سیستم نوشتاری در زبان فارسی

در

(سیارک) نوشتار در زبان چگونه به وجود آمده است؟ اولین نوشته ها مربوط به چه زمانی و با چه خطی است؟ به طور کلی تاریخچه خط چیست؟ همه ی این موارد و موارد مشابه را در این مقاله بررسی می کنیم.

در ابتدا انسان ها برای برقراری ارتباط از مهارت های گفتن و شنیدن استفاده می کردند. در حدود ده هزار سال پیش اولین خطوط ساده نوشتاری ابداع شد.

با ابداع اولین خط ها توانایی انسان در برقراری ارتباط زیادتر شد. گفتن و شنیدن به عنوان اولین وسیله برای نشان دادن آواهای زبان به کار می رفتند ولی از وقتی که خط به وجود آمد، از خط به عنوان وسیله ی دوم نشان دادن آواهای زبان استفاده شد. پس به طور کلی می توان گفت: زبان دو جنبه گفتار و نوشتار دارد. سخن گفتن مربوط به جنبه ی گفتار و خط مربوط به جنبه ی نوشتار است. شاید فکر کنید، گفتار مهم تر از نوشتار است، چون وسیله ی ارتباط روزانه انسان است و همیشه از آن استفاده می کنیم ولی از آن جهت که نوشتار سنجیده تر از گفتار است و همچنین در هنگام نوشتن امکان تفکر، سنجش و تجدید نظر وجود دارد و از طرف دیگر آثار معتبر ادبی و متون مذهبی و میراث فرهنگی از  طریق نوشتار در دسترس جامعه قرار می گیرد می توان گفت، نوشتار مهم تر از گفتار است. اما زبان شناسان باور دیگری دارند.

زبان شناسان اعتقاد دارند، گفتار زبان، اصل و جنبه ی نوشتار، به عنوان فرع در نظر گرفته می شود. دلایل آن ها به شرح زیر است.

 • هیچ جامعه انسانی را نمی توان یافت که زبان نداشته باشد اما جوامعی وجود دارد که زبان دارند اما خط نوشتاری ندارند.
 • در برخی از جوامع انسانی که خط نوشتار هم دارند افرادی و جود دارند که در حین این که بر گفتار عامیانه جامعه تسلط کامل دارند اما ممکن است به دلیل بی سوادی بر جنبه نوشتار آگاهی و تسلط نداشته باشند.
 • از نظر قرمت می توان گفت: گفتار زبان همراه با پیدایش حیات انسان وجود داشته است ولی خط در حدود ده هزار سال پیش به وجود آمده است.
 • هر کودکی که متولد می شود در ابتدا جنبه گفتاری زبان را فرا می گیرد. پس از یادگیری جنبه گفتاری و تسلط بر آن، به یادگیری جنبه ی نوشتاری زبان می پردازند.
 • در برخی از جوامع خط نوشتاری تغییر می کند ولی گفتار به نسبت خط نوشتاری کم تر دست خوش تغییر و تحول می شود.

بر اساس این نکات زبان شناسان می گویند جنبه ی گفتاری زبان را باید به عنوان اصل در نظر گرفت و جنبه نوشتاری فرعی است و وابسته به جنبه ی گفتاری زبان است.

البته در این میان استثناهایی هم وجود دارد. به عنوان مثال فرد لالی را در نظر بگیرید که توانایی سخن گفتن ندارد یا حتی شاید توانایی شنیدن را نداشته باشد اما می تواند با نوشتار ارتباط بر قرار کند. در این مورد تجزیه و تحلیل سخت تر می شود. ولی می توان گفت این فرد هر چند که توانایی نمود زبان را ندارد ولی توانایی یادگیری زبان در او از بین نرفته است. این فرد شاید نتواند سخن بگوید ولی نمی توان گفت در ذهن او یادگیری زبان صورت نگرفته است و همین قدرت ذهنی می تواند به یادگیری نوشتار او نیز کمک کند.

ابداع و اختراع خط بسیار مهم است. به گونه ای که زمان ابداع خط را به عنوان مبدأ تاریخ در نظر گرفته اند و به دوران بعد از ابداع خط دوران بعد از تاریخ و به دوران قبل از ابداع خط ما قبل تاریخ گفته می شود. شاید دلیل این نامگذاری این باشد که با ابداع خط، تاریخ نیز به وسیله ی خط ثبت شده است و در اختیار آیندگان قرار گرفته است.

سیر تحولی خط را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

 • تصویر نگاری 2- خط اندیشه نگار(خط ترکیبی) 3- خط تحلیلی(انتقالی) 4- خط الفبایی

 

انسان ها بیان افکار خود را با خط تصویری آغاز کردند که به آن خط تصویر نگار گفته می شود.

برخی از آثاری که با این خط ثبت شده است در غارهایی در قسمت های مختلفی از جهان از جمله: آسیا، اسپانیا، فرانسه و آمریکا کشف شده است. در تصویر نگاری، تصاویری از اشیاء و جانداران مختلف رسم می شود. این تصاویر می تواند از گیاهان، جانوران، انسان و یا هر چیز دیگری باشد. انسان های اولیه با استفاده از خط تصویر نگار افکار خود را بیان می کردند و با هم ارتباط برقرار می کردند. البته خط تصویر نگار فقط مربوط به زمان گذشته و انسان های اولیه نیست. امروزه هم از خط تصویر نگار استفاده می شود. به عنوان مثال: در کنار جاده تابلویی می بینید که عکس قاشق و چنگال بر روی آن قرار دارد، اولین چیزی که به ذهن شما می رسد این است که دارید به یک مرکز رفاهی یا غذا خوری نزدیک می شوید.

 بیشتر تابلوهای راهنمایی و رانندگی با این خط است و اکثرا تصاویری بدون نوشته ی الفبایی هستند که مفهوم خود را واضح می رسانند.

 

با پیشرفت بشر خط نیز پیشرفت کرد و با تحول در خط تصویر نگار خط جدیدی به نام خط اندیشه نگار به وجود آمد.

مصری های باستان از خط هیروگلیف استفاده می کردند اما آن ها پیش از استفاده از خط هیروگلیف از خط اندیشه نگار استفاده می کردند. در این خط هر علامت در مقابل شیئ، پدیده یا یک تصویر ذهنی به کار می رفت. تفاوت خط اندیشه نگار با خط تصویر نگار در این بود که تصاویر در خط اندیشه نگار در یک زنجیره ی مرتبط به هم رسم می شد و به جای دلالت بر یک کلمه بر یک متن مثلا یک داستان یا شعر دلالت می کرد. در این خط بر خلاف خط تصویری هیچ ارتباطی بین شیئ نقاشی شده و نام آن وجود نداشت. به این معنی که بین نشانه های خطی و نمایش آوایی آن ارتباط دو سویه وجود نداشت.

همه ی سیستم های خطی دنیای قدیم از خط تحلیلی (انتقالی) سرچشمه گرفته است و این خط آغازگر نوشتار نظم یافته بوده است.

در خط تحلیلی تصاویر خط تصویر نگار ساده شده اند و به صورت نشانه ای برای نام یک شیئ یا جاندار به کار رفته اند. این نشانه ها به صورت قرار دادی در بین گروه های مختلف مردم پذیرفته شده بود و به این وسیله ارتباط ساده ای بین مردم برقرار شد. خط های زیر همگی به این صورت پدید آمده اند:

خط میخی، خط های هیروگلیف مصری، خط های چینی، خط مایایی و خط ازتک.

مهم ترین خطوط تحلیلی، خطوط میخی، سومری، اکدی، بابلی، هیتی و فارسی باستان هستند.

خط میخی تا حدود ششصد سال قبل از میلاد یعنی دو هزار و ششصد سال پیش هم رونق داشته است. نکته جالب این است که قدمت خط مصری (هیروگلیف) به حدود سه هزار سال پیش باز می گردد.

مصریان اولین انسان هایی بودند که از پاپیروس کاغذ ساختند و برای نوشتن از آن استفاده کردند.

خط میخی جزو نظام های هجایی به شمار می رود. در نظام هجایی هر نشانه ی الفبایی(هر حرف) نماینده ی یک هجا است. در دنیای امروز تنها زبان ژاپنی است که هنوز از نظام الفبایی مبتنی بر هجا استفاده می کند. تمام هجاهای زبان ژاپنی از یک صامت و مصوت ساخته شده است.

مثال: هی رو شی ما

در بین خطوط میخی مشهور ترین آن ها خط فارسی باستان است.

در خط الفبایی، نشانه های حروف الفبایی نماینده ی صدا های زبان (صامت ها و مصوت ها) هستند. در بیشتر نظام های خط الفبایی تناظر یک به یک بین حروف الفبا و آواهای زبان گفتاری وجود ندارد.

مشهور ترین و پر کاربرد ترین خطوط آوایی خط لاتین، فارسی و عربی هستند و نخستین خط الفبایی خط فینیقی است.

خط عربی امروزی، صورت متحول شده ی خط فینیقی است همچنین خط فارسی تحول یافته خط فینیقی است. خط فینیقی در سه شاخه زیر تقسیم بندی می شود.

نظام الفبایی عربی و عبری.

نظام براهمی، که هنوز در هندوستان و قسمت بزرگی از آسیا به کار می رود.

نظام الفبایی یونانی، که همه ی خط های جدید اروپایی و آمریکایی از آن به وجود آمده اند.

ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...

دشواری فراگرفتن زبان جدید در سنین بالاتر

در

(سیارک) زمانی که پا به سن می گذارید، فراگیری یک زبان جدید به نظرتان بسیار دشوارتر خواهد آمد. ممکن است انگیزه کمتری برای یادگیری زبان جدید داشته باشید و احساس کنید که تمام تلاشهای شما در جهت یادگیری بیهوده خواهد بود. در بهترین حالت، به دنبال وقت آزادی برای تمرین کردن خواهید گشت و قادر نخواهید بود برنامه مرتب روزانه ای برای یادگیری خود اختصاص دهید که در نهایت موجب می شود، نتوانید به خوبی از پس این کار برآیید.

حتی ممکن است نا امیدی شما با خواندن مقاله هایی از این هم بیشتر شود. مقاله هایی با این مضامین که در آنها ادعا می شود که از ده سالگی به بعد هیچکس قادر نخواهد بود با فراگرفتن یک زبان جدید، روان و خوب آن را صحبت کند و اگر سن از هفده یا هجده سال بگذرد قابلیتهای اساسی در یادگیری زبان دیگر کارایی نخواهند داشت.

اما نویسنده این مطالب ادعا می کند تمام این حرفها تاثیری بر او نخواهد داشت و می خواهد به فراگرفتن زبان جدید اقدام کند. او به مدت هشت ماه هر روز صبح با استفاده از اپلیکیشنی به نام Duolingo چهل دقیقه وقت خودرا صرف یادگیری دو زبان فرانسه و ژاپنی کرده است. این اپلیکیشن بدین صورت کار می کند که با هر بار استفاده از آن شما را موظف می کند یک جمله نسبتا ساده را از لحاظ دستوری تکمیل کنید و نیز دارای تمرینهایی برای یادگیری معانی لغات نیز هست. نویسنده این مطلب، هر روز صبح به مدت هشت ماه با استفاده از این اپلیکیشن اقدام به تمرین و فراگیری زبان کرده است.

تحقیقاتی پیش از ساخت این اپلیکیشن صورت گرفته و در نتیجه آن، طراحی Duolingo براین اساس صورت گرفته که شما را موظف کند در طول روز با استفاده از قواعد و لغات زبانی که می خواهید یاد بگیرید کمی تمرین کنید؛ یعنی جمله ای بسازید یا جمله ناقصی را تکمیل کنید و... آنها اعتقاد دارند این رویکرد به شما در یادگیری زبان کمک خواهد کرد. ناگفته نماند که برنامه ای که آنها در نظر دارند، بلند مدت است. پس باید کمی صبر و تحمل داشته باشید. در نهایت آنها بر این باورند که به جای کلاسهای یک ساعته که یک یا دوبار در هفته قادر به شرکت در آنها خواهید بود، اگر به طور روزانه 10 الی 20 دقیقه وقت بگذارید تا لغت جدیدی یاد بگیرید یا ایرادی که مربوط به روزهای قبل است را برطرف کنید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. اینگونه روند یادگیری آهسته تر خواهد بود، اما به مرور پیشرفت خواهید کرد و با افزایش مهارت، تسلطتان بر زبانی که قصد یادگیری اش را دارید بیشتر خواهد شد.

استفاده از این اپلیکیشن به این صورت است که شما با توجه به زمانی که می توانید اختصاص دهید (10، 20 یا 50 دقیقه یا بیشتر حتی) به این اپلیکیشن دستور می دهید که برنامه ای متناسب با وقتتان برای شما تنظیم کند. سپس از شما سوالاتی پرسیده می شود، تمرینهایی حل خواهید کرد و در نهایت آزمونی از شما گرفته می شود که اگر پاسخ درست بدهید، با لبخندی از شما تمجید می کند و در غیر این صورت روز بعد باید دوباره همین درس را تکرار کنید.

برای مثال نویسنده این مطلب از تجربه شخصی خود می گوید؛ از اینکه با عادت کردن به هرکاری می تواند از پس یادگیری آن بربیاید. او ادعا می کند که هر روز ساعت شش وسی دقیقه صبح از خواب بیدار شده و هنگام صرف صبحانه بیست دقیقه زمان خودرا صرف یادگیری زبان فرانسه و بیست دقیقه دیگر را صرف یادگیری زبان ژاپنی می کند. سپس به محل کارش می رود. او تجربه استفاده از این اپلیکیشن را اینگونه توصیف می کند: این اپلیکیشن، از روشهایی استفاده می کند که در بازیهای مجانی و دیگر خدمات فضای مجازی استفاده می شود تا شمارا خسته نکند و پای بازی یا برنامه نگه دارد. شمارا تشویق می کند که هرروز سر ساعتی که مشخص کرده اید، سراغ یادگیری بروید و اگر روزی به هر دلیلی نتوانید به برنامه خود عمل کنید، مرتبا به شما یادآوری خواهد کرد. در ضمن پاداشی برای هر دوره ای که با موفقیت بگذرانید می گذارد و این شمارا تشویق می کند و به شما در روند پیشرفت و یادگیری کمک می کند.(سیارک)

این اپلیکیشن در سال 2011 توسط لوئیز ون  طراحی و ساخته شده است و از آن زمان تاکنون درآمدی 100 میلیون دلاری عایدش شده. این اولین موفقیت لوئیز نیست و او سازنده reCaptcha نیز هست؛ سرویسی که حق انحصاری استفاده از آن توسط گوگل از لوئیز خریداری شد. کسب درآمد در این برنامه از طریق تبلیغات است و نیز برخی خدمات که کاربران برای استفاده از آنها ملزم به پرداخت هزینه هستند. البته دوره های تخصصی تری نیز در این برنامه در نظر گرفته شده است. برای مثال با پرداخت 49 دلار می توانید یک دوره زبان انگلیسی (زبان در حدی که برای شروع به تحصیل در دانشگاه نیاز است) بگذرانید و با دریافت مدرک قبولی اقدام به ثبت نام در دانشگاه کنید.

اما آیا این برنامه واقعا به شما در یادگیری زبان کمک می کند؟ چقدر شمارا بر زبانی که قصد یادگیری اش را دارید مسلط می کند؟ با توجه به صحبتهای نویسنده این مطلب، او تاکنون 56 تاج در زبان فرانسه و 49 تاج در (تاج در هر دوره ای که با موفقیت پشت سر گذاشته شود به کاربر اهدا می شود) در زبان ژاپنی دریافت کرده است. اما متوجه نشده این تاجهایی که دریافت کرده دقیقا به چه معنایی هستند و براین باور است که خود برنامه هم نمی داند معنی این تاجها چیست. آنچه او می داند این است که هنوز  فیلمهایی که به زبان فرانسه می بیند را متوجه نمی شود. درسوی دیگر اما در خواندن و صحبت کردن فرانسه اعتماد به نفس بالاتری پیدا کرده است و در مورد زبان ژاپنی تنها پیشرفتی که نصیبش شده کمی بهتر از نمره صفر است. در واقع این زبان به نظر دشوارتر می آید.

در نهایت نویسنده اذعان کرده که حق با همان محقق اولی است که می گوید سن که بالاتر می رود یادگیری زبان دشوارتر می شود و فکر می کند حالا که بیست و اندی سال از سنش می گذرد دیگر قادر به یادگیری یک زبان جدید، به طوری که کاملا مسلط و روان بتواند آنرا صحبت کند، نخواهد بود. حتی با استفاده از اپلیکیشنهای جدید و تکنولوژی. اما بازهم نا امید نمی شود و می گوید، صرفا نباید هدف از یادگیری زبان این باشد که بتوانید روان و مانند مردم بومی صحبت کنید، همین که علائمی را بتوانید بخوانید هم خود پیشرفتی است و در خاتمه صحبتهای خود می گوید که هل دادن دری که روی آن به زبانی که بلند نیستید، نوشته شده باشد بکشید، در هرزبانی احمقانه به نظر می رسد.

بیایید نگاهی بیندازیم به مقاله ای که در ابتدای متن عنوان شد، 

در این شکی نیست که انسان در سنین پایین تر و درکودکی قابلیت یادگیری بیشتری دارد و راحت تر می تواند زبان جدیدی را آموزش ببیند اما دقیقا نمی توان مشخص کرد که چه زمانی این قابلیت رو به افول می نهد، هم به دلایل تجربی (تحقیقات به تنهایی چیزی را مشخص نمی کند) و هم به دلایل مفهومی (اینکه چند گروه انسانی در نظر گرفته و مشخص کنیم هرکدام در چه سنی شروع به یادگیری زبان کرده اند بازهم قابل استناد نخواهد بود). با این حال ما گروه های 669 و 498 نفره در نظر گرفته و اطلاعاتی دقیق را جع به اینکه در چه سنی آغاز به یادگیری زبان کرده اند و اینکه چه نتایجی عایدشان شد، بدست آوردیم.

با استناد به نتایج حاصل شده از این اطلاعات می توانیم به طور تقریبی بگوییم که یادگیری قواعد و ساختار دستوری زبان تا میانه سال هفدهم از از سن انسان بهترین قابلیت یادگیری را دارد اما پس از آن رو به افول می نهد. لازم به ذکر است که این افول تدریجی است. جالب است بدانید که سخت یا آسان بودن مفاهیمی که تدریس می شوند تفاوتی ندارد و این افول به طور کلی است. یعنی ساده ترین مطالب وقواعد دستوری نیز برای جوانان دشوارفهم تر می شود. حال اگر زبان جدید را به طور کلی (معنی، صحبت کردن، گوش دادن و...) در نظر بگیریم، باید بگوییم که این افول در سنین بالاتر رخ می دهد و بازهم جا برای یادگیری زبان وجود خواهد داشت. با انجام این آزمایش ها سؤالات دیگری نیز در ذهن ما شکل گرفت که متأسفانه هنوز قادر به یافتن پاسخی برای آنها نشده ایم، چراکه آزمایش دشواری است و یافتن نتایج قطعی کار ساده ای نیست. اما نمی توان منکر این افول شد. در سنین بالاتر یادگیری زبان دشوارتر خواهد شد.(سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...

آیا موسیقی یک زبان جهانی است

در
دانشمندان شواهدی را می یابند که موسیقی واقعاً یک زبان جهانی است.طبق یک مطالعه جدید بحث برانگیز ، ویژگی های مشترک برای موسیقی جهان ممکن است در گرامر موسیقی جهانی باشد.
 
خواه آهنگ های عاشقانه یا رقص ، که توسط بیانسه یا مردم گوارایی در پاراگوئه سروده شده است ، تقریباً در هر جامعه موسیقی به نوعی ساخته می شود. به نظر بسیاری از افراد ، موسیقی یک زبان جهانی است.
 
برای دیدن اینکه آیا واقعاً اینگونه است یا خیر ، تیمی از محققان آنچه را که می گویند، بصورت منظم ترین و جامع ترین تجزیه و تحلیل موسیقی جهان تا به امروز انجام داده اند.
 
Sam Mehr ، دانشمند از دانشگاه هاروارد ، مدیر این پروژه گفت: ما در حال حاضر می دانیم كه اساساً بلوك های ساختاری موسیقی چیست و موسیقی چگونه كار می كند  . این بلوک های ساختمان حاکی از یک گرامر موسیقی جهانی است - ساختاری اساسی که تمام موسیقی جهان بر روی آن قرار دارد.
 
Manvir Singh ، دانشجوی فارغ التحصیل از هاروارد که همکار این پروژه است ، گفت: "صحبت راجع به موسیقی آسان نیست. "نکته بسیار دشوار این است که بفهمیم آن بلوک های ساختمانی چیست."
 
مقاله جدید این پروژه  ، که امروز در مجله Science منتشر شده است ، با انتقادات مربوط به مردم شناسی ، انسان شناسان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی جنجالی است. پاتریک ساویج ، اتنوموزولوژیست(متخصص موسیقی قومی) دانشگاه کیو در ژاپن، که جزو نویسندگان مقاله جدید نیست،  با استناد به تنوع گسترده موسیقی گفت: بسیاری از محققان شک می کنند که ویژگی های جهانی وجود دارد، اما با گوش دادن و طبقه بندی آهنگ ها در این مطالعه شرکت کرد. وی گفت: این تحقیق جدید تلاش می کند تا به طور قطعی به شکاکانی نشان دهد که در واقع ، بله ، تنوع وجود دارد. "اما اگر شما تنوع را کمی تجزیه و تحلیل کنید ، می بینید که چیزهای زیادی وجود دارد که سازگار هستند."
 
محققان دریافتند که یکی از این سازگاری ها ، رفتارهای مرتبط با آهنگ ها است. محققان تقریباً در هر جامعه ای ، آواز های خواندنی را در قالب 20 نوع رفتار ، از جمله رقص ، مراقبت از نوزادان ، شفابخشی ، فعالیتهای مذهبی ، سرگرمی و عزاداری مطالعه می کردند. محققان برای نشان دادن جهانی بودن این رفتارها ، توصیفات مکتوب از موسیقی را که در هنگام مطالعه 60 جامعه در مقیاس کوچک در سراسر جهان گردآوری شده بودند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
 
Savage گفت ، تعداد بسیار کمی از افراد سعی کرده اند که این قوم نگاری ها را به شکلی کاملاً فرهنگی تجزیه و تحلیل کنند. "و هیچ کس تاکنون این کار را به روش علمی و دقیق انجام نداده است."
 
Savage گفت ، این همان چیزی است که تجزیه و تحلیل جدید را منحصر به فرد می کند ، که جستجوی خود برای موسیقی جهانی  شامل تحلیل بانک اطلاعاتی ضبط های موسیقی جهانی است. او و تیمش چندین ویژگی آکوستیک را که در اکثر فرهنگ ها مشترک است ، از قبیل مقیاس های ساده و ریتم ، پیدا کردند.
 
این مطالعه جدید همچنین یک پایگاه داده حاوی 118 ضبط آهنگ از جوامع در مقیاس کوچک در 30 منطقه در سراسر جهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این تجزیه و تحلیل یکی از یافته های قبلی منتشر شده این گروه را تأیید کرد  : شنوندگان که با فرهنگ یک آهنگ ناآشنا بودند هنوز می توانند یک آهنگ عشق ، شفابخشی یا رقص یا لالایی را تشخیص دهند و این نوع آهنگ ها - که به عملکردهای خاص خدمت می کنند - را در همه جا جهانی نشان می دهد. جوامع در حالی که اولین مطالعه شامل 750 شنونده بود ، گروه جدید نزدیک به 30،000 داوطلب آنلاین را برای طبقه بندی آهنگ ها استخدام کرد. محققان همچنین ویژگی های آکوستیک مانند لهجه های موسیقی و سرعت را پیدا کردند که پیش بینی کننده این است که آیا یک آهنگ یکی از چهار نوع است یا خیر.
 
Sam Mehr گفت ، یک کشف تکان دهنده این است که شنوندگان متخصص استخدام شده برای مطالعه دریافتند که تقریباً همه آهنگ ها متعلق به یک کلید موسیقی هستند. وی گفت: "حتی من از شنیدن این تعجب كردم."
 
اما مطالعه بدون مشکل نیست. به عنوان مثال ، شنوندگان داوطلب و متخصص از جوامعی که مورد مطالعه قرار می گیرند نبودند ، بنابراین ممکن است شیوه تفسیر آهنگ ها اینگونه نباشد که شخصی در آن فرهنگ خاص چگونه آنها را تفسیر کند. این که آیا یک شنونده - متخصص یا غیره - آهنگ را تنال می داند ، یا یکی از عشق یا شفابخشی است ، ممکن است بستگی به نوع موسیقی آنها در گذشته داشته باشد.
 
دیوید نواك ، متخصص اتنوموزولوژیست (متخصص موسیقی قومی) در دانشگاه كالیفرنیا ، سانتا باربارا گفت: این واقعیت كه این مطالعه از دیدگاه غربی به دست آمده است ، تنها یكی از بسیاری از نقص های اساسی در این مطالعه است.
 
وی گفت ، کاهش آهنگ به گروهی بر اساس عملکرد آن و تحلیل معنای آن بر اساس چند ویژگی آکوستیک ، تفاوت های ظریف و پیچیدگی را که شنوندگان از طریق آن موسیقی را درک و تفسیر می کنند ، نادیده می گیرد. ماهیت جامع متن ، که شامل اطلاعات خاصی است که برای گرفتن دقیق متن آهنگ مورد نیاز است، به سادگی استخراج اصطلاحات و داده ها نادیده گرفته می شود.
 
وی گفت: در حالی که این سؤال كه آیا موسیقی جهانی است یا خیر ، معتبر است یا خیر ، گفت: مشكل پروژه NHS این است كه نتوانسته است دهها سال بورس و تحقیق در قوم شناسی را در نظر بگیرد ، این نشان می دهد كه چگونگی فهم و تفسیر موسیقی به پیشینه و تجربیات آن موسیقی بستگی دارد.
 
وی گفت که روش ها و متن های بیشماری که در آن می توانید آهنگ بخوانید ، می تواند معنی و هدف آن را تغییر دهد. یک آهنگ عاشقانه که با طعنه و طعن آواز خوانده می شود ممکن است دیگر به عنوان یک آهنگ عاشقانه کار نکند. بنابراین چنین ترانه ای فقط از لحاظ تجربه و تمرین اجتماعی نمی تواند به درستی طبقه بندی شود.
 
تحقیقات اخلاق شناسی همچنین نشان داده است که انواع موسیقی مطابق ادعای محققان مطابقت با رفتارهای خاص ندارد. وی گفت: "این ایده ای نیست که اکثر افراد قوم شناس در آن سهیم هستند." این مسائل به این معنا نیست که شناسایی ویژگیهای جهانی در موسیقی غیرممکن است ، اما مسئولیت رسیدگی به آنها را برای پروژه NHS سنگین می کند.
 
Savage گفت ، در واقع ، محققان باید بیشتر با متخصصان قوم شناسی درگیر شوند ، با ذکر این که از 19 نویسنده روی این مقاله ، هیچ یک از افراد قوم شناس نیستند. وی گفت ، در حالی که او با نتیجه گیری های کلی مطالعه موافق است ، درگیری ناشی از آن ممکن است پیشرفت در این زمینه را تهدید کند. "من نگران هستم كه این پروژه به جای جمع كردن آنها ، این دو طرف را از هم دور كند."
 
محققان می گویند که این روشها براساس برخی از انتقادات قوم شناسان ، روشهای خود را بهبود بخشیده است. Manvir Singh گفت: "مقاله ما بر اساس بینش هایی که در گذشته داشته اند ساخته شده است." و ، Sam Mehr افزود ، این تحقیق به اتنوموزولوژیست متکی است و آنها را در مقاله تأیید می کند.
 
ساندرا ترهوب ، روانشناس دانشگاه تورنتو ، که بخشی از این مطالعه نبود ، گفت: با وجود محدودیت های این مطالعه ، هنوز هم می توان تحقیقات را به جلو سوق داد. وی گفت: "این به احتمال باعث به پیش رفتن تحقیقات خواهد شد." "و حتی اگر برخی انتقادات را مطرح کند ، خوب است . زیرا افراد دیگری را به سمت حل سوال مشابه از راه های دیگر سوق می دهد و این نیز خوب است.

نظرات

در ادامه بخوانید...

برجستگی روی زبان چیست؟ علل و درمان

در

علل برجستگی روی زبان

برجستگی روی زبان  رایج است و علل احتمالی بسیاری از برجستگی ها  آسیب ها ، آلرژی ها و عفونت ها می باشد. اگرچه برجستگی های زبان ممکن است احساس عجیب داشته باشد و ممکن است باعث نگرانی شوند ، اما معمولاً بی ضرر هستند.

ممکن است برخی از افراد با برآمدگی روی زبان خود نگران سرطان باشند ، اما سرطان دهان نسبتاً نادر است. طبق آمار انجمن سرطان آمریکا ، حدود 50 هزار نفر در ایالات متحده در سال 2018 به این نوع سرطان مبتلا شده اند.سرطان زبان حتی کمتر رایج است ، اما هرکسی که نگران برجستگی های روی زبان است ، باید با یک پزشک متخصص در زمینه سلامت دهان و دندان مشورت کند تا ذهن خود را راحت کند.

 

در این مقاله به علل و علائم  برآمدگی روی زبان   می پردازیم. ما همچنین توضیح می دهیم چه زمانی به پزشک مراجعه می کنید ، گزینه های درمانی و چشم انداز آن را بررسی می کنیم.

 

علت برجستگی روی زبان

نام برجستگی های روی زبان چیست

برخی از غذاهای خاص ممکن است باعث ایجاد زخم پوستی روی زبان شود.
برجستگی زبان دلایل احتمالی بسیاری دارد. صرف وجود یک برآمدگی در زبان ، به ندرت اطلاعات کافی را برای مبنای تشخیص قرار می دهد. برخی از شایع ترین علل برجستگی زبان عبارتند از:

صدمات زبان

صدمه به زبان می تواند باعث برآمدگی و احساس  برجستگی زبان  شود. مانند سایر نواحی بدن ، ممکن است زبان در پاسخ به صدمه متورم شود.

افرادی که به طور تصادفی زبان خود را گاز میگیرند ، بعضی اوقات پس از آسیب دیدگی ، متوجه تورم در زبان می شوند. سوختگی ناشی از مایعات یا مواد غذایی داغ یکی دیگر از دلایل عمده آسیب دیدن زبان است.

 

تبخال دهان

تبخال یک عفونت ویروسی شایع است و حدود 60 درصد از بزرگسالان آمریکایی را مبتلا می کند. برخی از افراد مبتلا به تبخال در دهان هرگز علائمی را تجربه نمی کنند. با این حال ، بیشتر افراد هر از گاهی به تاول های دردناک  در اطراف بینی یا دهان و  برجستگی کنار زبان  خود مبتلا می شوند.

برخی از افراد همچنین تاول هایی را بر روی زبان ،  برجستگی کنار زبان  ،  برجستگی های روی زبان  یا لثه مشاهده می کنند. این تاول ها بسیار دردناک هستند و ممکن است یک هفته یا بیشتر طول بکشد.

تبخال دهان مسری است و می تواند از طریق بزاق ، تماس مستقیم با منطقه آلوده یا تماس با سطح دهان و زبان گسترش یابد. سرایت حتی در صورت عدم بروز علائم ممکن است رخ دهد.

 

زخم کانکر یا آفتوس، آفت

زخم های پوستی از شایع ترین علل زخم در دهان است. آنها غالباً در قسمت داخلی لب ها رشد می کنند ، اما ممکن است روی زبان نیز ظاهر شوند. زخم ها از نظر ظاهری قرمز ، سفید یا زرد و بسیار دردناک هستند.

برخی افراد متوجه شده اند که برخی غذاها باعث ایجاد زخم های کانکر می شوند. با این حال ، علت زخم های کانکر هنوز مشخص نشده است. زخم کانکر یا آفتس [آفتوس، آفت]، ضایعه‌ای کوچک و سطحی است که روی بافت نرم دهان یا در پایه لثه‌ ایجاد می‌شود. بر خلاف زخم‌ سرد یا تبخال، زخم کانکر در سطح لب‌ ایجاد نمی‌شود و مُسری نیست. به هر حال زخم کانکر ممکن است دردناک باشند و غذا خوردن یا حرف زدن را  سخن کند.بیشتر زخم های کانکر بدون درمان از بین می روند ، اما در بعضی موارد ممکن است بسیار دردناک باشد که باید به پزشک مراجعه کنیم.

 

آلرژی

عدم تحمل مواد غذایی و واکنشهای آلرژیک ممکن است باعث برآمدگی زبان شود یا باعث تورم آن شود.  تورم ناگهانی و سریع کل زبان می تواند نشانه واکنشی آلرژیک و خطرناک باشد که به آنافیلاکسی معروف است .

علائم ی که  فرد در آنافیلاکسی تحربه می کند: 

ورم لب ها ، دهان و زبان 
ایجاد بثورات ناگهانی یا کهیر
خس خس سینه یا مشکلات تنفسی دیگر

سرطان

اگرچه نادر است ،  برجستگی روی زبان می تواند سرطان باشد. و علاوه بر برجستگی روی زبان ، کنار آن زبان رشد کرده باشد ، به ویژه اگر سخت و بدون درد باشد ، برآمدگی زبان سرطانی است.  با پزشک در مورد هرگونه برآمدگی یا برآمدگی که بیش از یک هفته یا دو هفته طول بکشد ، مشورت کنید.

 

عفونت ها

عفونت در دهان یا زبان ممکن است باعث تورم و درد در محل عفونت شود. اگر زبان بعد از گازگرفتگی یا در نتیجه آسیب دیدگی متورم شود ، مراجعه به پزشک بسیار مهم است.

حتی یک دهان سالم سرشار از باکتری است. هرگونه صدمه می تواند تکثیر و عملکرد باکتری ها را در بافت زبان راحت تر کند.

اگر برجستگی بسیار دردناک است یا تب دارید ، دیدن پزشک ضروری است زیرا این می تواند نشانه عفونت جدی باشد.

 

سیفیلیس

افراد مبتلا به سیفلیس گاهی اوقات به عنوان یک علامت اولیه بیماری ، زخم زبان ایجاد می کنند.
سفلیس یک عفونت باکتریایی قابل درمان اما خطرناک برای زندگی است. افراد می توانند عفونت را از طریق تماس مستقیم با زخم های سفلیس در طی رابطه جنسی واژینال ، مقعد یا دهان سرایت دهند.

بعضی از افراد مبتلا به سفلیس گاه به عنوان علامت اولیه بیماری ، زخم هایی را بر روی زبان دارند. در صورتی که زبان محل عفونت باشد ، این شایع تر است ، مانند مواردی که سفلیس از طریق رابطه جنسی دهانی گسترش می یابد.

 

بیماری سل

سل یک بیماری عفونی است که معمولاً ریه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. برخی از مبتلایان به سل ضایعات و زخمهایی را در بدن خود دارند. زخمها می توانند در هر نقطه ، از جمله روی زبان باشند.ضایعات زبان به دلیل سل بسیار نادر است ، اما ممکن است اولین علامت این اختلال در یک فرد تازه آلوده باشد.

 

برفک دهان

برفک دهان یک عفونت مخمر در دهان است. مخمر نوعی قارچ است که معمولاً در مناطق مرطوب و تاریک رشد می کند. در نوزادان  به ویژه  غالباً برفک دهان ایجاد می شود.

 

سایر عوامل خطر برای ایجاد برفک دهان 

دیابت
کورتیکواستروئیدها از جمله اسپری استنشاقی آسم
شرایطی که سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند ، مانند HIV ، پیوند عضو ، بیماری های خود ایمنی و سرطان
داروها یا شرایطی که باعث خشکی دهان می شود
اکثر مبتلایان به برفک دهان معمولاً متوجه لکه های سفید خشن روی زبان یا لب ها می شوند. غالباً قرمزی و درد در دهان وجود دارد.

برخی از افراد احساس پنبه در دهان خود و یا احساس خشکی را توصیف می کنند. برخی دیگر ترک خوردن در نزدیکی لب یا درد هنگام غذا خوردن را تجربه می کنند.

پاپیلیت زبانی گذرا

برآمدگی پاپیلیت ، برآمدگیهای ریز است که در سطح زبان قرار دارد.
پاپیلیت زبانی   ، که به عنوان برجستگی های گذرا نیز شناخته می شود ، التهاب موقتی پاپیلای زبان است. این برجستگی های ریز و درشتی است که در سطح بالای زبان وجود دارد.

 

برآمدگی پاپیلیت می تواند دردناک باشد و ممکن است باعث خارش ، حساسیت شدید یا احساس سوزش روی زبان شود. آنها معمولاً ناگهان ظاهر می شوند. علائم به طور معمول پس از چند روز از بین می روند.

 

تحریک زبان

برخی از غذاها مانند آب نبات ترش یا غذاهای بسیار اسیدی می توانند باعث تحریک زبان ، لثه و لب شوند. این می تواند منجر به لکه های سخت یا  برجستگی روی زبان شود که چند روز طول می کشد. اگر منطقه دچار درد شدیدی باشد ، ممکن است تغییرات اخیر در رژیم غذایی مسئول باشد.


تشخیص برجستگی روی زبان و چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم

زخم دهان

 

روشهای تشخیصی بستگی به معاینه اولیه دارد. در طول ملاقات ، پزشک ترک ، پلاک ، زخم ، نقاط ، لکه ها ، دایره ها و سایر تظاهرات اپیتلیوم مخاطی را برطرف می کند. او برای کشت باکتری ، آزمایش خون (عمومی ، بیوشیمی ، قند ، هورمون ها) یک اسمیر تجویز می کند. با توجه به علائم ، مطالعات اضافی تجویز می شود - سونوگرافی ، FGS ، MRI مغز ، ستون فقرات. بر اساس نتایج تشخیص ، پزشک درمان را انتخاب می کند ؛ ممکن است مشورت با متخصص  لازم باشد.

 

تنها علت برآمدگی زبان که اورژانس پزشکی است آنافیلاکسی است. افرادی که زبان های بسیار متورم دارند و در کنار برجستگی های زبان  مشکل تنفسی را تجربه می کنند ، باید سریعاً به پزشک معالج مراجعه کنند.

برجستگی روی زبان با تب شدید اگر  بیش از یک هفته ادامه داشته باشد ، بهتر است با پزشک صحبت کنید. برجستگی روی زبان در حال رشد زبان که از بین نمی رود می تواند یک بیماری جدی یا حتی به طور بالقوه سرطان باشد.

همچنین توصیه می شود که برای برآمدگی های دردناک زبان که در انتهای زبان است ، به پزشک مراجعه کنید.

برای تشخیص برآمدگی ها ، پزشک آنها را معاینه می کند و از سابقه پزشکی فرد و هرگونه حساسیت غذایی سوال می کند .

در بعضی موارد ، پزشک می تواند آزمایش خون را برای رد عفونت هایی مانند سیفیلیس و سل انجام دهد. اگر مشکوک به سرطان باشد یا علت برجستگی آن ناشناخته باشد ، پزشک ممکن است بیوپسی یا برداشتن توده را برای تشخیص توصیه کند.

گزینه های درمانی برای کودکان و بزرگسالان

تاخیر در درمان می تواند منجر به عواقب جدی شود ، زیرا گاهی اوقات ظاهر شدن نقاط قرمز اولین علامت سرطان زبان است. درمان پیچیده با هدف از بین بردن علت بیماری انجام می شود. پزشک بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل جمع آوری شده ، معاینه ، تشخیص آزمایشگاهی و تشخیص ابزار ، طرح درمانی را انتخاب می کند.
اگر علت بثورات آسیب شناسی دندان (گلوسیت ، عفونت تبخال ، استوماتیت ، نئوپلاسم خوش خیم) باشد ، دندانپزشک در درمان شرکت می کند. اگر مشکل دندانپزشکی نیست ، دندانپزشک بیمار را به پزشک متخصص - متخصص اطفال ، درمانگران ، متخصص گوارش ، انکولوژیست ارجاع می دهد و آزمایشات و مطالعات لازم را تجویز می کند.
 

چه کاری نمی توان انجام داد؟

1. خوددرمانی کنید ، آنتی بیوتیک ها ، داروهای مردمی با اجزای ناشناخته را به طور غیرقابل کنترل مصرف کنید . این مشکل را تشدید می کند و باعث واکنش آلرژیک شدید می شود.
2. محلول های حاوی الکل (ید ، سبز درخشان ، پراکسید هیدروژن و ...) را برای درمان غشاهای مخاطی استفاده کنید.
3. مقادیر زیادی ویتامین برای علت ناشناخته بثورات مصرف کنید. از آنجا که این بیماری می تواند هم با کمبود و هم با مازاد عناصر کمیاب ایجاد شود.
4. چند محصول جدید را همزمان به رژیم غذایی کودک وارد کنید. بثورات آلرژیک در نوزادان به راحتی رخ می دهد ، اما درمان آن دشوار است.

اغلب ، هنگام مسواک زدن ، مردم زبان را فراموش می کنند. اما باکتری ها نیز روی غشای مخاطی آن تجمع می یابند. عدم تمیز کردن این ناحیه منجر به ایجاد پلاک روی سطح و به دنبال آن لکه هایی از رنگ های مختلف می شود. بنابراین ، پس از تمیز کردن دندان ، آنها به رویه های بهداشتی زبان می روند. لازم است سطح آن را به درستی تمیز کنید.

 

اگر مسواک مجهز به زبان شور لاستیکی است ، از آن استفاده کنید ، در غیر این صورت ، باید یک اسکرابر مخصوص خریداری کنید. برای تمیز کردن سطح به خوبی ، چندین بار با شناور یا تراش ، از ریشه تا نوک انجام می شود و لبه اندام را می گیرد. این روش با دقت و بدون آسیب رساندن به غشای مخاطی انجام می شود. این روش به ویژه برای افراد سیگاری شدید ، بیمارانی که علائم زبان جغرافیایی دارند ، اهمیت دارد.
 جلوگیری از بروز علائم روی زبان
توصیه های ساده به جلوگیری از بروز علائم ناخوشایند کمک می کند:
1. امتناع از عادات بد ؛
2. بهداشت کامل دهان ، انتخاب مسواک با کیفیت بالا ، خمیرهای بدون مواد ساینده ، اما حاوی عصاره های دارویی.
3. تنظیم رژیم غذایی ، اجتناب از فست فود ، نوشیدنی های گازدار ، کاهش مصرف غذاهای دارای رنگ ، مواد نگهدارنده. ترجیح غذاهای غنی از ویتامین ، آهن ؛
4. تقویت سیستم ایمنی بدن.
5. مراجعه منظم به دندانپزشک.
6. خوددرمانی نکنید ، در صورت بروز علائم هشداردهنده ، فوراً با پزشک مشورت کنید.

درمان خانگی برای علائم روی زبان

نوشیدن آب زیاد یک راه حل خانگی توصیه شده است.
درمان به علت برجستگی روی زبان بستگی دارد. داروهای ضد قارچ یک گزینه درمانی برای برآمدگی دهان است در حالی که بیشتر عفونت های باکتریایی به آنتی بیوتیک نیاز دارند .

برخی از شرایط ، مانند پاپیلیت زبانی گذرا ، به خودی خود درمان خواهد شد. تبخال قابل درمان نیست ، اما داروهای ضد ویروسی می توانند به جلوگیری از شیوع بیشتر کمک کنند.

بسیاری از شرایط پزشکی می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و برآمدگی های زبان را محتمل تر کند ، بنابراین درمان ممکن است شامل آزمایش سایر بیماری ها مانند دیابت نیز باشد. مدیریت صحیح این شرایط می تواند خطر بازگشت برجستگی روی زبان را کاهش دهد.

 

صرف نظر از علت بروز ضایعات ، برخی از داروهای خانگی ممکن است به شما کمک کند. این موارد عبارتند از:

تا زمانی که برجستگی روی زبان از بین نرفته ، از خوردن غذاهای اسیدی و تند خودداری کنید
نوشیدن مقدار زیادی آب
با آب نمک گرم و جوش شیرین دهان را به طور مرتب شستشو دهید
استفاده از داروهای موضعی برای کاهش درد. برخی از محصولات برای خرید از طریق پیشخوان یا بصورت آنلاین ، مانند داروهای دردناک پماد یا ژل های بی حسی کننده خوراکی در دسترس هستند
تا زمانی که برجستگی ها از بین نروند ، از دهانشویه های الکلی خودداری کنید. طیف وسیعی از دهانشویه های غیر الکلی بصورت آنلاین در دسترس است .
بهداشت خوب دهان و دندان می تواند خطر بروز برجستگی های زبان و سرطان را کاهش دهد و می تواند به جلوگیری از آلودگی یا دردناک شدن پیشگیری شود. افراد باید از بهداشت دهان و دندان خود مراقبت کنند:

71vWRn9Aa+L._SL1200_.jpg

بهداشت دهان و دندان

 • روزانه دو بار مسواک بزنید و حداقل یک بار در روز نخ دندان بکشید
  سالی دو بار به دندانپزشک مراجعه کنید
  پس از استفاده از استنشاقی استروئید ، دهان را کاملا بشویید
  اجتناب از غذاهایی که لثه ها را تحریک می کند
  محدود کردن استفاده از میان وعده های قندی و غذاهایی که می توانند باعث پوسیدگی دندان شوند
  ترک سیگار و جلوگیری از استفاده از جویدن تنباکو یا هر نوع محصول مشابه
  محدود کردن الکل
  درمان هرگونه مشکل اساسی در زمینه سلامت ، مانند دیابت
  افراد تا سن 26 سالگی باید در نظر بگیرند که واکسن ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) دریافت کنند. HPV ویروسی است که با سرطان دهان و دستگاه تناسلی مرتبط است.

 

بیشتر برجستگی های زبان بدون دلیل مشخص ظاهر می شوند و به خودی خود از بین می روند. آنها ممکن است ماهها یا سالها ناپدید شوند و یا دیگر هرگز اتفاق نیفتند در هر دو صورت ، برآمدگی زبان به ندرت باید باعث نگرانی شود.

حتی هنگامی که برآمدگی زبان نتیجه یک وضعیت پزشکی جدی تر مانند عفونت است ، می تواند یک علامت هشدار دهنده اولیه باشد که درمان سریع را تشویق می کند. با مراجعه به پزشک دیر و زود ، می توان چشم انداز مرتبط با شرایط پزشکی مداوم ، از جمله سرطان را بهبود بخشید.


برجستگی روی زبان می تواند باعث نگرانی یا خجالت شود. با این حال ، این یک اتفاق شایع است و به احتمال زیاد ناشی از یک جراحت جزئی یا یک وضعیت نسبتاً بی ضرر است.

افرادی که دارای برآمدگی زبان هستند باید علائم آنها را تحت نظر داشته باشند و از دهان و زبان مراقبت خوبی داشته باشند. اگر علائم بدتر شود یا بسیار دردناک باشد ، باید به پزشک مراجعه کنید.

 

خطر ایجاد  برجستگی روی زبان  هنگام آلوده شدن به ویروس کرونا

برجستگی روی زبان

 

دانشمندان در مورد خطر ایجاد  برجستگی روی زبان  هنگام آلوده شدن به ویروس کرونا هشدار داده اند. یک مطالعه توسط یک تیم از پزشکان اسپانیایی در مجله علمی بریتانیا ، مجله پوست منتشر شده است.پزشکان 666 بیمار مبتلا به کرونا را در بیمارستان ها مورد بررسی قرار دادند و گفتند که حدود 25 درصد از بیماران مبتلا به COVID-19 از مشکلات دهانی شکایت دارند.


به طور خاص ، در تعداد زیادی از بیماران ، توده هایی روی زبان مشاهده شد که با التهاب و تورم موضعی نیز همراه بود.دانشمندان ظاهر این علامت را به وجود آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) نسبت می دهند ، گیرنده ای که به ویروس ها در بدن انسان پاسخ می دهد.تعداد زیادی از این گیرنده ها روی زبان یافت می شوند ، که التهاب در حفره دهان را توضیح می دهد.

 

این مطالعه همچنین مشخص کرد که یکی از علائم رایج کروناویروس ، دندان قروچه است - دندان قروچه غیر ارادی ، که همچنین می تواند منجر به ایجاد ساییدگی دندان شود.از جمله موارد دیگر ، پزشکان گفتند که خونریزی و خشکی دهان به دلیل تأثیر ویروس بر غدد بزاقی می تواند نشان دهنده COVID-19 باشد.

 

Normal-tongue-out--1296x728-gallery_slide1.jpg

 آنچه زبان بدون کلمات به شما می گوید

با توجه به وضعیت زبان ما ، بسیاری از تشخیص ها از جمله موارد بسیار جدی  را می توان انجام داد.زبان انسان نه تنها وسیله ارتباطی است ، بلکه نشانگر اندام نیز هست. حتی بقراط در نوشته های خود از آن به عنوان شاخص اصلی سلامت و ابزار تشخیصی یاد کرده است!
حتی در حال حاضر ، علیرغم توسعه تجهیزات تشخیصی با تکنولوژی بالا ، روش ارزیابی وضعیت سلامتی توسط زبان همچنان مرتبط است.

 

زبان نقشه اندام های داخلی

زبان قسمتی منحصر به فرد از بدن است که دارای سیستم عضلانی پیچیده ای است. با کمک آن ، ما ارتباط برقرار می کنیم (گفتار شکل می گیرد) ، غذا می خوریم ، طعم غذا را احساس می کنیم ، سلامت حفره دهان را حفظ می کنیم و همیشه می توانیم از وضعیت بدن خود مطلع شویم.
در پزشکی چینی ، زبان به عنوان "نقشه" وضعیت اندام های داخلی در نظر گرفته می شود ، همچنین می تواند راهنمایی دقیقی در مورد اینکه برای کمک به کدام متخصص مراجعه کند ، ارائه دهد. 
بسیاری از اندام های دستگاه گوارش بر روی مناطق خاصی از سطح زبان ما پیش بینی شده اند ، بنابراین هرگونه تغییر در آن می تواند به ما بگوید که مشکل قبل از شروع بیماری در کجا شکل می گیرد.
علائم بیماریها حدود یک یا دو روز قبل از شروع آسیب به اندامهای آسیب دیده روی زبان ظاهر می شود.
چگونه می توانید خودتان هم متخصص تشخیص و هم پزشک شوید؟ برای شروع ، بیایید از دیدگاه فیزیولوژی بدانیم که زبان یک فرد بالغ به طور معمول چگونه باید باشد و با چه معیارهایی باید آن را ارزیابی کرد.
برای ارزیابی صحیح وضعیت زبان ، باید تعدادی از شرایط را در نظر گرفت:
بهتر است معاینه در نور روز صبح ، قبل از مسواک زدن دندان ها انجام شود.
شما باید دهان خود را باز کنید ، زبان خود را بیرون بیاورید ، اما آن را فشار ندهید ، زیرا این می تواند شکل و رنگ آن را تغییر دهد.
وضعیت زبان می تواند تحت تأثیر غذاهایی باشد که یک روز قبل یا کمی قبل از معاینه خورده می شوند ، به عنوان مثال ، زغال اخته یا چغندر ، غذای بیش از حد داغ (سوختگی) ، مصرف یا مصرف داروهایی مانند زغال فعال یا فوراگین ، طراحی دندان مصنوعی ، بریس ، سیگار کشیدن
هنگام ارزیابی سلامت خود از طریق زبان ، این را باید به خاطر بسپارید  ردی از غذا های خورده نباشد.
بسیاری از میوه ها و سبزیجات حاوی آنزیم های بسیار فعال هستند - Sputnik بلاروس
حداقل یک ساعت طول بکشد تا عوامل فوق بر زبان تأثیر بگذارند. هنگام معاینه ، فراموش نکنید که زبان می تواند در اثر واکنش های آلرژیک به بیماری های حفره دهان ، جراحات آن آسیب برساند.

زبان سالم چگونه به نظر می رسد

به برجستگی های روی زبان چه می گویند  

کاربرد برجستگی های روی زبان چیست

به طور معمول ، زبان مرطوب است ، دارای رنگ صورتی کم رنگ ، سطح صاف ، متشکل از پاپیلای کوچک در نوک ، پاپیلای بزرگ در یک سوم وسط و خوشه های بزرگ پاپیلا در ریشه زبان است. زبان نرم است و هنگام حرکت هیچ گونه ناراحتی ایجاد نمی کند.
پاپیلا های روی زبان به وضوح قابل مشاهده هستند و صاف نیستند. هزاران عدد از آنها وجود دارد ، آنها تجزیه کننده های طعم ، حرارت و بیوشیمیایی هستند که مستقیماً از طریق رساناهای عصبی با قسمتهای مختلف روده ، کبد ، کیسه صفرا ، طحال و سیستم عصبی مرکزی متصل می شوند.
بسته به فصل ، ممکن است لایه سفید روی یک زبان سالم وجود داشته باشد که می توان آن را به راحتی با  زبان شور در صبح از بین برد.
در تابستان ، پلاک کمی ضخیم تر است ، اما پاپیلای غشای مخاطی هنوز از طریق آن قابل مشاهده است. در زمستان ، پلاک می تواند کمی زرد رنگ باشد ، و در پاییز سبک تر و خشک تر می شود.

سوال راجع به زبان

با بررسی زبان خود ، باید چندین سوال را از خود بپرسید تا بتوانید تشخیص عینی خود را انجام دهید:
زبان من چه رنگی است؟
زبان چقدر صاف است؟
آیا پلاک روی زبان وجود دارد ، اگر چنین است ، چه رنگ ، ضخامت یا تراکمی دارد؟
زبان در همه جا (ساختار) چگونه یکسان است؟
آیا زبان دارای علائم دندان در کناره ها یا برجستگی است ، آیا نسبت به حفره دهان خیلی بزرگ / کوچک است.
آیا ترک هایی در زبان وجود دارد؟
آیا نئوپلاسم ها ، زگیل ها ، زخم ها ، زخم هایی روی زبان وجود دارد که درد نمی کند؟
آیا وقتی غذا می خورم همه طعم ها را مزه می کنم؟
آیا بویی از دهان می آید؟
آیا تغییراتی در سطح داخلی زبان (رنگ غشای مخاطی ، وریدها و وضعیت آنها) ایجاد می شود؟
با پاسخ صادقانه به این سوالات ، شما قادر خواهید بود وضعیت نه تنها دستگاه گوارش ، بلکه سیستم تنفسی ، قلبی ، ایمنی ، عصبی و غدد درون ریز ، به ویژه غده تیروئید را نیز ارزیابی کنید.

پارامتر مهم رنگ زبان است. رنگ زبان در مورد چه چیزی می تواند صحبت کند

زبان رنگ پریده

یا بسیار کم رنگ یک نشانه هشدار دهنده است. از این گذشته ، زبان به طور متراکم پر از رگ های خونی است و نباید بسیار کم رنگ تر از خون باشد. زبان بسیار کم رنگ تر از خون  نشانه کم خونی (کم خونی) ، نارسایی قلبی یا سوءتغذیه در مواد مغذی ریز کلان ، ویتامین ها ، به ویژه گروه B و اسید فولیک است.

زبان به رنگ زغال اخته

سیانوتیک - اگر قبلاً زغال اخته نخورده اید ، باید فوراً به پزشک مراجعه کنید. به خصوص اگر با درد قفسه سینه یا سردرد شدید تکمیل شود. لازم است فوراً با آمبولانس تماس بگیرید - این یکی از نشانه هایی است که اکسیژن کمی وارد بافت می شود ، اختلال در عملکرد قلب یا دستگاه تنفسی و در نتیجه مغز ایجاد می شود! چنین علامتی می تواند منادی سکته مغزی ، حمله قلبی یا آسیب شناسی عروقی حاد باشد.

زبان بنفش 

ممکن است نشانه بیماری سیستم تنفسی ، کمبود ویتامین B2 ، اختلالات هورمونی باشد.

زبان با نوک قرمز

نوک زبان مسئول ناحیه قلب است ، بنابراین هرگونه تغییر در این ناحیه نشان دهنده مشکلات قلبی است. اگر قرمزی دردناک نیست ، می تواند نشانه استرس طولانی مدت باشد. قرمزی در کناره ها ممکن است به این معنی باشد که شما عاشق غذاهای تند یا چرب ، الکل هستید. اما آنها همچنین می توانند نشانه هایی از وجود کورتیزول ، هورمون استرس باشند.

زبان قرمز روشن

ممکن است نشان دهنده عفونت در بدن باشد ، قرمز تیره - در مورد مشکلات کلیوی و افزایش مسمومیت ؛

زبان براق  و صاف

اگر زبان براق  و صاف باشد ، این ممکن است نشانه ای از جذب ضعیف ویتامین B2 باشد که به نوبه خود نشانه کولیت و حتی سرطان معده است.
پلاک را ارزیابی کنید
موقعیت بسیار آموزنده دیگر وضعیت پلاک در زبان است. رنگ و قوام آن نیز می تواند چیزهای زیادی را نشان دهد.

پلاک زبان زرد

پلاک زبان زرد در قسمت جلویی می تواند نشانه ابتلا یا در حال توسعه هپاتیت ، بیماری کیسه صفرا در افراد سیگاری باشد. در نوجوانان ، چنین پلاکی ممکن است تغییرات هورمونی ، پوشیدن بریس ، کاهش موقت ایمنی یا شروع بیماری مخاط دهان را نشان دهد ، سپس برای دفع عفونت های قارچی باید با دندانپزشک مشورت کنید.

پلاک زبان خاکستری

پلاک زبان خاکستری پلاک نشانه مشکلات جدی معده مانند گاستریت یا حتی زخم معده است.

پلاک زبان قهوه ای

پلاک زبان قهوه ای معمولاً می تواند نشانه بیماری ریوی باشد.

پلاک زبان سفید ضخیم

یک پوشش سفید ضخیم نشانه عفونت یا عفونت قارچی بدن است ، به عنوان مثال ، کاندیدا. این آسیب شناسی اغلب در افراد مبتلا به دیابت رخ می دهد ، زیرا قارچ ها از قند تغذیه می کنند و سموم ترشح شده از قارچ ها دارای اثر پروهورمون غده تیروئید هستند ، در نتیجه تبدیل T4 به T3 کاهش می یابد ، که به طور کلی بر عملکرد غده تیروئید چنین افرادی باید از رژیم کم کربوهیدرات پیروی کنند.


مهم است که نه تنها رنگ پلاک ، بلکه محل آن روی زبان و تراکم نیز در نظر گرفته شود. هرچه ضخیم تر باشد ، روند آسیب شناسی جدی تر است.
به طور کلی ، پلاک اولین علامت کاهش ایمنی است ، با توجه به ضخامت آن در زبان ، می توان نتیجه گرفت که در کار برخی از اعضای بدن ، ایمنی عمومی یا محلی نقض وجود دارد.

ندول ها و چاله های صورتی یا قرمز روی زبان

برامدگی روی زبان 

به چنین زبانی "جغرافیایی" می گویند. این می تواند ارثی باشد ، اما گاهی نشان دهنده واکنش آلرژیک به غذاهای مختلف است

 

برامدگی روی زبان  ، توده ها ، توده های سفید رنگ یا لکه هایی در سطح زبان ، کناره ها یا در فضای زیر زبانی ممکن است نشانه سرطان باشد. این امر به ویژه هنگامی که نزدیکی مغز را در نظر بگیرید ، خطرناک است. علاوه بر این ، زبان به خوبی با خون تأمین می شود ، که باعث انتقال هماتوژن سلول های سرطانی به غدد لنفاوی ، ریه ها ، کبد ، استخوان ها و غیره می شود.


سرطان زبان بدون درد است و معمولاً در مرحله متاستاز تشخیص داده می شود. بنابراین ، مراقبت از خود می تواند زندگی شما را نجات دهد!
افراد مبتلا به خشکی زبان معمولاً سابقه بیماری های ENT ، دیابت ، کم آبی بدن یا مسمومیت دارند.

زبان دیگر چه می گوید

اگر در معاینه ، زبان می لرزد یا نوک آن به پهلو متمایل می شود ، این ممکن است نشانه بیماری عصبی یا آسیب به قسمت هایی از مغز و همچنین از دست دادن طعم باشد. برای متخصصان مغز و اعصاب ، معاینه زبان یک بخش اجباری در تشخیص بصری است.
اگر از بدو تولد علائم زبان به اصطلاح جغرافیایی را مشاهده نکرده اید و ناگهان ترک هایی روی سطح آن ظاهر شده است ، باید به یک درمانگر مراجعه کنید.
بیشتر به زبان خود در آینه نگاه کنید و فراموش نکنید که گاهی اوقات زبان خود را نشان دهید یک عادت خوب است ، اگرچه ما آن را به کودکان ممنوع می کنیم.

کاربر گرامی  برای تشخیص بیماری های زبان مقاله چه بیماری هایی را می توان از رنگ زبان شناسایی کرد  و چرا در سرما زبان به فلز می چسبد و چگونه آن را بدون عواقب جدا کنیم را بخوانید.

نظرات

۱۴۰۰/۶/۲۷در یک معاینه منظم ، مطمئناً دندانپزشک شما نه تنها به دندان ها ، بلکه به زبان نیز توجه می کند. تغییر در رنگ و ظاهر زبان نشانه بیماری است ، به همین دلیل بررسی زبان هر شش ماه بسیار مهم است.

۱۴۰۰/۶/۲۷ پلاک سفید با بهداشت ناکافی و همچنین با استفاده از دندان مصنوعی ، سیگار کشیدن شدید و نقص ایمنی ایجاد می شود. بیشتر اوقات ، چنین پلاکی از عفونت قارچی زبان (کاندیدیازیس) صحبت می کند ، که در 20 درصد از افراد رخ می دهد. این مشکل اغلب به دلیل استفاده از آنتی بیوتیک ها هم ایجاد می شود. برای از بین بردن پلاک از برس زبان استفاده کنید. گاهی اوقات دندانپزشک شما می تواند درمان ضد قارچی را به صورت موضعی و عمومی تجویز کند.

۱۴۰۰/۶/۲۷لکه های زرد یا قهوه ای روی زبان در افراد سیگاری شدید که از قوانین بهداشتی پیروی نمی کنند و همچنین با اختلالات سیستم ایمنی مشاهده می شود. به این حالت زبان موی سیاه گفته می شود.

۱۴۰۰/۶/۲۷زبان صاف نازک در سطح یک زبان سالم پاپیلای مزه ای وجود دارد که باعث تسکین سطح آن می شود. در صورت نقص ایمنی ، به عنوان مثال ، هنگام مصرف داروهای شیمی درمانی یا با نقص ایمنی ، ممکن است این پاپیلاها ناپدید شوند و خود زبان نیز نازک شود. در بیشتر موارد ، این حالت با احساس سوزش و افزایش حساسیت به نوشیدنی های گرم ، غذاهای تند و شور همراه است.تشخیص صحیح باعث درمان به موقع می شود.

۱۴۰۰/۶/۲۷زخم در سطح زبان آفت ها اغلب در پشت زبان ایجاد می شوند. دلیل ظاهر آنها مشخص نیست و اغلب با استرس همراه هستند. با استوماتیت آفتی اغلب مکرر ، تأثیر یک عامل ژنتیکی ممکن است. درمان علامتی است: بی حسی موضعی برای تسکین درد تجویز می شود. اغلب ، زخم های زبان می توانند ماهیت ویروسی داشته باشند ، در چنین مواردی بسیار کوچک هستند و طی چند روز خود به خود از بین می روند.

۱۴۰۰/۶/۲۷زخم و برآمدگی در نوک زبان گاهی اوقات در اثر گاز گرفتن زبان ایجاد می شود ، اما می تواند نشانه ای از در حال توسعه تومور باشد. سرطان دهان هشتمین سرطان شایع است و بیشتر در مردان شایع است. معمولا ، تورم در کناره های زبان یا در سطح داخلی به سمت گونه ها ظاهر می شود ، یک عامل خطر سیگار کشیدن است. تشخیص زودهنگام می تواند بیماری را به طور کامل درمان کند.

۱۴۰۰/۶/۲۷چرا مراجعه منظم به دندانپزشک مهم است توصیه می شود سالی دوبار به دندانپزشکی مراجعه کنید ، حتی اگر در دندان های خود احساس ناراحتی نمی کنید. معاینه هر شش ماه امکان تشخیص به موقع نه تنها پوسیدگی ، بلکه بیماریهای شایع را در مراحل اولیه ممکن می سازد. پزشک باید نه تنها دندان ها و لثه ها ، بلکه زبان و بافت های نرم دهان را نیز معاینه کند. با توجه به علائم هشداردهنده ، دندانپزشک به شما توصیه می کند که با پزشک خانواده یا پزشک دیگری با مشخصات مورد نظر مشورت کنید.

۱۴۰۰/۶/۲۷استوماتیت اولسراتیو لکه سفید روی زبان که توسط هاله ای قرمز و ملتهب احاطه شده است احتمالاً نشانه ای از استوماتیت زخمی یا آفتی است. این یکی از شایع ترین بیماریهای مکرر حفره دهان است. زخم های دردناک می توانند تک یا چندگانه باشند و خراشیدن آنها را از بین نمی برد. ویروس ها ، باکتری ها و مشکلات سیستم ایمنی می توانند منجر به ایجاد استوماتیت آفتی شوند. این خطر با آسیب به مخاط دهان ، آلرژی ، استرس ، سیگار کشیدن ، کمبود آهن و ویتامین افزایش می یابد.

۱۴۰۰/۶/۲۷لوکوپلاکیا پلاک های سفید یا خاکستری به نام لوکوپلاکی معمولاً در لثه ها ، قسمت پایین دهان یا گونه های داخلی و گاهی روی زبان ظاهر می شوند. حذف این رویش های متراکم و سخت به آسانی امکان پذیر نیست. علت لکوپلاکیا ناشناخته است ، اما عامل اصلی توسعه آن استفاده از دخانیات به هر شکل - برای سیگار کشیدن ، جویدن و غیره و همچنین الکل قوی است. 75 درصد از مصرف کنندگان دخانیات به لوکوپلاکی مبتلا می شوند.

۱۴۰۰/۶/۲۷لوکوپلاکی مویی لوکوپلاکی مویی به شکل برجستگی سفید مایل به خاکستری و چین دار در کناره های زبان ظاهر می شود. این بیماری توسط ویروس اپستین بار (EBV) ایجاد می شود ، پس از عفونت تا آخر عمر در بدن باقی می ماند ، اما معمولاً غیرفعال است. اگر سیستم ایمنی بدن در اثر بیماری یا داروهای خاص ضعیف شود ، ویروس می تواند فعال شده و باعث ایجاد لوکوپلاکی مویی شود.

۱۴۰۰/۶/۲۷ اگر لکه سفید روی زبان شما ظرف یک هفته از بین نرفت ، به دندانپزشک خود مراجعه کنید. برخی از بیماری ها ، مانند برفک ، خود به خود برطرف می شوند ، اما فقط پزشک می تواند علت دقیق ایجاد لکه ها را تعیین کند. برای حفظ شادابی و سلامت دهان و کاهش خطر ایجاد لکه های سفید و مشکلات دیگر ، روزی دوبار دندان های خود را با خمیردندان حاوی فلوراید مسواک بزنید. گاهی لکه های سفید روی زبان در بسیاری از افراد در برهه ای از زندگی ظاهر می شود. بیشتر اوقات ، این نقاط خطرناک نیستند ، اما می توانند نشانه ای از یک بیماری پزشکی جدی تر باشند.

۱۴۰۰/۶/۲۷استوماتیت کاندیدایی استوماتیت کاندیدایی یا برفک دهان ، رشد بیش از حد مخمر روی غشای مخاطی است. نوزادان و افراد سیگاری در معرض ابتلا به برفک هستند. اغلب این بیماری با کاهش ایمنی ظاهر می شود: در بیماران مبتلا به سرطان ، HIV و سایر شرایط نقص ایمنی ، با کم خونی و دیابت. مصرف آنتی بیوتیک ها نیز می تواند باعث این بیماری شود. برفک معمولاً خطرناک نیست ، اما عفونت های طولانی مدت نیاز به درمان دارند. لکه های سفید ساختار تیره روی زبان یکی از علائم برفک است و علائم دیگر شامل موارد زیر است: • لکه های سفید در قسمت های دیگر دهان. • ترک ها. • گوشه های قرمز و ترک خورده دهان و لب. • از دست دادن چشایی. • دهان خشک. برداشتن پلاک سفید می تواند باعث خونریزی جزئی و درد شود

۱۴۰۰/۶/۲۷ زبان یک فرد صورتی کم رنگ است ، بدون پلاک ( پلاک ملایم مجاز است) ، لکه ها ، علائم دردناک و دیگر. نقطه ، پلاک ، نقاط می تواند در بزرگسالان و کودکان ظاهر شود. ظاهر چنین علائمی همیشه با وجود اختلالات دندانی یا سایر اختلالات همراه نیست. اغلب ، در صورت عدم رعایت بهداشت دهان و دندان ، لکه های قرمز روی نوک زبان ظاهر می شود. این رایج ترین دلیل است. آنها همچنین با ضعف سیستم ایمنی بدن ، مصرف زیاد غذاهای خاص (دانه ها ، آجیل) ظاهر می شوند که باعث تحریک می شود. طرفداران غذاهای تند ، گرم و نوشیدنی ها اغلب این علامت را دارند. لکه ها قرمز ، سفید ، آبی هستند. همچنین مفهوم "زبان جغرافیایی" وجود دارد - التهاب غشای مخاطی ، همراه با تشکیل مناطق پوسته پوسته. دلایل بروز آنها نسبتاً بی ضرر و جدی است.

۱۴۰۰/۶/۲۷دلایل ظاهر شدن لکه های روی زبان دلایل ایجاد نقاط قرمز متفاوت است - رگ های عنکبوتی ، کبودی ، آسیب فرسایشی ، زخم. این می تواند نشانه شروع بیماری و موارد دیگر باشد. واکنش آلرژیک شایع ترین علت ایجاد لکه های قرمز ، نقاط است. هنگام مصرف برخی غذاها ، داروها ظاهر می شود. سیگار کشیدن ، مصرف زیاد الکل (به ویژه الکل قوی). بارداری ، یائسگی - در چنین دوره هایی ، زمینه هورمونی بسیار تغییر می کند ، سیستم ایمنی بدن دچار نقص می شود ، که منجر به ظهور نقاط قرمز می شود. عادات غذایی ، کمبود ویتامین عفونت های ویروسی ، قارچی ، باکتریایی. آسیب مکانیکی به غشای مخاطی نقاط قرمز ، نقاطی که زبان کودک با آن پهن شده است ، علامت تب مخملک ، سرخک ، بیماری های عفونی دوران کودکی است. گلوسیت التهابی است که در اثر ضربه ، عفونت ، آلرژی ، کم خونی فقر آهن و برخی بیماریهای داخلی ایجاد می شود. سرطان زبان. اغلب ظاهر لکه ها با احساس سوزش ، درد همراه است. چنین علائم مشخصه بسیاری از بیماری ها است. برای درک علت مشکل ، باید با پزشک مشورت کنید ، تحت معاینه قرار بگیرید.

۱۴۰۰/۶/۲۷لکه های روی نوک زبان - به دلایل توصیف شده رخ می دهد ، اما اعتقاد بر این است که این ناحیه مسئول وضعیت قلب ، روده کوچک است. بنابراین ، ظهور چنین علائم خاصی نیاز به تشخیص سیستم قلبی عروقی ، دستگاه گوارش دارد. 2. پلاک سفید و نقاط قرمز - اگر چنین علامتی در قسمت ریشه ای زبان ایجاد شود ، به احتمال زیاد بیمار دچار آسیب های معده ، روده (گاستریت مزمن) می شود. اگر بثورات با بوی بد دهان ، درد همراه باشد ، به احتمال زیاد استوماتیت علت آن است. 3. لکه های روشن بر روی زبان رنگ پریده در صاحبان عادت های بد و همچنین در کم خونی ایجاد می شود. اگر ظرف چند روز پس از تنظیم رژیم غذایی و ترک عادات بد ، علائم پاتولوژیک ناپدید نشد ، باید با پزشک مشورت کرده و آزمایشات را ارسال کنید. 4- اگر ناحیه سرخ شده با ذرات کراتینه شده پوشانده شده باشد ، اینها نشانه های لوکوپلاکی (وضعیت پیش سرطانی) است. مشاوره با متخصص سرطان ضروری است.

۱۴۰۰/۶/۲۷چنین علائمی تنها در دوران بارداری و یائسگی مایه نگرانی نیست. اینها علائم کاهش ایمنی ، عدم تعادل هورمونی است. پس از بازگشت زمینه هورمونی به حالت عادی ، علائم به خودی خود ناپدید می شوند. شما باید مراقب تقویت سیستم ایمنی بدن باشید.

۱۴۰۰/۶/۲۷اگر نقاط قرمز رنگی در دهان یافت شود چه باید کرد؟ 1. برای جلوگیری از عفونت بثورات را با دستان خود لمس نکنید. 2. به پزشک مراجعه کنید ، تحت معاینه جامع قرار بگیرید. 3. از بهداشت دهان و دندان اطمینان حاصل کنید ، دهان خود را بعد از غذا بشویید ، دندان های خود را دو بار در روز مسواک بزنید ، از نخ دندان ، واتر جت دندان ،شستشودهنده های دهان یا irrigator استفاده کنید.

۱۴۰۰/۶/۲۷ اغلب لکه ها ، برجستگی روی زبان ، بثورات دیگر در دهان پس از تغییر رژیم غذایی و عادی شدن برنامه روزانه ، خود به خود از بین می روند. اما گاهی اوقات سوزش و درد با علائم همراه می شود ، لکه ها و برآمدگی روی زبان شروع به رشد می کنند ، تیره می شوند. در این مورد ، شما باید بلافاصله از پزشک کمک بگیرید. خوددرمانی غیرقابل قبول است.

۱۴۰۱/۱/۱۸تقریباً هیچ کس در مورد این بیماری، سرطان زبان صحبت نمی کند و بنابراین بسیار آسان است که آن را با سایر بیماری ها اشتباه بگیرید.

۱۴۰۱/۱/۱۸علائم اصلی یکی از نادرترین انواع سرطان - سرطان زبان نامگذاری شده است. یک تومور بدخیم از سلول های اپیتلیال مخاط آن منشا می گیرد. در انگلستان سالانه حدود هشت هزار بیمار جدید با این آسیب شناسی ثبت می شوند. این نئوپلاسم اغلب افراد بالای 55 سال را مبتلا می کند و تنها 12 درصد موارد در جوانان تشخیص داده می شود.

۱۴۰۱/۱/۱۸موذی بودن آسیب شناسی سرطان زبان در این واقعیت نهفته است که تقریباً هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کند. بنابراین، علائم خطرناک را می توان با سایر بیماری ها اشتباه گرفت. سرطان زبان را می توان با گلودردی که برای مدت طولانی از بین نمی رود، لکه قرمز یا سفید روی زبان که به طور ناگهانی ظاهر می شود، بی حسی مکرر در دهان، درد هنگام بلع، درد یا سوزش زیر زبان نشان داد. تورم در گردن و همچنین بوی بد دهان دائمی.

۱۴۰۱/۱/۱۸محرک های این بیماری، سرطان زبان عادات بد هستند - به عنوان مثال، الکل و سیگار. آسیب به اپیتلیوم می تواند ناشی از صدمات مکانیکی باشد، به عنوان مثال، یک دندان مصنوعی ضعیف که به طور مداوم به غشای مخاطی و زبان آسیب می رساند.

۱۴۰۱/۱/۱۸زنان اغلب تحت تأثیر این بیماری ، سرطان زبان قرار می گیرند. مردان کمتر رایج هستند. نسخه Express می نویسد که شاید جنسیت تأثیری داشته باشد، اما این هنوز از نظر علمی ثابت نشده است .

۱۴۰۱/۱/۱۸اولین و اصلی ترین علامت وجود سرطان به گفته دکتر دمای 37.2-37.5 است که می تواند هفته ها و حتی ماه ها ادامه داشته باشد. این نشان دهنده فرآیندهایی است که به بدن اجازه بهبودی نمی دهند

در ادامه بخوانید...

از بین بردن بوی بد دهان در چند دقیقه

در

زن

غذاهایی که به شما کمک می کنند نفس خود را بدون آدامس جویدن تازه نگه دارید.طیف وسیعی از غذاها می توانند به شما کمک کنند تا به سرعت بوی بد دهان را بر طرف کنید.بوی بد دهان همیشه مشکلی است که هم خود شخص و هم افراد اطرافش را ناراحت می کند. نفس کشیدن در صبح  ، فنجان های زیاد قهوه ، غذا خوردن با پیاز یا سیر ، استعمال دخانیات ، مشکلات گوارشی ، خماری ، یا حتی رژیم غذایی حاوی قند یا پروتئین و کربوهیدرات کم - دلایل تغییر  محیط دهان و دندان است ، اما نتیجه همیشه یکسان است. حتی اگر آدامس دم دست ندارید و نمی توانید دندان های خود را مسواک بزنید ، روش های زیادی وجود دارد که فقط در عرض چند دقیقه نفس خود را تازه کنید.


1. دانه قهوه 


قهوه 

با دانه های قهوه خیلی زود از شر بوی بد دهان خلاص می شوید.


جویدن دانه های قهوه به خلاص شدن از شر باکتری های مضر کمک می کند ، که در بیشتر موارد باعث بوی بد دهان می شود. کافی است 1-2 دانه در دهان نگه دارید و آنها را با احتیاط آهسته بجوید ، سپس آنها را تف کنید ، و دهان خود را با آب بشویید. این هک زندگی به ویژه در مبارزه با بوی پیاز و سیر که اخیراً خورده شده بسیار خوب عمل می کند.

 

2. سیب

 سیب
فقط یک سیب نیز قادر به تحولات شگفت انگیز است.

 

آب سیب به ترشح فعال بزاق کمک می کند ، که در نهایت منجر به تنفس بهتر می شود. یک سیب می تواند باکتریهای مضر را از حفره دهان خارج کرده و تعادل صحیح "اکولوژیکی" را در دهان برقرار کند. بنابراین ، یک میان وعده سالم  طبیعی و دلپذیر است. نداشتن بزاق کافی یا خشکی دهان منجر به باکتری هایی می شود که می توانند بوی بدی ایجاد کنند ، بنابراین  سیب به خوبی جای آدامس را می گیرد.

 

3. سبزیجات تازه

نعنا
نعنا طعم خوبی دارد و در عین حال در خوشبویی نفس بسیار موثر است


اول از همه ، نعنا و جعفری خوشبو کننده های طبیعی نفس هستند که بیش از صد سال استفاده می شود. و اصلاً لازم نیست که طعم آنها به چیزی اضافه شود ، شما به راحتی می توانید یک شاخه کوچک  را بجوید و حتی نتیجه بهتر از جویدن آدامس است. روغن های طبیعی این گیاهان به پوشاندن بوهای نامطبوع کمک می کنند. علاوه بر اینها ، می توان با جویدن گشنیز ، دارچین ، ترخون ، اکالیپتوس ، رزماری یا هل نتایج خوبی در خوشبویی نفس به دست آورد.

 

4. ویتامین C

مرکبات
آنها طعم خوبی دارند و به رفع بوی بد دهان کمک می کنند.


پرتقال ، لیمو ، سایر مرکبات و میوه هایی که سرشار از اسید سیتریک و ویتامین C هستند می توانند به سرعت به حل مشکل بوی بد دهان کمک کنند. به دلیل غلظت بالای ماده اسیدی ، آنها می توانند در مبارزه با باکتری هایی که باعث بوی بد دهان می شون ، کمک کنند.

 

5. ماست

ماست
مصرف ماست در صبح می تواند علاوه بر گرسنگی ، بوی نامطبوع دهان را از بین ببرد.


از نظر بسیاری ، ماست یک میان وعده سالم و آسان است. با این حال ، تعداد کمی از افراد می دانند که این یک داروی طبیعی نیز برای پاکسازی و معطر شدن دهان است. البته ماست ساده و بدون شکر اضافه شده بهترین است. مطالعات نشان داده است که پروبیوتیک های خوب موجود در این فرآورده لبنی می توانند با باکتری های بی هوازی دهان که در طول زندگی سولفید هیدروژن آزادو بوی بد تولید می کنند ، مبارزه کنند.

اطلاعات مفید: پروبیوتیک های موجود در ماست حتی به بهبود زخم های دهان کمک می کنند.

 

6. چای سبز

چای
اگر بوی بد دهان شما را آزار می دهد ، وقت آن است که برای یک نوشیدنی دلپذیر کمی استراحت کنید.


خبر خوب برای کسانی که دوست دارند بیشتر چای سبز بنوشند. فواید آن با بهبود خلق و خو ، ایمنی و عملکرد دستگاه گوارش خاتمه نمی یابد. این نوشیدنی عالی که به لطف وجود آنتی اکسیدان معروف به کاتچین به صورت گرم و سرد قابل نوشیدن است ، در مبارزه با باکتری ها و بوی بد دهان  بسیار عالی است.

 

7. آجیل

بادام
بادام دارای بسیاری از ویژگی های مثبت است.


آجیل ها ساختار خاص و چگالی بالایی دارند. بنابراین ، هنگام جویدن ، آنها مانند مسواک های کوچک عمل می کنند ، باکتری های مضر را از دندان و زبان خارج می کنند. بادام مخصوصاً برای خوشبویی نفس مفید است. یک مشت کوچک تنقلات خوشمزه می تواند جایگزین یک روال مسواک زدن کامل دندان شود.

 

8. آ ب خیار شور

خیار شور
مایع سریع برای رفع بوی بد دهان


آ ب خیار شور(البته بدون سیر) یکی دیگر از محصولات اثبات شده است که می تواند به شما کمک کند تا به سرعت از شر بوی بد دهان خلاص شوید. تعداد کمی از مردم خیار شور را به دلیل طعم شور و نمک آن دوست دارند ، اما به خاطر این موارد می توانید کمی تحمل کنید. آب نمک حاوی شوید و سرکه است که به طور همزمان در برابر باکتری ها عمل می کند. 

 

7. کرفس

کرفس
یک مهمان غیر منتظره در لیست درمان های یک مشکل مشترک ، بوی بد دهان.

ساقه کرفس در از بین بردن بوی بد دهان بسیار عالی عمل می کند. برای تقویت نتیجه ، توصیه می شود آن را با یک شاخه جعفری ترکیب کنید. این دو سبزی را  به آرامی بجوید.

 

8. هویج

هویج
دستیار نگهبان برای نفس تازه و خوش بو. 

 

هویج خام به عنوان یک خنثی کننده بوی بد دهان موثر عمل می کند. به خصوص بعد از غذا با غذاهای پروتئینی بسیار خوب است. بهتر است هویج خام را درست بعد از غذا میل کنید.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

چرا در سرما زبان به فلز می چسبد و چگونه  آن را بدون عواقب جدا کنیم

در

  زبان

مطمئناً ،  به همه ما در دوران کودکی آموزش داده نشده بود که به هیچ وجه نباید در سرما فلز را با زبان لمس کنیم. برخی از کودکان کنجکاو حتی ممکن است به طور مستقل بررسی کرده باشند که چرا این کار را نباید انجام دهند. و هنوز این سوال اصلی "کودکانه" برای اکثریت بدون پاسخ مانده است: چرا زبان  در دمای زیر صفر به فلز یخ می زند و می چسبد؟

 

مشکل اصلی این است که زبان همیشه خیس است.

چرا در سرما زبان به فلز می چسبد

در واقع این یک سوال فیزیکی بسیار جالب است! همه چیز در مورد روند تبادل حرارت است. واقعیت این است که فلز رسانای عالی انرژی ، از جمله گرما است. بنابراین ، به سرعت کافی گرم می شود و به همین راحتی سرد می شود. تبادل گرما زمانی اتفاق می افتد که دو جسم لمس کننده دمای متفاوتی داشته باشند. در واقع ، یک محصول فلزی در زمستان در سرما به طور جدی سرد می شود ، اما زبان انسان در شرایط عادی همیشه گرم است.

زبان

زبان به دلیل رطوبت و تغییرات ناگهانی دما به یک محصول فلزی می چسبد.  / عکس


در واقع ، این "شرایط طبیعی" به سرعت در حال تغییر هستند و زبان به محض تماس با فلز به سرعت سرد می شود. در این مورد هیچ مشکلی برای شخص وجود ندارد ، اما بزاق بر روی زبان وجود دارد که تضمین می کند منجمد شود و به یخ تبدیل می شود ، به محض اینکه درجه حرارت پوست روی زبان شروع به از دست دادن درجه حرارت  خود می کند. در نتیجه ، زبان می تواند خیلی محکم به یك محصول فلزی یخ بزند. از نظر تئوریک ، اگر زبان کاملاً خشک باشد این اتفاق نمی افتد ، اما بررسی این تقریباً غیرممکن است ، زیرا تقریباً همیشه بسیار مرطوب است.


ما اکیداً توصیه نمی کنیم که این تجربه را شخصا بررسی کنید

چگونه  زبان را بدون عواقب از فلز یخ زده جدا کنیم

در نتیجه ، محتوای رطوبت زبان نیز بر روی ساختار متخلخل خاص پوشش این اندام قرار می گیرد. یخ به داخل شکافهای ریز نفوذ کرده و زبان را محکم تر به فلز می چسباند به طوری که هرگونه تلاش برای شکستن زنجیره های یخ می تواند منجر به یک آسیب جدی و بسیار دردناک شود. برای اینکه از این دام ها شوید ، لازم است که شخصی از اطراف به یک قوری با آب گرم  به آرامی روی زبان و فلز آب بریزد. فلز گرم می شود ، یخ ذوب می شود و به خودی خود زبان جدا می شود.

زبان

هک زندگی: اگر زبان کسی هنوز یخ زده و به فلز چسبیده ، باید به آرامی آب گرم را روی زبان و فلز بریزید.  / عکس

نظرات

در ادامه بخوانید...