، ابعاد مهم فرهنگ همیشه ناپیدا است و آنچه دیده می شود تقریبا بی اهمیت است
4. فرهنگ معمولا بعد سیاسی عمیقی دارد که چنگ انداختن به تمام معنی فرهنگ را از طریق استعاره ی فرهنگ غیر ممکن می سازد
در اینجا بر اساس استعاره های ارگانیک و مکانیکی، با درنظر گرفتن اینکه استعاره ی فرهنگ به ابزار خلق و شکل دهی فعالیت سازمانی به وسیله ی ایدئولوژی ها، باورها، زبان، هنجارها، آداب و رسوم، و دیگر فعالیتهای اجتماعی تاثیرگذار اشاره دارد که در نهایت فعالیت سازمانی را رهبری کرده و شکل می دهند، تاکیدی بر طراحی سازمانی وجود دارد. از دهه ی 1980 در اینجا یک مفاهمه ی رو به رشدی وجود داشته است مبنی بر این که وظیفه ی بنیادینی که رهبران با آن روبرو هستند این است که سیستمهای مناسب مفهوم مشترک که می تواند تلاشهای مردم در پیگیری اهداف و مقاصد دلخواه را بسیج نماید، خلق نمایند. این مقاله ادامه دارد ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...

انعکاس فرهنگ در زمان

در


فرهنگ‌ها با جهت‌گیری زمانی که از خود نشان می‌دهند مشخص می‌شوند. فرهنگ‌های غربی به‌صورت temponomic معرفی می‌شوند یعنی زمان یک دارایی باارزش است و باید همانند دیگر دارایی‌ها به طرز بسیار مناسبی محافظت گردد . ولی در عوض، جونز با توجه به تحقیقی که در ترینیداد انجام داد به دیدگاه tempoagnostic اشاره داشت یعنی اینکه زمان هیچ ارزش ذاتی ندارد و نمی‌تواند حفظ شود و یا آنکه از بین برود و یا اینکه بر اساس آن به برنامه‌ریزی پرداخت. این ایده می‌تواند در این ضرب‌المثل ترینیدادی ارائه شود که بیان می‌کند " هرزمانی ، زمانی ترینیداد است".  هال با تخمین یافته‌های شودر و سالیوان  بیان می‌کند" با توجه به اینکه زمان یک سامانه‌ی هسته‌ای تمامی فرهنگ‌ها هست و با توجه به اینکه فرهنگ نقش برجسته‌ای در درک زمان به‌عنوان یک سامانه‌ی فرهنگی بازی می‌کند، عملاً غیرممکن است که بتوان زمان را از فرهنگ جدا کرد ... " . هال به ایجاد تمایز بین فرهنگ بر اساس جهت‌گیری‌های آن نسبت به زمان مباردت می‌ورزد و دو زمینه را معرفی می‌کند که این زمینه‌ها عبارت‌اند از حالت تک زمانه (زمان M) این زمان به این صورت مشخص می‌شود که هر فعالیت کاری بر اساس برنامه و با توجه به زمان ملموس در یک بازه‌ی زمانی مشخص انجام می‌گیرد و حالت چند زمانه (زمان P) که به این صورت مشخص می‌گردد که چندین کار می‌توانند در یک بازه‌ی زمانی روی دهند". مفهوم پویایی کنفوسیوسی جهت‌گیری متغیر نسبت به گذشته و یا آینده- به‌عنوان بُعد پنجم، ابعاد تأثیرگذار فرهنگی هافستد بیان گردید .
درنتیجه می‌توان بیان کرد که چشم‌انداز زمانی همان خصوصیات فرهنگی و اعضای مربوط به آن‌هاست. به‌علاوه تنوع‌های موجود در فرهنگ به میزان مشخص بیان‌کننده‌ی آن است که چشم‌انداز زمانی یک حالت ایستا و ثابت نیست و نمی‌تواند با تفاوت‌های اندازه‌گیری فردی محدود شود که این حالت می‌تواند ازلحاظ نظری، تجربی و عملی مهم باشد ولی بااین‌وجود می‌تواند درک ما از روش‌های چندگانه‌ای را محدود کند که این روندها می‌توانند بر رفتار انسان‌ها تأثیر داشته باشند.

تفاوت‌های تجمیعی در چشم‌انداز زمان

ما یک‌روند در رابطه با چشم انداز زمان ارائه می‌دهیم که بر روش‌هایی توجه دارد که در آن فرهنگ می‌تواند روابط بین زمان‌های گذشته، حال و آینده را بیان کند. به‌طور خاص ما به بیان این موضوع پرداختیم که سیاه‌پوستان و سفیدپوستان از معانی روان‌شناختی مختلفی استفاده می‌کنند تا گذشته‌های فردی و تجمیعی را در زمان حال و آینده ادغام کنند. روابط گذشته- حال و گذشته آینده می‌توانند بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان تفاوت داشته باشند و این بدان معناست که خوانش های مختلفی از فرهنگ‌ها وجود دارند که می‌توانند معنا و ارتباطی با این رویدادها ارائه دهند. به‌علاوه، این خوانش های متنوع می‌توانند بر تفسیر زمان حال انتظارات از آینده تأثیر داشته باشند.

انعکاس فرهنگ در زمان

این خوانش های مرتبط با تجربیات فردی و تجمیعی می‌توانند در طبقه‌بندی‌های زمانی قرار گیرند؟ ادراک و تجربیات یک فرد در رابطه با زمان می‌تواند تا حدی ضمنی باشند. ماهیت ضمنی تجربیات از زمان می‌تواند از برخی از انگیزش‌ها ناشی شود که فرد می‌تواند با خود داشته باشد. فردی برای به دست آوردن، نظم، ترتیب و مفهوم باید مشخص کند که رویدادها چگونه می‌توانند در بازه‌ی زمانی مشخص قرار گیرند و درنتیجه تفسیر شوند. انگیزش‌ها، خاطرات و همبستگی می‌توانند توسط تجربیات افراد و همچنین گروهایی تحت تأثیر قرار گیرند که فرد عضو آن ها است. هرچقدر خوانش مرتبط با گروه به‌خوبی تعریف شود، گذشته به میزان بیشتری می‌تواند بر زمانی حال و آینده تأثیر داشته باشد. اگر فردی در حالت تجمیعی تشخیص داده شد قرار داشته باشد، می‌توان زمینه‌هایی را به وی اختصاص داد که عبارت‌اند از آگاهی، وجدان و ارائه‌ی تعریف مناسبی از خویشتن . همبستگی بین خویشتن باید دربرگیرنده‌ی روش‌هایی باشد که در آن‌ها حالت مرجع می‌تواند با گروه‌هایی تناسب داشته باشد؛ حالت روایی تجمیعی دارای معنی و مفهوم است و همچنین می‌تواند برای به دست آوردن نظم و همبستگی زمانی در رابطه با خویشتن مفید باشد.
مهم‌تر از همه، طبقه‌بندی زمانی بستر خوانش تجمیعی می‌تواند بر این موضوع تأکید داشته باشد که آیا یک فرد می‌تواند گذشته را بازمان حال و یا آینده ترکیب کند و یا آن را منفک کند. برای مثال افراد سفیدپوست جوان اغلب بیان می‌کنند که قساوت مربوط به برده‌داری و نژادپرستی پشت سر ما هستند، و مهم‌تر از همه اینکه آن‌ها در این فرایند نمی‌توانند دخیل باشند. این عامل به‌طور عمده به زمان گذشته مرتبط هست. زمانی که سیاه‌پوستان و عوامل حمایت کننده‌ی دیگر به بیان این موضوع مبادرت می‌ورزند که نژادپرستی عاملی نیست که فقط به گذشته مرتبط باشد، بلکه در حال حاضر نیز این عامل می‌تواند یک بستر مشخص برای عدم عدالت نژادی است، باید اشاره کرد که مشکلات نژادی وجود خواهند داشت که سفیدپوستان آن‌ها را ایجاد کرده‌اند . دو عامل مورداستفاده برای ارزیابی رنجش مرتبط با مشکلات نژادی عبارت‌اند از: " سیاه‌پوستان آمریکایی به توجه خاصی نیاز ندارد زیرا نژادپرستی عاملی است که به گذشته مربوط می‌شود"، و " سیاه‌پوستان آفریقایی به‌منظور ایجاد یک زمینه‌ی موفقیت، باید با بستری همسو شوند که در آن نژادپرستی و برده‌داری را متوقف گردد.

 به‌طور مشخص یک‌روند مقایسه‌ای زمانی در اینجا وجود دارد که زمانی فعال می‌شود که نژاد به‌عنوان عامل مهمی مطرح شود و نژاد و فرهنگ سفیدپوستی را به چالش بکشد.

در طرف مقابل، سیاه‌پوستان اغلب به بیان دیدگاه‌های نژادپرستی مرتبط با گذشته اشاره دارند که در جهان امروزی نیز مدنظر قرار می‌گیرد. تحقیقات انجام‌گرفته در آزمایشگاه‌های ما به بیان این دیدگاه‌های نژادی مختلف مبادرت می‌ورزند. ما نمایه‌ی تاریخی از فشار بر روی سیاهان از طریق سفیدها و دانشجویان سیاه‌پوست را نشان دادیم. در مقایسه با افرادی که این نمایه‌ی کنترل‌کننده را به‌عنوان منظری طبیعی می‌بینند، سفیدپوستانی که نمایه‌ی این فشار مضاعف را درک می‌کنند به میزان کمتری عدم عدالت نژادی را به‌عنوان روندی ظالمانه و غیرمنصفانه درک و دریافت می‌کنند. سیاهانی که این نمایه را می‌بینند، با تفاوت زیادی به‌احتمال بسیار بیشتر آن فرایند را فرایندی غیرمنصفانه و ناعادلانه دریافت خواهند کرد .

همان‌طور که معنا و مفهوم زمان حال با تفسیر یک فرد از گذشته شکل می‌گیرد، معنا و مفهوم زمان گذشته می‌تواند با محتوای تجربیات شکل بگیرد، خوانش های فرهنگی می‌توانند در بطن این تفسیرها قرار داشته باشند و می‌توانند انگیزش‌های روان‌شناختی معاصر را به خطر بیندازند.

درنتیجه، ما به بیان این موضوع می‌پردازیم که زمان گذشته برای اعضای گروه‌های تحت سرکوب می‌تواند معنای مختلفی داشته باشد و همچنین می‌تواند نقش متفاوتی در ساختار شناخت زمانی حال، انگیزش‌ها، مفاهیم و رفتارها بازی کند.ادامه دارد.............

نظرات

در ادامه بخوانید...

شب یلدا: ایرانی ها طولانی ترین شب سال را جشن می گیرند

در

شب یلدا

هر ساله، در 21 دسامبر، ایرانیان در سراسر جهان ورود زمستان، و پیروزی نور بر تاریکی را در شب یلدا، یا شب چله که یکی از قدیمی ترین آیین های ایرانی است، را جشن می گیرند. این جشن زمانی آغاز شده است که اکثر ایرانیان، پیروان زرتشت در قبل از ظهور اسلام بودند.

 تاریخ شب یلدا 1397، شب یلدا سال 1397

تاریخ شب یلدا 1397، شب چله سال 1397، یلدا 1397، برابر است با جمعه 30 آذر آخرین شب پاییز و اولین روز زمستان مصادف با 21 دسامبر 2018 است.

شب یلدا چیست؟

یلدا، یعنی تولد، یک کلمه سوری است که به زبان فارسی وارد شده است.در بیشتر فرهنگ های باستانی، از جمله ایران، آغاز سال خورشیدی با پیروزی نور بر تاریکی و تجدید نور مشخص شده است و این مراسم بسیار باستانی ایرانی را به متیرا، الهه نور نسبت می دهند.

از آنجا که یلدا طولانی ترین و تاریک ترین شب سال است، بصورت نماد های زیادی در شعر فارسی آمده است؛ جدایی از یک عزیز، تنهایی و انتظار. پس از شب یلدا، یک تحول اتفاق می افتد، انتظار می رود، روشنایی، نور، غرور و شکوفایی پیروز شود.

در میان فارسی و بسیاری دیگر از فرهنگ های باستانی، نور، روز و خورشید نشانه هایی از خدا بود، در حالی که شب و تاریکی شرارت را نشان می دادند. مردم اعتقاد داشتند که نور و تاریکی در درگیری دائم با هم هستند. روزهای طولانی روزهای نور و پیروزی پروردگار عقل، اهورا مزدا و شب های طولانی نشانه هایی از پیروزی شر است. یلدا، آخرین شب پاییز و بلندترین شب سال، با پیروزی نور در سپیده دم با تولد میترا، پایان می یابد. این نقطه عطفی در سال است و در ماه های آینده، روزها بلندتر می شود و شب ها کوتاهتر خواهند شد.

علاوه بر ایران، کشورهای آسیای مرکزی از قبیل افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و برخی از کشورهای قفقاز مانند آذربایجان و ارمنستان سنت مشابهی دارند و جشن می گیرند.

رسم و رسوم در شب یلدا

رسم و رسوم در شب یلدا

شب یلدا شبی است که دوستان و خانواده برای خوردن آجیل و میوه و شام شب یلدا همراه با خواندن شعر (به ویژه حافظ و فال حافظ) تا بعد از نیمه شب جمع می شوند را می گویند.انار و هندوانه از میوه های مخصوص شب یلدا می باشند. متون قدیمی می گویند که رنگ قرمز در این میوه ها نمادهای سحر و جادو از زندگی را به تصویر می کشد و می توان به شکوفایی میترا پی برد.

غذا در شب یلدا

غذا در شب یلدا

غذا نقش مهمی در هر نوع جشن در ایران دارد. در اکثر نقاط کشور، خانواده ها در کنار هم از یک شام خوب لذت می برند.

غذای اصلی شب، فسنجان  است،  مرغ با گردو و انار که از میوه ها و آجیل مخصوص جشن شب یلدا Yalda است. با این حال، هر شهر در ایران سنت های خود را در مورد نوع غذا برای شام در شب یلدا  دارد.

غذای شب یلدا در شهرهای مختلف ایران

گیلان در بخش شمالی ایران، سبزی پلو با ماهی سفید، و ماهی دودی را در طول شب یلدا سرو می کند.

اما در شیراز، غذای ویژه هویج پلو است. این غذا با زعفران و مرغ و آب لیمو مرغ درست می شود

انار پلو در قزوین، خشیل تبریز، خاگینه خرما در زنجان، کلم پلو در شیراز و ناردون در استان مازندران از جمله انواع دیگر غذاهای شب یلدا در بخش های مختلف ایران در طی طولانی ترین شب سال است.

آجیل

آجیل، به شکل آجیل شیرین همراه با توت خشک و کشمش است. گفته می شود که خوردن آجیل در چند روز آینده منجر به رونق می شود.

میوه های قرمز رنگ مانند انار و هندوانه

داستان های قدیمی می گویند که میوه های قرمز رنگ نمادهای قرمز رنگ سحر و جادویی از زندگی را به نمایش می گذارند. طیف گسترده ای از میوه ها و شیرینی ها مخصوصا برای این شب آماده یا نگهداری می شود. میوه های معمولی برای جشن شامل هندوانه و انار می باشد.

انار

سفره شب یلدا

انار در بالای سبد میوه به عنوان نماد تولد و باروری دوباره شناخته می شود و شکستن آن لذت را برای زندگی مردم به ارمغان آورد. پوشش بیرونی بنفش انار نماد تولد و یا سپیده دم است، و دانه های قرمز روشن آن درخشش زندگی است. البته باید گفت که بیشتر میوه ها در شب یلدا در آن دوره در زندگی خود برکتی به ارمغان می آورده اند.

هندوانه

هندوانه شب یلدا

هندوانه ها به دلیل شکل کروی خود که نماد خورشید بود، بر روی میز گذاشته می شود. هندوانه بیشتر از هر میوه دیگر مصرف می شود. بعضی معتقدند اگر شما هندوانه را در شب یلدا بخورید،  از بیماری ها و سرماخوردگی زمستان آینده در امان می مانید. هندوانه با سبک های خلاق تزئین میشود تا زیبایی بیشتری را به شب یلدا اضافه کند.

دعا كردن

در شب یلدا، بزرگترین عضو خانواده  دعامی خواند و از خداوند سپاسگزاری می کند و برای سال آینده برای همه سلامتی، خوشی و رفاه آرزو می کند و دیگر اعضای خانواده دست خود را به آسمان بلند می کنند و می گویند: "آمین". پس از دعا بزرگترین عضو خانواده، هندوانه را برش می زند که نماد حذف بیماری و درد از خانواده است و بین همه تقسیم می کند.

خواندن حافظ با صدای بلند

فال حافط در شب یلدا

سعدی، شاعر بزرگ، می گوید: "صبح واقعی تا زمانی که شب یلدا نتواند برود، نمی آید."

یکی از سنت های دیگر شب یلدا، که در قرن های اخیر اضافه شده است،گرفتن "فال حافظ " از کتاب شاعر بزرگ فارسی، شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر ایرانی است. هر عضو خانواده آرزویی می کند وصفحه ای از کتاب را به صورت تصادفی باز می کنند و از بزرگترین عضو خانواده خواسته می شود آن را با صدای بلند بخواند. اعتقاد بر این است که آنچه در این شعر بیان شده تفسیر آرزو است و این فال حافظ  است.

هدایا در شب یلدا 

سفره شب یلدا

در بخش های خاصی از ایران در شب چله شامل زوج های جوان می شود. در شب یلدا، خانواده داماد یک سبد تزیین شده با انواع میوه ها و هدایای مختلف برای نامزد خود می فرستد. در برخی از مناطق، خانواده دختر نیز با برگردان سبد، هدایایی برای داماد می فرستند.
شب یلدا، برای قرن ها به عنوان یک رویداد اجتماعی جشن گرفته شده است و به طور رسمی در فهرست گنجینه های ملی ایران در مراسم ویژه در سال 2008 به میراث جهانی یونسکو اضافه شد.

ایده برای شب یلدا 1397

نظرات

در ادامه بخوانید...

زمان بی رحم است و اثر بی نظیری روی همه چیز می گذارد

در
زمان برای همه چیز قدرتمند و بی رحم  است و اثر بی نظیری روی همه چیز باقی می گذارد، مثل یک پله گرانیت چند تنی یا یک تنه درخت. به طور معمول، تغییرات به آرامی اتفاق می افتد، زیرا ما متوجه آنها نمی شویم. اما بعضی از مردم می توانند چنین تغییراتی را ببینند و عکس های خود را به اشتراک بگذارند.
 
sayarak.com شواهد بصری را نشان می دهد که زمان به نحوی بر همه چیز تاثیر می گذارد.
 

صعود به آبشار، مردم به طور همزمان از یک جای پا استفاده کرده اند

صعود به آبشار، مردم به طور همزمان از یک جای پا استفاده کرده اند

پله در کلیسای جامع گلاستر، انگلستان

پله در کلیسای جامع گلاستر، انگلستان

جای پای آرایشگرها در گذر زمان

جای پای آرایشگرها در گذر زمان

چه چیزی از پله ها در شهر باستانی پترا، اردن باقی مانده است

چه چیزی از پله ها در شهر باستانی پترا، اردن باقی مانده است

جاده در فرانسه طی قرنها، از هزاران سفر تجاری و جنگ ها جان سالم به در برده است

جاده در فرانسه طی قرنها، از هزاران سفر تجاری و جنگ ها جان سالم به در برده است
و رد پای گذر زمان بر شما چگونه بوده است؟ 

نظرات

در ادامه بخوانید...

فرهنگ عجیب و غریب ژاپن 20 مورد

در

ژاپن

 

ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در جهان است. فناوری های عالی به طور هماهنگ با فرهنگ منحصر به فرد دولت ترکیب شده است ، اما این برای مردم مهم نیست. سرزمین طلوع آفتاب فرهنگ عجیب و غریب خاص خود را دارد که باعث تعجب و سوالات بسیاری از مردم می شود. sayarak.com در مورد غیر معمول ترین حقایق مربوط به ژاپن به شما می گوید.

 

ژاپن بدون کودک

ژاپن

جوانان نمی خواهند زایمان کنند ، اما ترجیح می دهند سگ داشته باشند


بدون فرزند یک ایدئولوژی است که با تمایلی آگاهانه از بچه دار نشدن مشخص می شود. در حال حاضر ، تعداد افراد مسن در ژاپن بیشتر از نسل جوان است. جوانان نمی خواهند زایمان کنند ، اما ترجیح می دهند سگ داشته باشند. به همین دلیل ، جمعیت ژاپن به سرعت در حال پیر شدن است. به هر حال ، این روند در سایر کشورهای توسعه یافته جهان شتاب می گیرد.


سن قانونی رابطه جنسی

ژاپن

در ژاپن ، دختران از 13 سالگی می توانند به طور قانونی رابطه جنسی داشته باشند.


در هر کشور ، قانون سنی خاصی از رضایت جنسی را تنظیم می کند. به طور متوسط ​​، 16-18 سال سن دارد ، اما در برخی کشور ها ممکن است کمتر یا بیشتر باشد. به عنوان مثال ، در ژاپن ، دختران از 13 سالگی می توانند به طور قانونی رابطه جنسی داشته باشند.

 

چومپینگ خوب است

ژاپن

زنان خانه دار و آشپز ژاپنی صداهای بلند مثل هورت کشیدن یا ملچ ملوچ کردن  را به عنوان یک تعریف درک می کنند ، به این معنی که ظرف بسیار خوشمزه است


در کشور ما با صداهای بلند  غذا خوردن نشانه بی ادبی محسوب می شود. اما در ژاپن ، اگر این کار را انجام دهید ، خانه دارها و آشپزهای ژاپنی صداهای بلند را به عنوان یک تعریف درک می کنند ، به این معنی که ظرف بسیار خوشمزه است. اما خوردن میان وعده های در حال حرکت اوج بی ادبی محسوب می شود. میخوای بخوری؟ به جای جویدن نان در اتوبوس به کافه یا رستوران برو!


در ژاپن میوه یک هدیه عالی است

ژاپن

برای ما ، میوه ها امری عادی هستند و ژاپنی ها با خوشحالی چنین هدیه ای را می پذیرند


برای ما میوه ها امری عادی هستند و به ندرت کسی کیلویی سیب یا آلو برای تولد یا مناسبت های دیگر می دهد. و ژاپنی ها با خوشحالی چنین هدیه ای را می پذیرند. واقعیت این است که میوه ها در کشور بسیار گران هستند ، بنابراین آنها با یک هدیه خوب برابر می شوند. به عنوان مثال ، 1 کیلوگرم گلابی حدود 20 دلار هزینه دارد.


مردسالاری

ژاپن

جامعه ژاپن پادشاهی مردسالاری است ، جایی که حتی ابتدا از مردان استقبال می شود.


همه موقعیت های عالی و نقش های کلیدی در شرکت ها به شدت توسط مردان انجام می شود. در کافه ها و رستوران ها ، آنها ابتدا سرو می شوند ، حتی اگر زن زودتر بیاید. سلام در هنگام ملاقات نیز همینطور است.


سرزمین خودکشی 

ژاپن

ژاپنی ها به دلیل وابستگی به کار ، که آنها را به کار بیش از حد می رساند ، مشهور هستند ، و سپس یک اقدام کشنده

 

در سرزمین خورشید در حال طلوع ، تعداد خودکشی ها از نمودار خارج است. ژاپنی ها به دلیل وابستگی به کار ، که باعث فرسودگی شغلی می شود ، مشهور هستند و سپس گامی کشنده بر می دارند. حتی واژه karoshi وجود دارد که به معنی مرگ در اثر کار زیاد است. طبق آمار ، حداقل 60 نفر هر روز از زندگی خداحافظی می کنند. و گاهی اوقات تمام خانواده ها این کار را انجام می دهند ، اگر مرد خانه تصمیم بگیرد.


نظافت و نظم

ژاپن

تصفیه فاضلاب در کشور ژاپن


ژاپنی ها از محیط زیست ، حیات وحش و محیط زیست محافظت می کنند. کارخانه های تصفیه فاضلاب کشور به خوبی کار می کنند. که حتی انواع مختلفی از ماهی ها در ناودان  ها شنا می کنند. در واقعیت  تصور چنین چیزی تقریباً غیرممکن است.

 

کارفرمایان ترجیح می دهند  ژاپنی ها را  استخدام کنند

ژاپن

در سرزمین طلوع آفتاب ، 98 درصد از ساکنان بومی ژاپن هستند


در سرزمین طلوع آفتاب ، 98 درصد از ساکنان آن بومی ژاپنی هستند. مردم کشورهای دیگر برای کسب درآمد به اینجا نمی آیند. دولت دستمزد را در سطح قانونگذاری تعیین کرده و آنها  برای اقامت راحت کرده است. بنابراین استخدام یک ژاپنی برای کارفرمایان بسیار سودآورتر از پرداخت هزینه بیشتر به خارجیان است.


ژاپنی ها امضا نمی کنند

ژاپن

ژاپنی ها همیشه یک مهر با خود دارند و چندین بار در روز به جای امضای شخصی از آن استفاده می کنند


در ژاپن ، آنها اسناد را با دست  امضا نمی کنند. برای این کار از مهر مخصوص - Incan استفاده می کنند. می توان آن را خریداری یا سفارشی ساخت. ژاپنی ها همیشه مهر را با خود حمل می کنند و چندین بار در روز به جای امضای شخصی از آن استفاده می کنند.


هتل عشق در ژاپن 

ژاپن

هتل ها به طور خلاقانه تزئین شده اند ، بنابراین می توانید برای هر سلیقه ای "خانه عشق " را پیدا کنید


سرویس مشابهی در فرودگاه ها و ایستگاه های قطار انجام می شود. اینها هتل هایی هستند که زوج های عاشق می توانند همدیگر را ملاقات کنند. آنها مخصوصاً در بین جوانان محبوب هستند ، زیرا اغلب پیدا کردن مکانی برای قرار ملاقات برای آنها دشوار است. هتل ها به طور خلاقانه تزئین شده اند ، بنابراین می توانید برای هر سلیقه ای "خانه عشق "  را پیدا کنید.


انعام بی انعام

ژاپن

مرسوم نیست که در موسسات ژاپنی انعام بگذارید


در موسسات ژاپنی ، مرسوم نیست که انعام بگذارید. ممکن است کارکنان تصور کنند که شما  آنها را کوچک می کنید و آن را یک توهین شخصی تلقی می کنند. اگر می خواهید از غذاهای خوشمزه یا خدمات خوب تشکر کنید ، یک هدیه کوچک بدهید.

 

ژاپن یک کشور شگفت انگیز است که به اندازه کافی مشکوک به مهاجرت از سیاره دیگری به زمین هستند!. کافی است همه انواع وسایل آشكارا عجیب و غریب خانه را كه ژاپنی ها برای نیازهای خود تهیه می كنند ، بررسی كنید. صادقانه بگویم ، همه آنها به طور غیر عادی بی فایده نیستند. بسیاری از ایده های طراحان ژاپنی امروزه در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
 

میکروفون مخصوص کارائوکه بی صدا

میکروفون مخصوص کارائوکه
نیازی به سر و صدا ندارد.
 
"آیا این آهنگ ظاهرا توسط التون جان اجرا شده است؟ اجازه دهید او فقط آن را بخواند ". ما همیشه فکر می کنیم که عالی می خوانیم! اطرافیان شما ممکن است نظر کاملاً متفاوتی در این مورد صدای شما داشته باشند. برای این که همسایه ها با آواز خواندن شما اذیت نشوند ، چنین میکروفون های عجیبی در ژاپن اختراع شد که تقریباً می تواند صدای شخص را خفه کند.
 

هتل های کپسولی

هتل های کپسولی
تدارکات در شهرهای مدرن ضعیف است. هر ساله مردم زمان بیشتری را در راه خانه و بازگشت به خانه می گذرانند. در ژاپن ، آنها اولین کسانی بودند که پیشنهاد کردند این مشکل را با کمک هتل های کپسولی حل کنید ، که در آنها می توانید شب را بگذرانید ، و سپس بلافاصله به محل کار خود بازگردید.
 

خط بریل روی قوطی 

خط بریل
نام نوشیدنی روی قوطی
 
افراد کم بینا و نابینا هنگام انجام کارهای زیادی که برای افراد سالم بسیار ساده و آشنا است ، مشکلات خاصی را تجربه می کنند. بنابراین ، در ژاپن (و در حال حاضر در برخی از کشورهای دیگر) می توانید این قوطی های حلبی را با کتیبه ای به خط بریل مشاهده کنید که نشان می دهد چه نوع نوشیدنی در داخل آن وجود دارد.
 

نقشه فروشگاه بر روی چرخ خرید

چرخ خرید
امروزه آنها در بسیاری از کشورها ساخته می شوند. 
 
ژاپنی ها اولین کسانی بودند که به فکر قرار دادن نقشه یک موسسه تجاری (موقعیت کالا) بر روی سبد خرید افتادند. امروزه چنین نقشه هایی در بسیاری از کشورهای دیگر قابل مشاهده است. برخی از موسسات حتی کارت های تبلت الکترونیکی را به جای کارت های کاغذی بی اهمیت قرار می دهند.
 

توالت های یکبار مصرف

توالت های یکبار مصرف
 
بیش تراز یک ظرف! توالت فرنگی یکبار مصرف با وجود تمام سادگی ظاهری ، وسیله ای بسیار پیچیده است که با استفاده از واکنش شیمیایی ، بوی ادرار را از بین می برد و مایع را به یک ژل چسبناک تبدیل می کند. در ابتدا ، توالت های یکبار مصرف برای مراقبت از افراد مسن ایجاد شد ، اما بعدا آنها محبوبیت زیادی در بین رانندگان و مسافران به دست آوردند.
 

جا برای موز

جا برای موز
 
هیچ کس نمی خواهد موز ناهارش در کیسه له شود. در ژاپن ، آنها ترجیح دادند مشکل میوه های له شده را به طور اساسی حل کنند: آنها یک جعبه پلاستیکی ارائه کردند که به شما امکان می دهد با ارزش ترین محصول را حتی اگر چیزی بسیار سنگین روی آن فشار می دهد ، حفظ کنید.
 

کره را رنده کنید

کره را رنده کنید
چرا کره می مالیم؟ پاسخ به این سوال در واقع بسیار ساده است: پخش لبنیات روی نان بسیار دشوار است. به خصوص اگر کره در یخچال باشد. رنده این مشکل را حل می کند. درست است ، باید به طور مرتب شستشو شود ، ولی شستن رنده آنطور که دوست داریم آسان نیست.
 

بالش انیمه ای سخنگو

بالش انیمه ای سخنگو
بالش های تک نفره
 
در ژاپن ، یک خرده فرهنگ کامل از افراد منزوی وجود دارد که امروزه به عنوان یک انحراف در روان تلقی می شود. تنهایی منجر به ایجاد مشکلات روانی اضافی می شود. بنابراین ، برای چنین افرادی ، بالش هایی با چاپ شخصیت های انیمه و حسگرهای صوتی که ده ها عبارت برای افزایش روحیه تولید می کنند ، ساخته شده است.
 

روزنامه که سبز می شود

روزنامه که سبز می شود
روزنامه را خیس کرده و روی خاک بگذارید. 
 
در ژاپن روزنامه هایی برای دوستداران گیاه شناسی و کشاورزی چاپ می شود که دانه های آنها به کاغذ چسبیده شده است. برای جوانه زدن گیاه ، کافی است یک تکه از صفحه را بیرون آورده ، آن را در آب خیس کرده و در زمین بگذارید. پس از مدتی ، شاخه ها ظاهر می شوند!

 

نظرات

۱۴۰۰/۹/۱۴رویکرد فرزندپروری در ژاپن مبتنی بر سنت هایی است که در طول قرن ها شکل گرفته است. برای یک اروپایی معمولی، چنین سیستمی حداقل عجیب به نظر می رسد. همه کودکان در ژاپن 3 مرحله آموزش را پشت سر می گذارند: - تا 5 سالگی کودک در خانواده به عنوان "امپراتور" تلقی می شود ، او در سهل انگاری کامل و عشق مطلق زندگی می کند. - از 6 تا 15 سالگی به طور ناگهانی به وضعیت "برده" تبدیل می شود: آموزش به نظم شروع می شود، مدرسه، نظم و انضباط و تسلیم، کودک دیگر اصلی نیست، او بخشی از گروهی است که از آن است. متمایز شدن مرسوم نیست. - از 16 سالگی کودک "برابر" می شود: در زندگی او نقش اصلی کار و اهمیت در تیم و احترام به دیگران است. از جنبه تلاش برای شبیه شدن به همه جامعه ژاپنی، به فرد دیکته می کند که از بین مردم متمایز نشود و از انتقاد عمومی بترسد. به ژاپنی ها یاد داده شده که از کودکی از "آنچه مردم می گویند" بترسند. چندین موضوع بحث برانگیز در فرزندپروری ژاپنی وجود دارد که اثربخشی و مرتبط بودن این سیستم را به خصوص در چنین دنیای متغیری زیر سوال می برد.

۱۴۰۰/۹/۱۴کودکان ژاپنی بر اساس سنت های باستانی تربیت می شوند. از آنجایی که تربیت ژاپنی بر اساس سنت هایی است که بیش از یک قرن قدمت دارند، جای تعجب نیست که بر اساس جدایی جنسیتی بنا شده است. به عنوان مثال، پسران با دقت بیشتری تربیت می شوند، قطعاً زمان بیشتری را برای مطالعه و شرکت در کلاس های اضافی اختصاص می دهند. و حتی اگر پسری به عنوان مثال به آشپزی علاقه نشان دهد، بعید است که از پدر و مادرش تأیید دریافت کند. پسر وارث است، او باید تحصیل کرده، باهوش باشد، زیرا او برای نقش خاصی مقدر شده است. از سوی دیگر، دختران به عنوان یک شخصیت کوچک تربیت می شوند، او وظیفه دارد مراقب خانه، حمایت از شوهرش و تربیت فرزندان باشد. خوشبختانه، روندهای مترقی به ژاپن رسیده است، آموزش جنسیتی به هر طریق ممکن مورد انتقاد قرار می گیرد، زیرا این امر علیه دختران تبعیض آمیز است. اگرچه آنها هنوز با اسکاندیناوی آزاد فاصله دارند.

۱۴۰۰/۹/۱۴مادر نقش بزرگی در زندگی ژاپنی های کوچک دارد. این ارتباط به ویژه در اوایل کودکی تا 5 سالگی، یعنی در "دوران امپراتور" قوی است. بچه تقریباً تمام وقت را با مادرش به تنهایی می گذراند، اگر پدر در برنامه شلوغ آخر هفته خود برای پسر یا دخترش وقت پیدا کند، خوش شانس خواهد بود. در ژاپن، بچه ها مدت طولانی با مادرشان می خوابند. هر هوس کودک در این سن برآورده می شود. و اگر نوزاد اشتباه کند، کار اشتباهی انجام دهد، به او تذکر داده نمی شود، اشتباهات خود را اصلاح نمی کند و مادر هر کاری برای او انجام می دهد. البته وقتی کودک به مادرش نزدیک است، خوب است، اما فقط گاهی اوقات این حالت از عشق و مراقبت معمولی به حمایت بیش از حد تبدیل می شود. مادر کودک را به عنوان یک فرد جداگانه درک نمی کند، که در شکل گیری صحیح کودک اختلال ایجاد می کند. کودک هیچ تصمیمی نمی گیرد، از حق انتخاب و رأی محروم است. در نتیجه، یک فرد، حتی با داشتن بلوغ، نمی تواند به عنوان یک موضوع مستقل رفتار کند. چنین فردی کودکی بزرگ می شود، قادر به تصمیم گیری مستقل نیست، نمی داند چگونه مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.

۱۴۰۰/۹/۱۴ «دوره امپراطور» برای شخصیتی که تازه شکل می گیرد بسیار خطرناک است. وقتی یک نوزاد بزرگ می شود، بدون دانستن ممنوعیت ها و مرزها، نمی فهمد که باید پاسخگوی اعمال خود باشد، مانند یک گیاه گلخانه ای زندگی می کند. در زندگی واقعی، او شروع به مشکلات می کند. واقعیت این است که هیچ دوره انتقالی از "امپراطور" به "برده" وجود ندارد و وقتی کودک به سن 6 سالگی می رسد، دنیای او به سادگی فرو می ریزد. کودکی که در چنین شرایط مصنوعی بزرگ شده است که در آن همه چیز برای او امکان پذیر است و هیچ اتفاقی برای آن نمی افتد، وارد شدن به دنیای واقعی استرس شدیدی را تجربه می کند و تعدادی از مشکلات عاطفی را دریافت می کند. او احساس آسیب پذیری می کند زیرا نمی تواند مانند گذشته زندگی کند، هر امتناع باعث اعتراض، بحران و سوء تفاهم می شود. هنگام شکل گیری یک شخصیت سالم، شناخت مرزها ضروری است. و وقتی اینطور نیست، نیازی به صحبت در مورد یک فرد سالم از نظر روانی نیست. در عین حال، بسیاری از ممنوعیت ها و یک چارچوب بسیار باریک نیز بد است. بنابراین، مهمترین چیز تعادل است.

۱۴۰۰/۹/۱۴برای ژاپنی ها بسیار مهم است که بخشی از تیم و جامعه باشند. و برای این باید مثل بقیه باشید. و وقتی کودکی که در خانواده ای پر از عشق و توانایی ابراز وجود بزرگ شده است، خود را در دنیایی کاملا متفاوت می بیند، جایی که شما باید هر روز به مدرسه بروید، منظم باشید و اطاعت کنید، استرس وارد می شود. مدارس ژاپن کد لباس پوشیدن سختگیرانه، قوانین بسیاری و نظم و انضباط خشن دارند. اصل اصلی سیستم مدرسه ژاپن این است که مثل بقیه باشد و این هم در ظاهر و هم در مورد افکار صدق می کند. در مورد فردیت نمی توان صحبت کرد. در چنین نظامی، انحراف از هنجار به عنوان خصمانه تلقی می شود. بنابراین، به دلیل ترس از توبیخ و قلدری دیگران، اکثر کودکان به سادگی در سیستم موجود قرار می گیرند. اما افراد مختلف گاهی اوقات سختی دارند

۱۴۰۰/۹/۱۴جامعه ژاپن به گروه اولویت می دهد نه فرد. ژاپنی ها از بیرون بودن از جامعه می ترسند و این در مورد افراد در هر سنی صدق می کند. برای آنها مهم است که به چیزی بزرگتر تعلق داشته باشند: خانواده، جمع کاری. هنگامی که یک نوجوان ژاپنی به سن 16 سالگی می رسد، به عضوی برابر در جامعه ژاپن تبدیل می شود و از از دست دادن این موقعیت بسیار می ترسد. به دلیل این ترس، او از حد مجاز فراتر نمی رود، او تمام زندگی خود را با پیروی از هنجارها و قوانین پذیرفته شده عمومی می گذراند. ژاپنی‌ها می‌دانند که اگر کاری اشتباه انجام شود، خطر رد شدن وجود دارد و این باعث قلدری در زندگی واقعی و وب می‌شود. زندگی در وابستگی دائمی به نظرات غریبه ها بر روان بسیاری از ژاپنی ها تأثیر می گذارد. آنها دیگر نمی توانند به اندازه کافی دنیای اطراف خود را ارزیابی کنند، ضعیف و آسیب پذیر می شوند، آنها دائماً تحت فشار استرس و عصبی هستند. برای مثال اخراج از کار برای بسیاری از افراد با از دست دادن معنای زندگی برابری می‌کند، زیرا به این ترتیب فرد از تیم بیرون می‌رود. اغلب امکان زنده ماندن از این وجود ندارد و آنها دست به خودکشی می زنند.

۱۴۰۱/۱/۱۹چرا چینی ها و کره ای ها، ژاپنی هایی را که بقیه دنیا تحسین می کنند، دوست ندارند؟

۱۴۰۱/۱/۱۹نفرت بین چینی ها و ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم شکل گرفت. اقداماتی که نیروهای ژاپنی در سال های 1937-1945 به خود اجازه دادند در چین نسل کشی محسوب می شود. به گفته مورخان چینی، در این دوره، حداقل 7 میلیون سرباز و بیش از 17 میلیون غیرنظامی به دست ارتش امپراتوری افتادند.

۱۴۰۱/۱/۱۹یکی از بدترین اپیزودها قتل عام نانجینگ است. ژاپنی ها پس از پیشروی به پایتخت چین نانجینگ، به خود اجازه جنایات واقعی دادند. با ورود به شهرهای بی دفاع، آنها در تعداد قتل ها به رقابت پرداختند که در روزنامه های ژاپنی به طرز چشمگیری در مورد آن توضیح داده شد. مورخان چینی آنچه را که اندکی بعد مستقیماً در نانجینگ اتفاق می افتد، نابودی سیستماتیک می نامند. سپس در عرض چند روز همه شهروندان مرد در سن نظامی کشته شدند. تعداد دقیق قربانیان مشخص نیست، اما چینی ها ارقام وحشتناکی را تا نیم میلیون نفر اعلام می کنند.

۱۴۰۱/۱/۱۹نفرت بین چینی ها و ژاپنی ها ........یکی دیگر از "شاهکار های" پاک نشدنی ژاپنی ها، سلاح های شیمیایی است. در چین، یک بخش پیشگیری از بیماری همه گیر وجود داشت که از جمله به تحقیق در این زمینه مشغول بود. ارتش ژاپن عمداً وبا، آبله، تیفوس را در بین مردم پخش کرد، آنها را با گاز مسموم کرد و داروها را روی غیرنظامیان محلی و سربازان اسیرآزمایش کرد. دومی عملاً هیچ شانسی برای زنده ماندن نداشت. کافی است یک رقم ارائه کنیم: پس از تسلیم ژاپنی ها، تنها 56 زندانی چینی از اردوگاه ها آزاد شدند.

۱۴۰۱/۱/۱۹به عنوان یک آزمایش، ژاپنی ها بمب های سرامیکی آلوده به کک را روی مواضع چینی ها انداختند. اما بیشتر اوقات، هواپیماهای ژاپنی بمباران های گسترده ای را با استفاده از گلوله های آتش زا انجام دادند. از سال 1938 تا 1943، هواپیماهای ژاپنی حداقل 5000 حمله به شهرهای پرجمعیت چین انجام دادند. پیاده نظام ژاپنی بر اساس استراتژی ژنرال اوکامورا "سانکو ساکوسن" عمل کرد که به عنوان "همه چیز را بسوزانید، همه را بکشید، همه چیز را غارت کنید" تعبیر می شود. ژاپنی ها محصولات زراعی را برداشتند، روستاها را ویران کردند و چینی ها را به زور به کار سنگ زنی کشاندند و هر فرد مشکوک را سرکوب می کردند. مورخان اعتراف می کنند که 2.5 میلیون نفر قربانی ایده های اوکامورا شدند.

۱۴۰۱/۱/۱۹در سال 1935، گروه 731 ظاهر شد که بر اساس ارتش ژاپنی کوانتونگ تشکیل شد. هدف این واحد توسعه تسلیحات بیولوژیکی بود و آزمایشات به طور سنتی بر روی غیرنظامیان انجام می شد و تا پایان جنگ کار کرد ، اما ارتش ژاپن به سادگی زمان استفاده از سلاح های جدید علیه آمریکایی ها را نداشت. عمدتاً به دلیل تهاجم شدید نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در اوت 1945. علاوه بر این، فرماندهی ژاپن در حال آماده شدن برای استفاده از سلاح های بیولوژیکی علیه فرود آمریکایی ها بود، حتی بدون در نظر گرفتن جمعیت غیرنظامی خود ژاپن. برنامه ریزی شده بود که ارتش و رهبری ارشد به منچوری - به یک فرودگاه جایگزین - تخلیه شوند.

۱۴۰۱/۱/۱۹علاوه بر قتل عام غیرنظامیان، مقامات ژاپنی در جنایت جنگی دیگری علیه همسایگان خود دست دارند - ایجاد شبکه بزرگی از فاحشه خانه هابرای سربازان. خشونت علیه زنان در روستاهای تسخیر شده چین یک عمل رایج بود. اما از همان لحظه ای که به اصطلاح «ایستگاه های آسایش» ایجاد شد، زنان را با خود برده و آنها را اسیر فاحشه خانه ها کردند.

۱۴۰۱/۱/۱۹تصمیم به ایجاد چنین مکان هایی توسط فرماندهی ژاپنی در سال 1932 اتخاذ شد و ضرورت آنها را با تصمیم به کاهش احساسات ضد ژاپنی به دلیل تجاوز بی رویه، نگرانی برای سلامت سربازان و پیشگیری از بیماری های مقاربتی در ارتش توجیه کرد. اولین "ایستگاه ها" در منچوری چین ظاهر شد و بعداً در تمام سرزمین های اشغالی - در فیلیپین و بورنئو، در برمه و کره، در مالزی و ویتنام افتتاح شد. در مجموع چند صد هزار زن از فاحشه خانه ها عبور می کردند که بخش قابل توجهی از آنها زیر سن قانونی بودند. تا پایان جنگ، تنها یک چهارم آنها زنده مانده بودند. آنها از نظر اخلاقی و جسمی تحقیر شدند و با آنتی بیوتیک مسموم شدند. همچنین یک برنامه خدمات روزانه وجود داشت: در ابتدا - 29 "مشتری"! و بعد - 40 مشتری . مقامات ژاپنی امروز این حقایق را انکار می کنند.

در ادامه بخوانید...

چرا راهی که شرق و غرب را به هم وصل می‌کرد «ابریشم» می‌گفتند

در

جاده ابریشم

 

برای قرون متمادی آسیا و اروپا توسط یک شریان تجاری مهم به نام جاده ابریشم  به هم متصل بودند. این یک مسیر واحد نبود، یک شبکه حمل و نقل و تجارت کامل بود. بازرگانان و مبلغان، دیپلمات ها و عشایر، جنگجویان، سوار بر اسب و شتر سفر می کردند و مسافت های زیادی را پشت سر می گذاشتند. بنابراین غرب و شرق نه تنها کالاها و فناوری ها را مبادله کردند، بلکه فرهنگ، پزشکی، دانش و سنت های دینی را از یکدیگر اقتباس کردند. این امر جهان را به شکلی که امروزه می توان مشاهده کرد، ساخت و تغییراتی را در توسعه تمدن های باستانی ایجاد کرد ...


چرا "ابریشم"؟

جاده ابریشم

آیا می دانید چرا جاده ابریشم اینگونه نامگذاری شد؟

در زمان وجود این شبکه تجاری و حمل و نقل، آن طور که امروزه نامیده می شود، نامیده نمی شد. اصطلاح "جاده ابریشم" تنها در سال 1877 ابداع شد. بنابراین توسط جغرافیدان آلمانی فردیناند فون ریشتهوفن نامگذاری شد. او در مورد تجارت پررونق بین امپراتوری روم و چین از قرن سوم قبل از میلاد تا قرن سوم پس از میلاد تحقیق کرد. این مسیر تا قرن 18 اهمیت داشت. سپس  تجارت دریایی جایگزین  تجارت زمینی شد.

 

جاده ابریشم

تا قرن 18، جاده ابریشم یک شریان تجاری و حمل و نقل مهم بود که شرق و غرب را به هم متصل می کرد.

در ادامه در مورد 8 کالای مهم جاده ابریشم صحبت خواهیم کرد.

 

1. ابریشم

ابریشم

ابریشم با ارزش ترین کالاست.


البته این ابریشم است! از این گذشته ، این اصطلاح نام خود را بیهوده از او نگرفته است. ابریشم ماده گران قیمت برای اولین بار سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در چین تولید شد. این پارچه ظریف به با ارزش ترین کالا در تجارت زمین تبدیل شده است. کاروان های دیپلماتیک و تجاری هزاران کیلومتر را برای خرید و تحویل ابریشم برای شیک پوشان اروپایی طی کردند.
ابریشم علاوه بر اینکه یک کالای فوق العاده ارزشمند است، دارای تعدادی ویژگی مفید برای بازرگانان نیز می باشد. ظرفیت حمل حیوانات بارکش بسیار محدود بود. و پارچه های ابریشمی آنقدر سنگین نبودند، اما فوق العاده گران بودند. این یک سرمایه بسیار مهم در آن روزها بود.

 

اشراف رومی برای ابریشم چین  ارزش قائل بودند. اینها پارچه‌های فاخر مجلل، منسوجات فوق‌العاده زیبا با کار عالی بودند. بعدها، تکنولوژی تولید آن در مدیترانه پذیرفته شد. صنعتگران دمشقی نوع جدیدی از پارچه را ایجاد کرده اند - منسوجات ابریشم بافته شده دو طرفه. آنها شروع به نامیدن ابریشم خود به دمشق کردند.

در فرهنگ های شرقی، ابریشم فقط یک لباس گران قیمت نبود. از آن برای دوخت بنرهای آیینی استفاده می شد و بوم نقاشی نیز از آن ساخته می شد. در یکی از سکونتگاه های جاده ابریشم به نام تورپان، ابریشم یک ارز گران بود. مالیات هم به آنها پرداخت شد.

 

2. اسب

اسب عرب
اسب عرب

برای اولین بار در استپ های آسیای مرکزی، اسب ها در حدود 3700 سال قبل از میلاد شروع به اهلی شدن کردند. سپس این حیوانات با موفقیت برای حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفتند. با کمک آنها، قبایل پرسه زدند، و همچنین به مناطق همسایه حمله کردند. اسب ها به عنوان یک حیوان بارکش در میان مردمان دیگر محبوبیت پیدا کرده اند. از آنها برای زراعت مزارع، رانندگی و استفاده از آنها در جنگ ها استفاده می شد. اسب ها اغلب با ابریشم مبادله می شدند. بازرگانان چینی با عشایر مبادله کردند. یک اسب خوب از استپ های مغولی یا فلات تبت ارزش یک رول ابریشم را داشت. یک کالای بسیار گران قیمت بود. منسوجات گران قیمت و اسبها نیز وضعیتی را فراهم کردند. از این گذشته، آنها نه تنها وسیله حمل و نقل، بلکه یک کالای لوکس برای نخبگان جامعه اوراسیای آن زمان بودند.

حال روشن می شود که چرا مقبره معروف امپراتور چین، Qin Shihuang (259-210 قبل از میلاد) نه تنها شامل مجسمه های سفالی از جنگجویان، بلکه مجسمه های فوق العاده واقعی از 520 ارابه و 150 اسب سواره نظام است.

 

مقبره امپراتور چین

جنگجویان و اسب های سفالی.

3. کاغذ

کاغذ
کاغذ در چین اختراع شد.

 

کاغذ در قرن دوم قبل از میلاد در امپراتوری چین اختراع شد. این ماده عجیب و غریب سپس به لطف راهبان بودایی به سرعت در سراسر آسیا گسترش یافت. جهان اسلام در قرن هشتم زمانی که با سلسله تانگ چین جنگ کرد، تهیه کاغذ را آموخت. پس از آن خلیفه هارون الرشید یک کارخانه کاغذسازی در بغداد ساخت. سپس مواد به مصر و سپس به آفریقا آورده شد. پس از آن، این فناوری به اروپا نیز رسید. اولین بار در قرن دوازدهم در اسپانیا آزمایش شد. پس از آن در سراسر قاره پخش شد.
کاغذ تعدادی کارکرد بسیار ارزشمند را در جاده ابریشم انجام داد. این فقط یک کالا نبود. اسنادی که به عنوان نوعی پاسپورت عمل می کردند، کاغذی بودند. همچنین بازرگانان و دیپلمات ها کتاب ها، شعرها و متون علمی که روی آن نوشته شده بود را حمل می کردند. این به عنوان انتقال دانش، سیستم های فکری جدید، باورهای دینی عمل کرد. این تبادل ایدئولوژیک و فرهنگی مبتنی بر کاغذ بود که مهمترین ارزش جاده ابریشم بود.

 

4. ادویه و ترشی جات

ادویه
منبع ارزشمند آن دوران.

 

ادویه یکی دیگر از کالاهای بسیار ارزشمند در جاده ابریشم بود. دارچین سریلانکا، کاسیای چینی و بسیاری، بسیاری دیگر، عجیب و غریب و مهم‌ترین اقلام تجاری آن زمان بودند. ادویه و ترشی جات نه تنها به دلیل خواص آشپزی خود ارزشمند بود، بلکه در پزشکی و همچنین در مراسم مذهبی استفاده می شد. منسوجات ابریشم را می توان در هر جایی که کرم ابریشم پرورش داد تولید کرد. ادویه ها از گیاهانی به دست می آمدند که به شرایط بسیار خاصی نیاز داشتند. این امر ارزش آنها را به طرز باورنکردنی افزایش داد و آنها را به یک کالای لوکس واقعی آن دوران تبدیل کرد.

 

5. یشم ، جید ، جادئیت ، نفریت

یشم
نفریت.

 

این ماده معدنی بسیار ارزشمند در فرهنگ آیینی چینی نقش محوری داشته است. این گوهر سبز زیبا در اروپا نیز از ارزش بالایی برخوردار بود. هزاران سال قبل از پیدایش جاده ابریشم، چین در مسیری که در آن زمان مسیر جید نامیده می شد، به طور فعال با غرب در این کریستال ها تجارت می کرد. هنگامی که ذخایر این کریستال گرانبهای سبز رنگ در امپراتوری شرقی تمام شد، چینی ها شروع به جستجوی آن از همسایگان خود کردند. پادشاهی ایران باستان ختن تبدیل به یک گنج شد. رودخانه‌های آنجا مملو از تکه‌های عظیمی از با ارزش‌ترین نوع یشم بود که از آن مجسمه‌ها و زیورآلات پیچیده‌ای حک شده بود. تجارت یشم سودهای شگفت انگیزی به همراه داشت. این می تواند با تجارت مروارید رقابت کند.

 

6. ظروف شیشه ای

ظروف شیشه
ظروف شیشه ای روم باستان.

اروپایی ها اغلب فکر می کنند که بیشتر کالاهای جاده ابریشم از خاور دور عجیب و غریب فقط به غرب آمده است. اما در واقع، در همه جهات با موفقیت پیشرفت کرد. این توسط یافته های باستان شناسی در چین، کره، تایلند و فیلیپین ثابت شده است. دانشمندان در میان چیزهای با ارزشی که متعلق به اشراف آسیایی بود، ظروف رومی را یافتند. تکنولوژی منحصر به فرد ساخت شیشه رومی باعث شد ظروف شیشه ای آنها در شرق بسیار ارزشمند باشد.

 

7. خز

put-7.jpg
خز همیشه تقاضا داشته است.

تایگا قلمرو وسیعی از جنگل های همیشه سبز از سیبری روسیه تا کانادا است. این منطقه از دیرباز به خاطر شکارچیان ماهرش معروف بوده است. خز یک کالای بسیار ارزشمند بود. پوست سمور، راسو، پوست روباه، ارمینه و بیش از حد کالاهای لوکس بودند. بالاترین مقامات کشورهای جهان دوست داشتند لباس های خود را با آنها تزئین کنند. این نشان از مقام بسیار بالایی داشت. یک "مسیر خز" شمالی وجود داشت که در امتداد آن خزها به دربار همه پادشاهان اوراسیا تحویل داده می شد. ارزش خز را این واقعیت نشان می دهد که چنگیز خان خود یکی از اولین اتحادهای سیاسی خود را با هدیه سمور مهر و موم کرد.

 

8. بردگان

بازار برده فروشی
بازار برده فروشی

بردگان کالایی رایج در جاده ابریشم بودند. لشکرهای عشایری افراد زیادی را به اسارت بردند و به تاجران خصوصی فروختند. اینها افراد کاملاً ناتوانی نبودند. آنها خدمتگزار، مباشر و خواجه دربارهای سلطنتی شدند. این مانند تجارت برده آفریقایی نبود، جایی که مردم به عنوان حیوانات محروم به دنیای جدید آورده می شدند. در جاده ابریشم، بردگان تنها زینتی برای زندگی نخبگان بودند و نه یک منبع اقتصادی مهم.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...